Vyšlo na www.novinky.cz dne 21.12.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3337.php3

Internetem proti kostlivcům ve stranických kasách

Unie svobody se rozhodla převést veškeré své účetnictví na takzvaný transparentní účet u Expandia banky. V praxi to znamená, že kdokoli bude moci průběžně nahlížet do stranických financí.

Jak se zdá, možnosti využití Internetu jsou opravdu netušené. Jedním z dalších příkladů je pomoc při řešení problémů, které již dlouhou dobu otřásají naší politickou scénou - konkrétně problémů s hospodařením (a tudíž i financováním) politických stran.

Možností, kterou zde Internet nabízí, je on-line přístup k bankovnímu účtu pro kohokoli "z ulice", kdo o to má zájem. Samozřejmě nejde o možnost manipulace s účtem, ale jen o možnost kdykoli se podívat na stav účtu a dění na něm. Právě takto fungují tzv. transparentní účty, které již delší dobu nabízí dobře známá Expandia banka - pouze jejich legitimní vlastník na nich může provádět všechny transakce, ale kdokoli, kdo má přístup k Internetu, se může kdykoli podívat na stav účtu i na výpis všech transakcí na tomto účtu za poslední období. Fakticky to znamená, že kdokoli se může přesvědčit o výši darů jednotlivých sponzorů i o struktuře výdajů konkrétní organizace vlastnící daný účet.

Konkrétní příklady takovýchto účtů si můžete prohlédnout zde. Jak sami uvidíte, dosud takovéto transparentní účty využívaly jen různé charitativní a obdobně zaměřené organizace s nepříliš velkými objemy finančních toků a nepříliš častými pohyby na účtech.

Nyní by k nim ale měla přibýt i první politická strana, a to Unie svobody. Ta si minulý týden zřídila u Ebanky transparentní účet a vyhlásila svůj následující záměr (viz stranická homepage):

Unie svobody v rámci reorganizace vnitřního finančního systému zřizuje běžný účet u finančního ústavu EXPANDIA BANKA a.s.. Účet bude veden od 1. 1. 2000. Úplné převedení na popsaný finanční systém bude dokončeno do 28. 2. 2000 po ukončení funkce dnešních účtů okresních organizací. Po tomto termínu bude jediným provozním účtem Unie svobody.

Tento běžný účet bude na základě smlouvy ze dne 16. 12. 1999 účtem transparentním, tedy jeho historie bude veřejně přístupná v síti Internet, pravidelně aktualizována jednou za den s přehledem o pohybech na účtu za posledních 100 dnů. Stav účtu bude aktualizován jedenkrát každý den, a bude možné si zobrazit jeho historii za uplynulých 100 dnů.

V praxi to bude znamenat, že každý zájemce o informace související s financováním Unie svobody bude mít možnost se cestou Internetu seznámit s příjmovými i výdajovými pohyby na účtu této politické strany, včetně připsání sponzorských darů, členských příspěvků a podobně.