Vyšlo na www.novinky.cz dne 1.3.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3864.php3

Začal březen - a s ním měsíc Internetu

Dnešním dnem odstartoval již třetí ročník kampaně "Březen - měsíc Internetu". Jejím cílem je šířit internetovou gramotnost mezi nejširší veřejností. Počátek měsíce však přinesl i další zajímavé události, které s BMI bezprostředně nesouvisejí - svou práci zahájilo České fórum pro informační společnost a na trhu internetového připojení se objevila doslova bomba: pevná přípojka 64 kbps za 499,- Kč měsíčně, a to bez omezení objemu přenesených dat.

Většímu rozvoji Internetu v ČR dnes stojí v cestě dvě hlavní překážky - jednou jsou stále ještě vysoké náklady na přístup k Internetu, druhou nedostatečná osvěta, neboli nedostatečné povědomí lidí o tom, k čemu by jim Internet mohl být. Jak ukázal nedávný průzkum agentury DEMA, přibližně polovina občanů Internet vůbec nezná či netuší, k čemu by jim mohl být dobrý. Platí to zřejmě pro všechny vrstvy naší společnosti, když třeba i ministerský předseda dosud netuší, že počítače mohou být i na něco jiného než na počítání. Osvěta je tedy na místě. A právě do oblasti osvěty o Internetu již tradičně míří kampaň s názvem Březen - měsíc Internetu (zkráceně BMI). Letos se koná již třetí ročník, a to pod heslem:

Zvládnutí internetové gramotnosti není módní či samoúčelnou věcí, nýbrž se stává konkurenční výhodou jednotlivců, firem i států.

Stejně jako v předchozích ročnících je vyhlašovatelem celé kampaně týdeník Profit, ale ke změně došlo na postu faktického organizátora. Tím se letos stalo sdružení BMI (založené jako nezisková organizace právě za účelem pořádání stejnojmenné kampaně, podrobnosti zde).

Podobně jako v předchozích ročnících je celá kampaň pojata především jako zastřešení konkrétních dílčích aktivit, které vesměs mají své vlastní pořadatele. Jde především o:

  • konference: EISF (Praha 29. 2. - 1. 3.), Internet&Business Live (Praha 7. 3.), JuniorInternet (11. 3.), Internet ve státní správě a samosprávě (26. - 28. 3.);
  • projekty: např. Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny, Dny Internetu ve městech, Počítačové fórum, vědomostní soutěže, soutěže v programování

a další různé akce celostátního, regionálního či místního dosahu. Uvedený výčet je přitom pouze ilustrativní, úplný výčet včetně detailnějších informací najdete na WWW stránkách kampaně na adrese www.brezen.cz (konkrétně zde).

Novinkou jsou celoroční akce

Kampaň BMI již tradičně způsobuje určité dočasné "vzedmutí" zájmu o Internet, které po skončení měsíce března zase poněkud opadává. Letos proto organizátoři zařadili do své kampaně i několik akcí, které mají určitý časový přesah či dokonce dlouhodobý charakter. Těmto akcích se zde pokusím věnovat podrobněji.

"Pošlete mail svému poslanci" je projekt snažící se usnadnit komunikaci mezi občany a jejich poslanci. Jak již jeho název napovídá, půjde o to, aby občané mohli oslovovat poslance (své i jiné) prostřednictvím moderních telekomunikačních technologií. Hlavní význam projektu je ale někde jinde než jen v pouhé možnosti napsat mail někomu, kdo je zrovna poslancem - to je ostatně možné již dnes, neboť všichni poslanci mají e-mailové adresy přímo na poštovním serveru parlamentu (ale tyto adresy byly prohlášeny za neveřejné, zveřejněny byly jen ty adresy, jejichž majitelé to sami uznali za vhodné, seznam najdete zde). Jak jsem pochopil z diskuse na tiskové konferenci k zahájení Března, půjde v tomto projektu také o to, aby poslanci byli motivováni odpovídat občanům na jejich dotazy a tuto možnost měli i ti poslanci, kteří s informačními technologiemi (a elektronickou poštou konkrétně) dosud nepracují. Mělo by se jednat o webovou aplikaci, která uživatelům nabídne jednoduchý a intuitivní formulář, prostřednictvím kterého si uživatelé Internetu vyberou poslance i téma a napíší svůj podnět. Pokud vše dopadne podle záměru autorů, měl by systém následně poskytovat informace o tom, jak poslanci na podněty reagují a zda na ně vůbec odpovídají, resp. v jaké míře na ně reagují atd. Důležitá bude jistě také volba témat, na která bude možné zasílat poslancům podněty - osobně jsem očekával, že to budou konkrétní projednávané kauzy (například konkrétní projednávané zákony). Ve skutečnosti by to ale měly být spíše mnohem obecnější okruhy (například: regionální problematika, vstup do EU apod.) a také jedno volné téma, v rámci kterého by občané mohli reagovat na cokoli. Celý projekt by měl být spuštěn v polovině března. Měl by trvat přibližně dva měsíce.

"Sondy do českého Internetu" je další projekt, který svým načasováním přesahuje třetí měsíc v roce. Jde o projekt, který navazuje na vlastní průzkumy realizované renomovanými agenturami - expertní tým (sestavený pod hlavičkou BMI) se pokusí tyto výsledky nejprve vzájemně porovnat a agregovat (neboli: poskládat dohromady), což ale nemusí být vždy možné, zejména vzhledem k odlišným metodikám výzkumů jednotlivých agentur. Následně bude expertní tým formulovat své vlastní zadání pro výzkum, který by posléze měl být proveden na zakázku příslušnými agenturami. Cílem je dopracovat se uceleného a věrohodného pohledu na velikost a další parametry českého Internetu (co možná nejvíce nezávislého na specifických metodikách).

"Internet a zdravotně postižení" je název třetího projektu, který také bude časově přesahovat měsíc březen a nejspíše bude souvislý v čase. Jeho cílem je pomoci zdravotně postiženým občanům využívat Internet a komunikovat navzájem mezi sebou i se zdravou částí populace. Podrobnosti opět na WWW stránkách BMI

Startuje České fórum pro informační společnost

Včera se na své první (a tudíž ustavující) schůzi sešlo nově vzniklé České fórum pro informační společnost. Jedná se o poradní orgán Rady vlády pro informační politiku. Jeho smyslem je vést dialog mezi státní správou a širší veřejností v oblasti informačních technologií. Konkrétní náplní práce zřejmě bude posuzování různých koncepčních materiálů vzniklých ve státní správě a návrh vlastních koncepcí - ovšem teprve čas ukáže, jak silnou (či naopak slabou) pozici Fórum získá a co jeho činnost přinese.

Se základní koncepcí Fóra se můžete seznámit na jeho WWW stránkách, časem zde nejspíše bude zveřejněno i personální složení tohoto orgánu (v době psaní článku zde tato informace ještě nebyla).

S kampaní Března - měsíce Internetu založení Fóra bezprostředně nesouvisí, datum 29. 2. pro ustavující schůzi je spíše náhodným souběhem termínů (založení Fóra se připravovalo již déle než šest měsíců a původně k němu mělo dojít do konce minulého roku).

Pevná linka 64 kbps za pětistovku!

K velmi významné události, také nijak bezprostředně nesouvisející s kampaní BMI, došlo v oblasti cen za pevné připojení. Považuji to za něco podobně zásadního, jako když před několika lety přišel tehdejší Video OnLine (dnes Czech OnLine) s komutovaným připojením za paušální pětistovku měsíčně. Dlužno dodat, že to bylo v době, kdy si ostatní provideři za totéž účtovali několik tisíc. Tehdy málokdo věřil, že je to dlouhodoběji "udržitelné" - ale ono to vydrželo, a dnes cena za komutovaný přístup dokonce klesla až na ideální nulu (samozřejmě nepočítaje v to telefonní poplatky).

Nyní došlo k obdobnému vývoji i u pevného připojení, konkrétně u připojení přes rozvody kabelové televize. S nabídkou objemově neomezeného přístupu s rychlostí 64 kbps za 499,- Kč měsíčně přišla společnost DattelKabel. Doufám, že (podobně jako u komutovaného připojení) tento rozhodný krok strhne celou lavinu cenového poklesu. Zatím to má jen jednu drobnou vadu na kráse - na 64 kbps pevné přípojky za 499,- Kč měsíčně mají šanci jen ti šťastlivci, kterým čouhají ze zdi kabelové rozvody DattelKabelu.