Vyšlo na Lupě, 9.10.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b1009001.php3

Zítra ve dvanáct, v pavilonu D…

Nové ministerstvo informatiky chce přijít s přímočarou koncepcí spolupráce s privátní sférou, na principu "ty dáš korunu, já dám korunu". Pošty, které také mají přejít pod nové ministerstvo, mají sloužit i jako vstupní brána občana do "e-světa". Bude "intranet veřejné správy" podobný "školskému intranetu"?

Pondělními invexovými prezentacemi ministra Mlynáře se jako červená nit táhlo neustále opakované pozvání: přijďte zítra ve 12 hodin, do pavilonu D, tam budu mluvit o koncepci svého resortu podrobněji. Opakovalo se to tolikrát, až to získalo komediální nádech. Na odpolední diskusi v rotundě se toho chytla i moderátorka Bobošíková, která nakonec sama pozvala přítomné na další show ministra Mlynáře, druhý den ve dvanáct, v pavilonu D.

Následující den (tedy včera, v úterý 8.10.), se zmíněná akce skutečně konala. Nicméně to, co na ní zaznělo, bylo do značné míry jen rekapitulací pondělních informací. Navíc zde zaznělo snad jen toto:

 • od 1.1.2003 by měl nový resort zprovoznit své vlastní WWW stránky na adrese www.ministerstvoinformatiky.cz (pro méně psavé snad také: www.mi.cz, byť tato doména ještě má jiného vlastníka). Stávající WWW stránky ÚVISu prý ministr Mlynář "toleruje".
 • nedávný záměr s využitím domény gov.cz pro orgány veřejné správy, zpracovaný do podoby standardu ÚVIS, byl pozastaven. Navrhované řešení prý "není správné …"
 • veřejných agend, u kterých chce ministr Mlynář dosáhnout možnosti dálkového přístupu (za čtyřleté období), má být čtvrtina, resp. 25 procent (a nikoli 20 procent, jak jsem omylem uvedl včera). Dosud však není jasné, které konkrétní agendy to budou - to se prý bude teprve rozhodovat. Ročně by se mohlo jednat o cca 7 až 10 agend. Rozhodně to ale neznamená změnu v provozovateli těchto agend, půjde jen o rozšíření způsobů, jakým jsou provozovány u svého provozovatele.
 • první vlaštovkou je rejstřík trestů, právě projednávaná novela zákona o tomto registru má k němu umožnit dálkový přístup. To se ale má v první vlně týkat pouze úřadů (hlavně pracovníků soudů, státních zastupitelství a policie, později i živnostenských úřadů). Ministerstvo spravedlnosti jako provozovatel této agendy prý aktivně spolupracuje, vše by mohlo být realizováno ve druhé polovině příštího roku
 • ministr Mlynář si hodlá zřídit jako svůj poradní sbor devítičlenné kolegium ministra, které sám nazývá "elektronickou tripartitou". To proto, že jeho členy budou tři trojice osob: jedna doporučená sdružením SPIS (tj. zastupující podnikatele), druhá doporučená orgánem ČFIS (dosavadní České fórum pro informační společnost, tj. zastupující veřejnost), a třetí z osob vybraných samotným ministrem.
 • podobně jako měl ministr Březina svou iniciativu PPP, hodlá i ministr Mlynář spolupracovat s veřejností na různých projektech. Filosofie této spolupráce by na rozdíl od původního PPP měla být velmi jednoduchá a přímočará: "ty dáš korunu, já dám korunu". Jen nevím, kde na to ministr Mlynář vezme - když rozpočet jeho ministerstva bude pro příští rok někde mezi 100 a 200 miliony (prý je na něj v návrhu státního rozpočtu pamatováno).
 • konkrétním příkladem mají být "masové" dvouhodinové kurzy použití Internetu, které před časem začala organizovat Centra Internetu společnosti Intel. Náklady na vyškolení jednoho uživatele (v rozsahu dvou hodin) mají bát cca 200 Kč, z toho prý budoucí MI bude ochotné dát polovinu. Osobně jsem k přínosu takto krátkých kurzů značně skeptický.
 • ministr Mlynář také vyzval podnikatelskou veřejnost k tomu, aby uváděla na trh taková řešení, která jsou dostatečně jednoduchá. Prý "čemu nebudu rozumět já, tomu nebudou rozumět ani občané".
 • pošty, které by spolu s telekomunikacemi měly přejít pod nový resort informatiky, by podle představ ministra Mlynáře měly sloužit (také) jako vstupy do e-světa pro občany. Například pro "dálkový přístup" k různým agendám, kde by se mohlo využít toho, že pošty a jejich zaměstnanci pomohou nejen radou, ale třeba také ověřením totožnosti žadatele.
 • v různých "menších" lokalitách typu vesnic by ministr Mlynář chtěl zajistit společné připojení pro více subjektů - zejména pro obecní a místní úřad, knihovnu, školu a poštu. Vzhledem k existujícím exkluzivním smlouvám na komunikační infrastrukturu veřejné správy (zkratkou KIVS), uzavřeným s Českým Telecomem, tomu asi nelze rozumět jinak než ve smyslu využití této infrastruktury. Na druhou stranu právě způsob uzavření této smlouvy ministr Mlynář kritizoval.
 • pro samotnou komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS) hodlá ministr Mlynář prosadit název "intranet veřejné správy". To značně připomíná "školský intranet", který byl vybudován v rámci projektu PIII SIPVZ (neformálně: Internet do škol). Ostatně, oba intranety jsou (budou) virtuálními privátními sítěmi nad společnou infrastrukturou patřící právě privatizovanému Českému Telecomu (včetně aktivních prvků). Po technické stránce to koresponduje s představou o společném připojení obecních úřadů, škol, knihoven a pošt v malých lokalitách, na druhé straně mi to ale nehraje s předchozí kritikou obou projektů ze strany pana ministra. Ještě aby tak někoho napadlo "uzavřít" tento intranet a začít s jeho "řízenou komercionalizací" - což se málem stalo v případě školského intranetu.