Vyšlo na Lupě, 23.4.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0423001.php3

Počítače a Internet podle ČSÚ - I.

Český statistický úřad včera zveřejnil výsledky celé série svých šetření v oblasti ICT. Zde je první část údajů: počítač má u nás 24% domácností, Internet pak jen 14,8%. V připojených domácnostech převládá dial-up s 82%, broadband má jen cca 10%, zbytek je ISDN a mobilní připojení. Vlastní notebook má 2,4% lidí starších 15 let, palmtop 0,4%.

Nejrůznějších statistik o tom, kolik máme v ČR počítačů v podnicích a domácnostech, kolik lidí je připojeno k Internetu atd., se u nás vyskytuje habaděj. Mapování a vyhodnocování toho, jak se u nás využívají informační a komunikační technologie, se v poslední době stalo dokonce jakousi módou (neřku-li nutností, kterou po nás požaduje třeba i EU). Vesměs ale dosud šlo spíše o izolovaná šetření, která si všímají jen několika oblastí, a ne vždy dostatečným způsobem zveřejňují svou metodiku, neboli co a jak vlastně zkoumají. Výsledkem nestejných metodik a postupů pak bývají i výrazněji odlišné výsledky, které navíc nejde snadno porovnat například se zahraničím.

Nyní se ale objevují na naší "statistické scéně" velmi potřebné výsledky celé série šetření, které provedl Český statistický úřad v letech 2002 2003 v oblasti domácností a jednotlivců, dále v oblasti podniků, a také v oblasti veřejné správy, zdravotnictví, kulturních zařízení a škol. Stalo se tak s využitím opravdu velkého vzorku, navíc s metodikou kompatibilní s průzkumy evropského Eurostatu. To následně umožnilo srovnat naše výsledky s výsledky stávajících členských zemí, kde obdobná šetření proběhla téměř paralelně (naopak ale výsledky z dalších přistupujících zemí k dispozici pro srovnání nejsou).

ČSÚ představil hlavní výsledky svého šetření včera, na tiskové konferenci. Zde také padl příslib, že výsledky budou v plném rozsahu zveřejněny na webu ČSÚ. Zatím zde najdete podrobné výsledky pro oblast podniků, tiskovou zprávu ze včerejška a celkovou prezentaci výsledků za všechny oblasti. Důležité také je, že celé šetření by se mělo opakovat každý rok.

V tomto článku se podíváme podrobněji na některé výsledky šetření v oblasti domácností a u jednotlivců, a zaměříme se přitom na oblast připojení k Internetu.

Jak jsou na tom domácnosti?
Statistické šetření probíhalo na vzorku 4064 domácností a 8451 jednotlivců, a to ve 4. kvartále loňského roku. Takto veliké vzorky pak umožnily zkoumat stav i podle jednotlivých krajů, a také v členění podle věku, pohlaví a dalších socio-demografických ukazatelů. Předmětem průzkumu přitom byla veškerá populace od 15 let výše. Jak tedy vše dopadlo?

Začněme nejprve vybaveností domácností, pokud jde o počítač a připojení k Internetu. Výsledek vidíte na následujícím obrázku. Vlevo jsou vyobrazeny celkové průměry za ČR: počítač má u nás v průměru 24% všech domácností, a připojení k Internetu má pouze 14,8% všech domácností (resp. 62,2 procenta těch domácností,. které mají počítač). Zde jsme tedy hluboko pod průměrem EU, kde penetrace Internetu dosahuje 45% všech domácností. V pravé části obrázku pak vidíte stav podle jednotlivých krajů ČR.

Nejlépe na tom je Praha, kde má počítač 38% domácností, a přibližně 3 ze 4 domácností (29%) mají i připojení k Internetu. V ostatních krajích jsou absolutní počty nižší, a nižší je většinou i poměr mezi počtem domácností s počítačem a s připojením - například u Moravskoslezského a Plzeňského kraje to je skoro 1:2 (23% s počítačem, 12% s připojením).

Srovnání dostupnosti Internetu v našich domácnostech a v zahraničí ukazuje následující obrázek, na kterém jsou za ČR hodnoty z loňského posledního kvartálu, a za ostatní země hodnoty z prvního kvartálu. Je vidět, že i v rámci EU jsou velké rozdíly - podobně bídně jako my jsou na tom např. v Řecku, zatímco nejlépe naopak v Dánsku

Vraťme se ale zpět k nám domů a podívejme se poněkud blíže na připojení k Internetu v našich domácnostech. Nejprve si ukažme, jak jsou na tom domácnosti s dostupností pevné telefonní linky. I zde jsou dosti výrazné rozdíly mezi kraji, když celorepublikový průměr dosahuje 63 procent, Praha 88 procent, a ústecký kraj jen 45 procent:

Vybavenost domácností pevnou telefonní linkou je důležitá již jen proto, že ze všech domácností, které mají přístup k Internetu (cca 601 tisíc), se jich nejvíce připojuje právě přes ni, tj. pomocí klasického dial-upu. Alternativní možnosti připojení jsou stále v menšině:

  • přes (analogovou) pevnou linku je připojeno 82 procent domácností
  • přes některou z variant širokorychlostního připojení: 10%
  • přes ISDN: 6,2%
  • přes mobilní připojení (HCSCD, GPRS): 5,3%

Znovu připomínám, že toto šetření zjišťovalo stav ke konci loňského roku (4. kvartál 2003), takže jde o docela nedávnou dobu - což dosvědčuje i relativně vysoké procento mobilního připojení v domácnostech.

Zajímavá je také penetrace broadbandu (vysokorychlostního připojení) v našich domácnostech: pouhých 10%. Zajímavá je také struktura broadbandu v těch domácnostech, které jím disponují:

  • přes kabelovou TV: 61,7 procenta
  • ostatní (satelit, bezdrát, pevná linka atd.): 33,3 %
  • ADSL nebo jiné DSL: 3,3 %

Na této struktuře mi přijde hodně zajímavý výrazný odstup ADSL od kabelových přípojek, skoro 20:1 ve prospěch kabelu. To rozhodně neodpovídá absolutním počtům přípojek: v loňském čtvrtém čtvrtletí hlásily kabelové společnosti něco přes kolem 40 tisíc aktivních přípojek k Internetu, a ADSL mohlo být někde mezi 10 a 15 tisíci. To odpovídá poměru cca 1:3 až 1:4, a nikoli 1:20. Vysvětlením by ale mohlo být to, že ADSL našlo uplatnění hlavně ve firmách, nejspíše malých, a na domácnosti tak připadne výrazně méně přípojek. Naopak kabelové přípojky se vyskytují primárně v domácnostech.

Na závěr ještě jeden zajímavý údaj: z 966 tisíc domácností v ČR, které jsou vybaveny počítači, jich má pouze 3,4 procenta domácí síť LAN. Tady by asi bylo dobré vědět, jak přesně zněla otázka, zda se ČSÚ ptal skutečně na "síť LAN", nebo obecně na jakékoli propojení více domácích počítačů.

Jak jsou na tom jednotlivci?
Na závěr si ještě ukažme vybavenost jednotlivých osob. Nejprve pokud jde o mobilní telefony, opět s rozložením podle krajů a s celorepublikovým průměrem:

Dále si ukažme, jak to vypadá s vlastnictvím notebooků (přenosných počítačů) a palmtopů pro vlastní použití u jednotlivců:

V této souvislosti je zajímavé i to, jak je to s připojováním k Internetu přes mobilní telefony, notebooky a palmtopy:

  • Mobilní telefon má v průměru 66 procent obyvatel ČR (starších 15 let), a z nich je pro připojení k Internetu využíváno 5,9 procenta mobilů
  • Notebook (přenosný počítač) má v celorepublikovém průměru 2,4 procenta všech obyvatel. Přitom až 55,2 procenta těchto notebooků je využíváno pro připojení k Internetu
  • Palmtop: má jej 0,2 procenta lidí, ale pro připojení k Internetu se z těchto palmtopů využívá až 70,8 procenta