Vyšlo na www.novinky.cz dne 5.1.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3420.php3

Karel Berka odstupuje z čela ÚSISu

Včera odpoledne oznámil svoji rezignaci na post šéfa Úřadu pro státní informační systém jeho dosavadní předseda Karel Berka, a to s odvoláním na zdravotní důvody. Současně uvedl, že splnil svůj úkol kolem Y2K, a proto požádal o uvolnění z funkce.

Česká televize se včera večer ve své hlavní zpravodajské relaci poměrně podrobně zabývala vývojem situace v Úřadu pro státní informační systém. Nejprve moderátorka konstatovala, že:

Předseda Úřadu pro státní informační systém Karel Berka dnes odpoledne odstoupil, udělal to ze zdravotních důvodů. Vše vysvětluje v dopise místopředsedovi vlády Pavlu Mertlíkovi. Ještě navečer ale o jeho rezignaci nevěděli ani jeho nejbližší spolupracovníci.

Karel Berka

Redaktoři ČT si tuto zprávu ověřovali přímo u pana Berky:

Svoji rezignaci nám Karel Berka potvrdil v telefonickém rozhovoru dnes pozdě odpoledne. Mimo jiné uvedl, že z úřadu odchází k 31. lednu. "Svůj úkol zajistit bezproblémový přechod počítačů na rok 2000 jsem splnil," řekl doslova Karel Berka, a dodal: "Proto jsem požádal o uvolnění z funkce."

Faktické vedení ÚSISu zřejmě prozatím převezme dosavadní první náměstek Alexander Kratochvíl, který byl na toto explicitně dotázán:

Je pravda že jste byl pověřen vedením úřadu pro státní informační systém? "Přesná formulace je, že jsem byl pověřen po dobu nemoci předsedy ÚSISu pana inženýra Karla Berky zastupováním v plném rozsahu."

Televizní reportáž pak byla zakončena redakční úvahou o tom, že skutečné důvody odstoupení Karla Berky mohou být i jiné:

Podle některých spolupracovníků však jeho náhlý odchod souvisí s aférou, kdy úřad nehospodárně vynaložil na problém Y2K 700000 korun. To Karel Berka letos 18. října po kontrole Ministerstva financí ČR přiznal. Zároveň v těchto dnech probíhá na Úřadu hloubková kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu.

Blesk z čistého nebe? Nikoli!

Včerejší rezignace Karla Berky určitě nepřišla jako blesk z čistého nebe, jak by reportáž ČT mohla naznačovat. Již na podzim loňského roku, v době, kdy se v médiích začaly objevovat zprávy o údajném nehospodárném vynakládání prostředků na Y2K, Karel Berka sám řekl, že odstoupí. Například článek v Právu, 27.10. cituje jeho rozhodnutí odejít na konci roku:

"Jsem rozhodnut odejít, ale považuji za povinnost svou práci dodělat," řekl Berka Právu.

Sám jsem zažil jednu tiskovou konferenci s panem Berkou, na které řekl, že počátkem nového roku přehodnotí své působení v čele ÚSISu (což jsem pochopil jako mnohem méně rezolutní úmysl, než jaký zazněl v článku Práva).

Odchod v pravou chvíli?

Pravdou je, že pan Berka nyní odstupuje ve chvíli, kdy lidem ještě rezonuje v uších mocné strašení problémem Y2K, a z druhé strany si lidé sami uvědomují, že se nic výjimečného nestalo. Snaha prezentovat úspěšný přechod na nový letopočet jako svoji zásluhu proto asi má jistou logiku a šanci na úspěch. Osobně zde nechci polemizovat s tím, zda to skutečně bylo zásluhou ÚSISu a Národního koordinačního střediska, či zda se vše stalo nezávisle na jejich aktivitách - dosud jsem se k problému Y2K nevyjadřoval a nechci to činit ani nyní. Proto raději ocituji závěr Petra Koubského ze Softwarových novin, který se celým problémem zabýval podrobněji:

Všechno dopadlo dobře, ale jen na první pohled. Ve skutečnosti dále žijeme a budeme žít v nespolehlivém počítačovém světě, kde jsou věci až příliš navzájem propojeny a kde od příčiny k důsledku nedohlédneš. Tohle sotva kdy pochopí Karel Berka, který teď bude přijímat gratulace, jak nás ÚSIS všechny zachránil před "broukem milénia".

(Jedná se o citát z obsáhlé reportáže o inkriminované silvestrovské noci, plné znění najdete zde, doporučuji přečíst).

Spíše bych zde rád zdůraznil, že ÚSIS se pod vedením pana Berky nezabýval zdaleka jen problémem Y2K. Byly zde i jiné aktivity, které si určitě zaslouží pozornost - i proto, že v současné době je jejich pozitivní přínos také ohrožen.

Nebyl jen Y2K!

Úřad pro státní informační systém měl ponurou historii (podrobněji např. zde). Dlouhou dobu fungoval spíše jako odkladiště pro všelijaké osobnosti a jako černá díra, do které sice vstupovaly peněžní prostředky, ale jinak z ní nevycházely žádné viditelné výstupy.

Teprve za "panování" Karla Berky začalo z ÚSISu něco smysluplného vycházet. Zejména:

  • Státní informační politika (podrobněji viz zde), s harmonogramem a navazujícím Akčním plánem.
  • Koncepce ISVS (Informačních systémů státní správy, tedy toho, co nahradí dřívější megalomanskou představu jednotného Státního informačního systému).
  • Zákon o ochraně osobních údajů (podrobněji viz).
  • Opatření na podporu rozvoje elektronického obchodu.

Ke všem těmto materiálům je jistě možné mít různé věcné výhrady, často dosti zásadní (viz jednotlivé odkazy), ale na druhou stranu je třeba ocenit i to, že se konečně v celé oblasti "budování informační společnosti" něco děje, začíná se diskutovat o problémech a začínají se hledat možná řešení. Ještě asi před rokem se totiž nedělalo vůbec nic.

V poslední době se ale objevují určité náznaky, které nevěští nic dobrého. Nemám ani tak na mysli konkrétní výroky pánů Klause a Zemana v nedělní televizní Sedmičce na TV Nova na adresu problému Y2K, jako spíše jejich celkový přístup k počítačům a informačním technologiím - z jejich slov jsem měl pocit, že je stále chápou jako něco, před čím je třeba se mít na pozoru a čemu je třeba spíše bránit než to podporovat.

S tím mi docela koresponduje skutečnost, že naše vláda sice přijala svoji koncepci v oblasti budování informační společnosti (dokument Státní informační politika, vypracovaný ÚSISem), ale už se moc nemá k tomu, aby ji prakticky naplnila. V rozpočtu na to nevyčlenila žádné prostředky (vše by měly financovat resorty ze svých prostředků), a její konkrétní závazky tak dostávají velmi nejasné kontury. Jsem opravdu velmi zvědav, jak to dopadne se závazkem připojit v roce 2000 k Internetu všechny školy, když na to nebudou peníze. A co až se zjistí, že jedna věc je jednorázově "připojit", zatímco faktické každodenní používání je něco jiného (dnes podstatně nákladnějšího).

Na závěr jeden konkrétní detail: do konce roku 1999 mělo být ustaveno České informační fórum - poradní orgán Rady vlády pro informační politiku, fakticky jako forma dialogu mezi mocí a veřejností o důležitých otázkách kolem budování informační společnosti. Rok 1999 je za námi, ale České informační fórum zde ještě není.