Příspěvek na konferenci Co uvidíme, až se rozplyne mlha (RUFIS, 26.9.1997)
V září 1997 proběhla na pražském ČVUT konference RUFIS 97 (Role of Universities in the Forthcoming Information Society), která se podle svého anglického názvu zabývala rolí univerzit na cestě k tzv. informační společnosti.


Ve svém příspěvku na této konferenci jsem se zaměřil zejména na zdůraznění faktu, že kolem tzv. informační společnosti je ještě mnoho nejasného, že ji nedokážeme ani přesně definovat, ani říct jak je daleko, a co všechno budeme muset udělat, než se k ní dostaneme.
Proto jsem pro svůj příspěvek použil metaforický název "Co uvidíme, až se rozplyne mlha?"

Obsah příspěvku: