Vyšlo na www.novinky.cz dne 8.10.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai808101.php3

Jak je to s usneseními nové vlády na Internetu?

Pokud jste pozorně sledovali nedělní sedmičku na TV Nova (s pány Špidlou a Mackem), možná vám neunikla zmínka moderátora Vávry o tom, že usnesení nové Zemanovy vlády nejsou na Internetu dostupná. Zkusil jsem se po nich podívat, a po chvíli experimentování se mi podařilo najít zápisy a usnesení z 22. a 24. července. V televizní Sedmičce se mimo jiné hovořilo i o tom, jak ČSSD chce využívat „internetovou síť“ (abych doslova použil terminologii pana Špidly, který zřejmě myslel Internet) ke zlepšení všeobecné informovanosti a zpřístupnění mnoha důležitých informací. Moderátor Vávra kontroval tvrzením, že materiály z Tošovského vlády byly dostupné na Internetu, ale materiály nové Zemanovy vlády zde dostupné nejsou. Nedalo mi to a zkusil jsem se po nich podívat sám.

Na oficiálním vládním WWW serveru, na adrese http://www.vlada.cz, je samostatný odkaz na Fulltextové vyhledávání v usneseních vlády. Když si na tento odkaz kliknete, dostanete se na formulář pro zadání svého dotazu. Vyhledávat můžete podle zadaných klíčových slov, které se hledají v celém textu dokumentů (jde o plnotextové vyhledávání), a svůj dotaz můžete upřesnit ještě časovým intervalem, typem dokumentu (usnesení, zápis atd.), či přímo číslem usnesení. Když jsem se ale pokoušel hledat podle klíčových slov, nejstarší nalezené dokumenty se datovaly někdy do loňského roku. Dokumenty z letošního roku se mi podařilo najít jen tehdy, pokud jsem použil časové vymezení (např. od 1.7.1998 do 9.8.1998) a současně jsem nezadal žádné klíčové slovo! Interpretuji to tak, že čerstvější dokumenty sice již jsou v databázi, ale ještě nejsou zaindexovány (a proto hledání podle zadaných klíčových slov nic nenalezlo – s výjimkou jednoslabičných klíčových slov, která příslušný vyhledávací algoritmus nejspíše ignoruje). Pamatujte na to, až zde budete něco konkrétního hledat.

No a jaké konkrétní dokumenty Zemanovy vlády jsem na www.vlada.cz našel? Dva zápisy z jednání a doprovodná usnesení, konkrétně:

  • Záznam z jednání schůze vlády dne 22.7., kdy se projednávalo:
    • jmenování mluvčího vlády (usnesení č. 496)
    • jmenování předsedy legislativní rady (usnesení č. 497)
    • návrh postupu vlády při jmenování ředitele Národního bezpečnostního úřadu jednací řád vlády, přehled poradních, koordinačních a iniciativních orgánů vlády ČR a plán práce vlády
  • Záznam z mimořádné schůze vlády dne 24.7., který se zabýval nasazením vojáků v činné službě v souvislosti se záplavami (usnesení č. 498)

Zápisy z dalších schůzí a zasedání vlády jsem nenašel (např. ze dne 5.8., kdy bylo schvalován návrh programového prohlášení vlády). Snad ale jde jen o nezbytný časový odstup mezi vznikem dokumentu a jeho faktickým zveřejněním (zařazením do databáze).