Vyšlo v měsíčníku CHIP č. 7/99, červenec 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a99/a907c700.php3

Internetový aktivismus

Není to tak dávno, kdy internet byl hračkou jen pro zasvěcené vědátory a roztržité akademiky. Dnes je místem, které je dostupné skutečně každému, kdo je za to ochoten zaplatit. Je tedy čím dál tím více místem, kde se setkávají lidé různých profesí, zájmů, ale také různých mentalit a představ o tom, co je a co není normální, slušné, korektní, či alespoň přípustné. O to více se proto stává důležitou problematika “slušného chování” v prostředí celého on-line světa, jehož je internet základem.

S přechodem internetu z rukou akademického světa na plně komerční fungování základní dogma o nepřípustnosti komerčního využití muselo padnout. Rozhodně to ale neznamenalo posvěcení naprosto libovolných komerčních aktivit, které se časem zákonitě objevily. Jde například o spamming neboli o hromadné rozesílání nevyžádaných zpráv zejména elektronickou poštou. Dnes je spamming nejčastěji využíván (ve skutečnosti spíše zneužíván) pro šíření různých komerčních nabídek, přičemž postoj k takovým praktikám se teprve formuje. Názory na spamming pokrývají široké spektrum, od radikálně odmítavých až po hlasitě schvalující. Problém je v tom, že potřebný konsenzus se formuje nesmírně pomalu, a hlavně neexistují dostatečné morální autority, které by mohly “posvětit” nějaké konkrétní rozhodnutí a podpořit je svou vahou. Váhají i legislativci, kteří sami nevědí, jak se k celému problému postavit – zda spamming šmahem zakázat zákonem, nebo naopak povolit za přesně stanovených podmínek (například za podmínky, že nebudou zfalšovány údaje o odesilateli, že bude možné se odhlásit z nevyžádaného “odběru” atd.).

Dnešní, již tak dost nepříjemná podoba spammingu by však mohla být pouhou jemnou předzvěstí dob budoucích, kdy možnostem internetu přijdou na chuť i další profese. S tím, jak se internet bude stále více prosazovat do každodenního života, se s jeho možnostmi zákonitě seznámí například politici či nejrůznější aktivisté. Také oni záhy zjistí, že internet jim dává netušené možnosti, jak prosazovat své partikulární zájmy – umožní jim snadno, rychle a lacino oslovit opravdu velké množství lidí.

Bude nesmírně důležité, jak tito lidé přistoupí k možnostem internetu – zda se budou snažit je využít až “nadoraz”, nebo zda se budou snažit o hledání určité rozumné a všestranně vyvážené polohy. Obecně asi bude vždy platit to, co platí již dnes v oblasti spammingu: že hranice mezi “ještě slušným” a “už nepřijatelným” je velmi nezřetelná, často velmi subjektivní, a že může být i diametrálně odlišná pro různé skupiny “oslovených”. Pro stanovení takovéto hranice zřejmě nikdy nebude existovat žádný zaručený návod, vždy jen určitá obecnější doporučení včetně apelů na zdravý rozum a všeobecnou lidskou slušnost.

Například politici mohou v internetu najít báječný prostředek pro oslovení svých voličů. Na internetu mohou sami prezentovat své názory, a to i ve vlastní režii, tak aby se nemuseli bát nějakého zkreslení sdělovacími prostředky. Mohou vydávat svá prohlášení, dementi, výzvy či další formy ztvárňující jejich postoje, a to v apriorně neomezeném rozsahu i míře detailnosti. Bude ale nesmírně důležité, jakým konkrétním způsobem to budou dělat, hlavně jak moc budou “vnucovat” své názory potenciálním voličům. Pokud si například zřídí vlastní WWW stránky, mohou tam umisťovat libovolně velké objemy svých vlastních materiálů a určitě tím neporuší stávající pojetí pravidel slušného chování na internetu (pokud jde o formu prezentace, obsah samozřejmě může být jinou kapitolou).

Narazí ale na přesně stejný problém, na jaký naráží již dnes komerční subjekty: jak přilákat návštěvníky na své stránky. Jak získat jejich pozornost a zájem? Zde bude rozhodující moment – ani komerční subjekty, ani politici, ani nikdo jiný by se neměl uchylovat k násilnému vynucování pozornosti. Neměl by se uchylovat k praktikám, které ostatní občany obtěžují, které jim způsobují finanční i jinou újmu (například ztrátu času) či je nutí k protiakcím, aby eliminovali nevyžádané akce někoho jiného (například to, že někdo jim začne něco zasílat, aniž by se jich ptal na jejich souhlas, a oni musí explicitně projevit nezájem).

Každý, kdo se bude chtít prostřednictvím internetu prosadit (a to platí jak pro politiky, tak i pro komerční subjekty, ale třeba i pro představitele nejrůznějších hnutí, aktivisty atd.), si bude muset dávat velký pozor, aby i na internetu našel správnou míru vlastní asertivity a přitom nepřekročil hranici, za kterou bude jeho počínání vnímáno negativně. Zcela jistě nebude moci jít o zaplavování co největšího počtu uživatelů internetu vlastními propagandistickými materiály s odůvodněním, že “my nejlépe víme, co je pro vás důležité”. Nalezení té správné polohy politického i jiného působení na internetu určitě nebude lehké.