Informační společnost

Vláda stále zvažuje zavedení sektorové daně pro telekomunikace
Letošní Národní program reforem, schválený vládou, volá po snižování nákladů na budování nových sítí. Současně ale zvažuje, zda telekomunikace (stejně jako energetiku a finančnictví) nezatížit vyšším zdaněním, formou tzv. sektorové daně. (Lupa, 05.05.2014)
Portálová rošáda
Dosavadní webové rozhraní k datovým schránkám se změnilo na celý Portál datových schránek (PDS). Jiný portál, Portál veřejné správy (PVS), naopak přijde o svou transakční část, ale nebude začleněn do Informačního systému datových schránek (ISDS). (Lupa, 27.06.2011)
Jak ČR naplňuje Digitální agendu?
Dřívější implementační zprávy Evropské komise, které hodnotily rozvinutost sektoru elektronických komunikací v jednotlivých členských zemích, nově nahrazuje srovnávací studie Digital Agenda Scoreboard. Jak si v ní stojí ČR? (Lupa, 13.06.2011)
Nové elektronické občanské průkazy: budou přínosem, nebo noční můrou?
Zatímco ve světě se prosazují osobní průkazy s elektronickými čipy, do kterých se přidávají další údaje a aplikace, u nás se chystáme vydat přesně opačným směrem, odebíráním údajů a jejich přesouváním do centralizovaného základního registru. Kdo pak bude potřebovat třeba údaj o bydlišti, získá ho jen v datové zprávě do své datové schránky. Co to obnáší? (Lupa, 31.08.2010)
Stalo se: připravují se elektronické volby
Ministerstvo vnitra podepsalo memorandum s ČSÚ o přípravě možnosti elektronických voleb. Zatím půjde hlavně o pilotní projekt. Harmonogram reformy českého e-governmentu je hodně napjatý, největší změny mají přijít s účinností k 1.červenci 2009 a 1. lednu 2010. Letošní Invex bude o den kratší, s Interkamerou a už jako veletrh řešení, nikoli technologií. (Lupa, 14.04.2008)
Máme novou strategii rozvoje informační společnosti. V uvozovkách
Rada vlády pro informační společnost konečně něco vyprodukovala. Místo strategie pro rozvoj celé informační společnosti ale přijala pouze stručnou vizi dalšího rozvoje služeb v rámci e-governmentu. Ambice této strategii ale nechybí: ze současného chvostu nás má skokem dostat mezi pět nejlepších v EU. Jak? (Lupa, 11.04.2008)
Stalo se: dočkáme se reformy autorských poplatků?
Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman chce zrušit Testcom a reformovat systém vybírání autorských poplatků. Měly by se platit jen tam, kde jde skutečně o autorská práva, a ne o „profit z ničeho“. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy navrhuje zdanit připojení k Internetu a používání mobilů. A v Bruselu zase plánují budoucnost pro online obsah na bázi DRM. (Lupa, 14.01.2008)
Ceny českého broadbandu podle ČTÚ
Ve své pravidelné měsíční monitorovací zprávě za loňský prosinec ČTÚ srovnává ceny a další parametry internetového připojení. A o zajímavá zjištění není nouze. Například u neomezeného ADSL spolu s hlasem regulátor zjišťuje, že inkumbent je skoro dvakrát tak dražší než jeho konkurenti z řad alternativců. U mobilního připojení ale trochu směšuje různé rychlosti. (Lupa, 11.01.2008)
Kazí Internet studenty?
Václav Klaus měl nedávno konstatovat, že Internet není pro studenty vždy jen přínosem a nenutí je koncepčně pracovat. Kdo ale dospěl k závěru, že to má kazit studenty? (digiweb, 8.11.2005)
Tři pilíře po dvou letech - II
V prosinci 2002 jsme publikovali ve VIP Parku dokument s názvem Tři pilíře VIP na podporu znalostní ekonomiky. Na jedné straně A4 jsme se snažili zformulovat co nejjednodušeji hlavní kroky, které by měla vláda udělat. S odstupem dvou let a dvou měsíců se chceme ohlédnout za tím, co se událo a změnilo, a srovnat to s naší tehdejší vizí toho, jaké kroky je třeba udělat a kde. Zde je druhá část tohoto ohlédnutí ... (VIP Park, 22.02.2005)
Tři pilíře po dvou letech
Je to již nějaký ten pátek, kdy jsme na Virtuálním informačním parku publikovali dokument s názvem Tři pilíře VIP na podporu znalostní ekonomiky". Bylo to konkrétně začátkem prosince 2002, a tedy již po nástupu nové vlády (tehdy ještě "Špidlovy"), a těsně před vznikem Ministerstva informatiky ČR. Samotný dokument "tři pilíře", v rozsahu jediné stránky A4, pak byl míněn spíše jako podnět k zamyšlení a nástin toho, kde autoři vidí potřebu hlavních kroků. (VIP Park, 31.01.2005)
Elektronicky = bez správního poplatku
Koncem minulého týdne poslanci definitivně rozhodli o výrazném zvýšení řady správních poplatků. Současně ale rozhodli o tom, že podání realizovaná elektronickou cestou budou od správních poplatků osvobozena. Nikoli ovšem všechna podání, ale jen do výše 2000 korun, a jen s využitím elektronického podpisu. Čeho se to bude v praxi týkat? (Lupa, 29.11.2004)
Poinvexová poohlédnutí
V době kolem letošního Invexu se objevilo hned několik zajímavých aktivit v oblasti informační společnosti a elektronických komunikací. Jak to ale vypadá s jejich dalším vývojem? Co je nového kolem národní broadbandové strategie? Jaký dopad měl manifest znalostní společnosti? Jaký osud měly návrhy na daňové úlevy? Podívejme se na vše, zhruba s měsíčním odstupem. (Zive, 11.11.2004)
Adaptivní Fiorina
Splasknutí dot.com-ové bubliny nebylo začátkem konce, ale koncem začátku, zopakovala nejvyšší šéfka společnosti Hewlett-Packard, Carly S. Fiorina, i během své krátké návštěvy v Praze. Teprve nyní prý začíná období skutečné transformace, v rámci které se dosavadní analogové, statické a fyzické procesy přemění na digitální, mobilní a virtuální. Týkat se to bude opravdu všech a všeho. (Technet, 30.07.2004)
Počítače a Internet podle ČSÚ - I.
Český statistický úřad včera zveřejnil výsledky celé série svých šetření v oblasti ICT. Zde je první část údajů: počítač má u nás 24% domácností, Internet pak jen 14,8%. V připojených domácnostech převládá dial-up s 82%, broadband má jen cca 10%, zbytek je ISDN a mobilní připojení. Vlastní notebook má 2,4% lidí starších 15 let, palmtop 0,4%. (Lupa, 23.04.2004)
Březen, na pevnou síť vlezem?
Letošní kampaň "Březen - měsíc Internetu" přinesla řadu zajímavých akcí, ale také jeden nepříjemný trapas. To když naši přední cimrmanologové nepochopili mistrovu výzvu "Březen - na pevnou síť vlezem", a nesprávně ji interpretovali ve smyslu podpory trvalého připojení k Internetu. Ve skutečnosti měl náš největší propagátor slepých uliček na mysli podporu dial-upu. (Lupa, 13.04.2004)
eEurope: Poselství z Budapešti
Dosavadní kandidátské země jsou podle názorů EU dobře připraveny na přistoupení k celoevropské koncepci eEurope2005 a dokonce by prý v některých oblastech mohly stávající členské země i přeskočit. Přesto přetrvávají významné rozdíly, například v relativních nákladech na pořízení domácího počítače a připojení. (Lupa, 10.03.2004)
Iniciativa eEurope+ završena
Ministerská konference v Budapešti završila naplňování "úzkopásmové" iniciativy kandidátských zemí eEurope+, odstartované v roce 2001 a probíhající i za účasti České republiky. Kandidátské země se nyní mohou připojit k "širokopásmové" iniciativě členských eEurope 2005, která se právě nachází ve své polovině. Jaká je historie a budoucnost celého procesu? (Lupa, 08.03.2004)
WSIS: maxisummit s minivýsledky?
V pátek skončil v Ženěvě celosvětový summit o informační společnosti (WSIS). Akce to byla jistě velkolepá, ale konkrétních výsledků je pohříchu málo. Nejdůležitější otázky byly odloženy na druhou fázi v roce 2005. Mezitím se budou sestavovat komise, které budou připravovat zprávy, na jejichž základě se možná někdy rozhodne. O čem? (Zive, 15.12.2003)
V Ženevě se rozhoduje o vládě nad Internetem
V Ženevě včera začal celosvětový summit o informační společnosti. Pod patronací Spojených národů se zabývá otázkami jako "kdo by měl vládnout Internetu", či "jak financovat přístup k informačním technologiím". Dramatické přesuny moci, typu podřízení Internetu Mezinárodní telekomunikační unii, se naštěstí nekonají. Zatím. (Zive, 11.12.2003)
Mlynář: přestávám věřit …
Ministerstvo informatiky představilo důležitý zákon o službách informační společnosti, zabývající se mj. problematikou spammingu a odpovědností providerů za obsah. Ministr Mlynář se v odpovědi na dotazy novinářů vyjádřil i k současné situaci kolem přístupu k Internetu a k nadcházejícímu termínu 23. září, které stanovil jako deadline pro zlepšení nabídky. (Lupa, 19.09.2003)
Budoucí ministerstvo informatiky už zná své sekční šéfy
Také Senát již posvětil zřízení nového ministerstva informatiky a jeho vzniku k 1.1.2003 by tak již nemělo stát nic v cestě. Známo je už i personální obsazení funkcí náměstků, resp. tzv. sekčních šéfů - pro telekomunikace, e-government a "intranet veřejné správy" (Lupa, 26.11.2002)
Jak OECD hodnotí naši informační společnost?
Podle nedávno vydané zprávy OECD "Measuring the Information economy 2002" na tom možná nejsme až tak špatně, ve srovnání s ostatními zeměmi. Některé konkrétní ukazatele však jsou doslova alarmující. Například naše ceny pronajatých okruhů. Dobře na tom nejsme ani v oblasti vědy a výzkumu, či cen za přístup k Internetu. (Lupa, 19.11.2002)
Mlynář: ministr bez portfeje, nebo pro ICT?
Členem včera jmenované vlády se stal i poslanec Vladimír Mlynář. Bude ministrem bez portfejem, nebo šéfem ministerstva pro informační technologie? Zřejmě obojím, ale postupně. Hlavně ale: čím by se měl zabývat? Stručně řečeno: informačními technologiemi a telekomunikacemi. (Lupa, 16.07.2002)
SPIS chce data bez DPH
Již pro novou vládu jsou určeny impulsy, přicházející od sdružení SPIS: občanka v podobě čipové karty, elektronická podoba rodného listu, email již od kolébky, možnost teleworkingu a práce z domova podporovaná zákony, a v neposlední řadě lacinější Internet a datové přenosy - o odpuštěnou DPH. (Lupa, 12.06.2002)
Kontrola emailů na pracovišti: ano či ne?
Nedávný průzkum společnosti TNS Interactive ukázal, že na 40 procent podniků kontroluje emaily svých zaměstnanců. Je to oprávněné, nebo není? A co ve skutečnosti znamená ono "kontrolovat"? Kde je vlastně problém? Lze nějak mírnit rozpory mezi požadavky zaměstnavatelů a právem zaměstnanců na ochranu jejich soukromí? (Lupa, 07.06.2002)
Půjdete k evolbám?
Po čtyřech letech se znovu blíží parlamentní volby. Na Internetu však probíhá všechno rychleji, a tak zde můžete volit každý měsíc - ve virtuálních volbách do Poslanecké sněmovny. Víte o této možnosti? Půjdete evolit? A jaké jsou dosavadní výsledky těchto průběžných internetových voleb? Dosti odlišné od předpovědí těch "kamenných". (Lupa, 10.05.2002)
Konec spammingu v Čechách?
Novela zákona o regulaci reklamy, která právě prošla ve sněmovně třetím čtením, se vyjadřuje i k problematice spammingu, když staví mimo zákon "šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje". Je to optimální řešení celého problému? (Lupa, 08.02.2002)
Jak je to v ČR s veřejným přístupem k Internetu
Jakou máme v ČR šanci dostat se k Internetu na některém z veřejně přístupných míst? Kde takováto místa hledat? Kolik jich je, jak jsou vybavena, jaké služby nabízí? A co je vlastně "veřejný Internet"? Na takovéto a podobné otázky hledal odpověď společný výzkum BMI, Cisco a ÚVIS. (Lupa, 21.01.2002)
Robinsoni v moři reklamy?
Novela zákona o ochraně osobních údajů přináší určité změny do způsobu nakládání s osobními údaji - mj. rozšiřuje okruh subjektů, které nepodléhají registraci u Úřadu, a připouští i možnost prodeje osobních údajů pro potřeby direct marketingu. Pamatuje dokonce i na zvláštní sortu lidí, které poslanci považují za novodobé Robinsony (Lupa, 24.04.2001)
ISSS 2001: Pod nadějnou slupkou problematický vnitřek?
V Hradci Králové proběhl čtvrtý ročník konference o Internetu ve státní správě a samosprávě. Naznačil, že pokud jde o přístup naší státní správy k Internetu a IT, navenek možná vše vypadá nadějně, ale "uvnitř" to již tak růžové není, hlavně pokud jde o praktické naplňování Státní informační politiky. Naštěstí ale existují i výjimky. (Lupa, 28.03.2001)
Jaká byla letošní konference IST?
o konferenci IST (Information Society Technologies), která se konala počátkem listopadu se ve francouzské Nice, s podtitulem "Informační společnost pro všechny" (VIP Direct, listopad 2000).
Hlasování skončilo, na daňové úlevy zapomeňte!
Poslanecká sněmovna řekla jasné NE snahám podpořit používání informačních technologií cestou daňových úlev na domácí počítače a připojení k Internetu. V koši skončilo celkem 5 navrhovaných variant. Byl to důsledek nezájmu o informační gramotnost občanů, nebo důsledek politického handlu kolem rozpočtu? (Lupa, 25.10.2000)
Odečteme si osobní počítač z daní?
Jaká je konkrétní podoba návrhu na daňové zvýhodnění domácích počítačů PC s připojením k Internetu? jaký bude další osud návrhu "Zákona o home PC", který předkládá skupina poslanců. (Lupa, 2.8.2000).
Český Internet bude mít svou centrální adresu
Od června 2000 je v provozu centrální adresa, na které jsou ze zákona zveřejňovány všechny veřejné soutěže (tendry) a také všechny dražby. (Novinky, 13.6.2000)
DPH ze softwaru: vláda chce 22%
Vláda chce zatížit 22-procentní daní z přidané hodnoty obecně všechny služby (až na explicitní výjimky), mezi nimi pak i software, který je dosud zdaňován 5% (Lupa, 19.6.2000)
Informační politika v Senátu
O semináři k informační politice, který uspořádal SPIS na půdě Senátu ČR (31.5.2000)
ISSS, aneb: směřujeme vůbec k IS?
Reportáž a současně i zamyšlení nad třetím ročníkem konferenci ISSS, o Internetu ve státní správě a samosprávě. (31.3.2000)
EU: vstříc ke znalostní společnosti
Reportáž a současně i zamyšlení nad třetím ročníkem konferenci ISSS, o Internetu ve státní správě a samosprávě. (28.3.2000)
Začal březen - a s ním měsíc Internetu (Novinky, 1.3.2000)
Jaká bude podoba již třetího ročníku akce BMI (Březen - Měsíc Internetu)?
Karel Berka odstupuje z čela ÚSISu (Novinky, 5.1.2000)
O činnosti ÚSISu, o rezignaci Karla Berky na post šéfa této instituce, i o tom zda to souvisí s problémem Y2K.
Planeta Internetu pokračuje po své dráze (Novinky, 22.12.1999)
Projekt Planeta Internetu pomáhá školám vstoupit do světa Internetu. Jeho součástí jsou vzdělávací semináře a letos i "balíčky" zvýhodněného připojení od IOL určené školám.
Internetem proti kostlivcům ve stranických kasách (Novinky, 21.12.1999)
Unie svobody se rozhodla převést veškeré své účetnictví na takzvaný transparentní účet u Expandia banky. V praxi to znamená, že kdokoli bude moci průběžně nahlížet do stranických financí.
Evropa vyhlašuje eEvropu! (Novinky, 10.12.1999)
O nové celoevropské iniciativě eEurope, kterou vyhlásil předseda Romano Prodi. Jde o snahu přinést "výdobytky" tzv. informační společnosti skutečně všem Evropanům, tak aby tito mohli využívat jejích přínosů. Součástí iniciativy je deset priorit, mezi nimi např. připojení všech škol, firem, institucí atd. k Internetu.
Co přinese nový zákon o ochraně osobních údajů? (Novinky, 8.12.1999)
O připravovaném zákonu, který by měl nově upravit ochranu osobních údajů (lépe než dosavadní zákon 256/92 Sb., který se týká ochrany os. údajů v inforkačních systémech). Popisovány jsou i mé výhrady k novému zákonu, například nedostatečně přesná definice samotného pojmu "osobní údaj", či příliš velké práva "kontrolorů osobních údajů".
S Karlem Berkou o ÚSISu (Novinky, 15.11.1999)
Úřad pro státní informační systém je instituce opředená hustou mlhou, skrz kterou jen velmi sporadicky pronikají jakékoli informace - zatím vesměs negativní. Nyní se předseda ÚSIS rozhodl prolomit tuto tradici, začal komunikovat s novináři a snaží se informovat o tom, co si ÚSIS připisuje jako své vlastní úspěchy.
Internetový aktivismus
O prosazování se v Internetu, o slušnosti a ohleduplnosti, a o hledání korektní polohy mezi prosazováním a vnucováním se (CHIP, červenec 1999)
Jak to spolu souvisí?
O kriminalitě a Internetu, především z pohledu medializace problému kriminality a o tom, jak je "vina" přisuzována Internetu jako takovému, zatímco ve skutečnosti je viníkem vždy člověk. (CHIP, 4/99, rubrika: Internet),
PIP - Platforma internetové politiky
(Novinky.cz 13.8.1998)
Jak je to s usneseními nové vlády na Internetu?
(Novinky 10.8.1998)
Konečně nějaký pohyb na cestě k informační společnosti
O základním koncepčním dokumentu "Státní informační politika" a jeho vzniku (Novinky, 23.6.1999)
Počítače a Internet: hrozba, nebo šance?
Zamyšlení nad přístupem lidí k počítačům, informačním technologiím a Internetu, a nad tím, jak se lidé staví k problémům on-line světa (Týden, květen 1998)

Jsou úvahy o tzv. informační společnosti jen planými frázemi, které si berou do úst byrokraté a politici, aniž tuší o co se doopravdy jedná? Nebo jde o skutečně o vážnou věc, kterou je třeba se seriózně zabývat? Asi obojí současně. Osobně jsem se dostal do styku s touto problematikou zajímavou hrou osudu - připadla mi role člověka, který měl uvádět celodenní seminář prezentující české odborné veřejnosti projekt GIP (Global Inventory Project), organizovaný přímo Evropským společenstvím a zeměmi G7.

V úvodním proslovu jsem se snažil hlavně nesklouznout do prázdných frází, a v dalším vystoupením říci alespoň něco k věci. O podstatě a cílech celého projektu GIP jsem napsal i článek pro CHIPweek, a dokonce také poskytnul interview pro Technický magazín. Sám jsem ale zůstal spíše skeptický vůči celkovému efektu "velkých akcí, organizovaných na nejvyšší úrovni" - přináší příliš málo za příliš mnoho peněz.
K tematice tzv. informační společnosti jsem měl možnost se vyjádřit i v příspěvku na konferenci RUFIS97, zabývající se úlohou univerzit na cestě k informační společnosti.