Vyšlo na Lupě, . .2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0510001.php3

Půjdete k evolbám?

Po čtyřech letech se znovu blíží parlamentní volby. Na Internetu však probíhá všechno rychleji, a tak zde můžete volit každý měsíc - ve virtuálních volbách do Poslanecké sněmovny. Víte o této možnosti? Půjdete evolit? A jaké jsou dosavadní výsledky těchto průběžných internetových voleb? Dosti odlišné od předpovědí výsledků "kamenných" voleb ….

Zatímco úvahy o vhodnosti či nevhodnosti on-line hlasování i o způsobu jejich zabezpečení dlouhodobě zaměstnávají hlavy odborníků, politiků i zákonodárců, na českém Internetu se vesele hlasuje a volí do Poslanecké sněmovny Parlamentu již déle jak dva roky (na adrese www.evolby.cz). Máme tedy v tomto ohledu významný světový primát?

Bohužel ne, protože nejde o žádné "oficiální" hlasování. Nevzejdou z něj žádní skuteční poslanci, kteří by skutečně začali vykonávat své poslanecké mandáty. Jde pouze o virtuální volby, které někdo může považovat za hru, a někdo zase za specifický druh průzkumu názorů a preferencí uživatelů českého Internetu. O co tedy přesně jde?

Jde o simulaci voleb do Poslanecké sněmovny, ve které může hlasovat každý, kdo má přístup k Internetu (a má vlastní emailovou adresu). Vše probíhá v měsíčních intervalech, kdy se hlasy sečtou a vypočítají procentuelní výsledky jednotlivých stran. Ty pak jsou znázorněny ve formě tabulky i jednoduchého grafu. K dokonalosti chybí snad už jen natahovací Klaus, Špidla a další postavičky (ale snad se bez nich uživatelé Internetu obejdou). No a další měsíc vše začíná znovu a hlasuje se "od nuly". Takže když vás nějaká politická strana zklame či přímo naštve, nemusíte čekat celé čtyři roky, ale můžete zareagovat velmi rychle.

Jaké jsou výsledky?

Výsledky virtuálních voleb vychází opravdu výrazně odlišné od odhadů, kterými nás v současném předvolebním období zásobují nejrůznější kamenné průzkumy. Důvody jsou zřejmé - uživatelé Internetu přeci jen tvoří poněkud specifický vzorek celé populace. Navíc ti, kteří o volbách vědí a zapojují se do nich, jsou zase jen specifickou podmnožinou uživatelů českého Internetu.

I tak je ale určitě zajímavé podívat se, jak dopadají výsledky on-line voleb - výrazně ve prospěch koalice (v dubnu 2002 měla 30 procent hlasů). Díky každoměsíčnímu opakování a možnosti zobrazit si předchozí výsledky je navíc možné sledovat, jak se preference hlasujících mění. Právě u Koalice, která byla dříve 4Koalicí, je možné pozorovat poměrně výrazný úbytek hlasů. Zatímco v roce 2000 a 2001 dosahovala 4koalice v evolbách kolem 50%, někdy i 60% hlasů, nyní je to 30% (či 40%, pokud bychom připočteme-li ODA). Velmi stabilní je naopak ODS, která dosahuje stále kolem 20% po celé 2 roky existence evoleb. Dalších několik politických stran se pohybuje obvykle od 5% do 10%, např. ČSSD, SZ, ČSNS.

Samotné hlasování internetových uživatelů je spojeno i s jejich "demografickým průzkumem". Takže k dispozici jsou i údaje o věkovém složení voličů (převládají mladší), zastoupení obou pohlaví (výrazně převládají muži) i rozložení podle dosaženého vzdělávaní (převládá vyšší). Stejně tak se při volbách sleduje, z jakého kraje volič je. Díky tomu je pak možné si nechat zobrazit, jak evolby dopadly i v jednotlivých krajích (kromě sumárního výsledku za celou ČR).

Pokud si to přejete, můžete být každý měsíc informováni mailem o výsledcích voleb.

Jak se hlasuje?

Jelikož celé evolby jsou pouze virtuální, mohou být adekvátní i prostředky zabezpečení korektnosti hlasování. Pokud se rozhodnete odevzdat svůj hlas některé politické straně, musíte se nejprve odebrat do volební místnosti (na konkrétní WWW stránku http://www.evolby.cz/hlasovani.asp). Zde musíte kromě volené strany uvést i z kterého kraje jste, a požaduje se po vás i údaj o věkové skupině, dosaženém vzdělání a pohlaví. Zadat musíte také svou emailovou adresu, na kterou vám přijde potvrzující email - v něm najdete URL odkaz na WWW stránku, kde musíte následně potvrdit svůj hlas. Pouze pak má váš hlas skutečnou platnost. Tím je "pohlídáno" to, aby lidé hlasovali každý měsíc z emailové adresy jen jednou. Skutečnost, že někdo má více adres a mohl by hlasovat z každé z nich, je řešena čestným prohlášením, že hlasujete každý měsíc jen jednou. Toto čestné prohlášení je sice v zásadě anonymní (jediné vodítko k reálné osobě je emailová adresa), ale když jde pouze o virtuální volby …..

K čemu to je dobré?

Celé virtuální evolby jsou samozřejmě jen nezávaznou záležitostí, které nemá žádný faktický vliv na uspořádání Poslanecké sněmovny. Určitě je to ale zajímavý nápad, schopný poskytnout určitý obrázek o volebních preferencích části uživatelů českého Internetu.

Pokud se chcete před skutečnými volbami trochu procvičit v hlasování, nebo spíše si důkladněji promyslet, komu dáte svůj hlas, máte možnost si to vyzkoušet nanečisto. A pokud stále váháte a opravdu nevíte, koho a co v těch letošních volbách volit, nabízí vám zde svůj tajný tip …..