Vyšlo na Lupě, 7.1.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0107001.php3

Uvažujete o HOME MINI?

Pokud právě zvažujete, zda odhlásit pevnou linku či přejít na "úsporný" cenový program HOME MINI, zde jsou podrobnosti o tomto tarifu. Víte například, že si k němu nemůžete přikoupit volitelný internetový cenový program? Nebo že bude mít zablokován přístup ke službám volby operátora? Nebo že jeho kredit stačí jen na 16 nejkratších hovorů v době špičky?

Tarif HOME MINI je v současných diskusích nad novými tarify Českého Telecomu prezentován jako "úniková varianta" pro ty uživatele, kteří telefonují jen velmi málo, případně sami netelefonují vůbec a chtějí být pouze dosažitelní na pevné lince pro volání od jiných uživatelů. Pravdou je, že nové tarify Telecomu jeho zákazníky zcela evidentně tlačí do určitého modelu chování, resp. stylu používání, směrem k většímu "odběru" jeho služeb. V jednom z předchozích článků jsem si to dovolil nazvat "povinnou minimální konzumací" - uživatel musí dopředu zaplatit určitý objem služeb, které následně může "zkonzumovat" (protelefonovat), nebo je nechat propadnout.

Pro toho, kdo je zvyklý "konzumovat" více, než kolik představuje takováto "povinná minimální konzumace", to není až tak bolestné. Ale pro toho, kdo je zvyklý konzumovat méně (resp. nemá potřebu tak vysoké konzumace) to již může být dosti citelnou změnou směrem k horšímu. Tarif HOME MINI je z tohoto pohledu skutečně jakýmsi "únikem" před modelem chování, do kterého Telecom tlačí své zákazníky. Otázkou ale je, čím je takováto možnost vyvážena. Čím je uživatel penalizován, pokud se rozhodne zůstat zákazníkem Českého Telecomu, ale nechce se nechat dotlačit k vyšším odběrům jeho služeb? Jaké tedy jsou klady a jaké zápory tarifu HOME MINI? Pojďme si je rozebrat podrobněji.

Měsíční paušál

Relativní předností tarifu HOME MINI je výše měsíčního paušálu: 190,- Kč měsíčně. V tomto paušálu je přitom obsažen volný kredit na hovorné ve výši 90,- Kč. Ještě v loňském roce (2001) přitom přišel stejný tarif HOME MINI na 175,- Kč měsíčně a byl v něm obsažen stejný kredit (ve výši 90,- Kč). Z tohoto pohledu tedy jde o zdražení měsíčního paušálu ze 175 na 190 korun, beze změny výše volného kreditu (proto: relativní přednost).

Hovorné

Přehled hovorného tarifu HOME MINI ukazuje následující tabulka, pro srovnání je ve třetím sloupečku uvedeno analogické hovorné v programu HOME STANDARD. Jak je již na první pohled patrné, nejčastější volání (místní, meziměstská) jsou u HOME MINI přesně dvojnásobně drahá. Na druhé straně existují i takové služby, u kterých je hovorné stejné jako v případě tarifu STANDARD (služby pagingu).

Hovorné (Kč/min) HOME MINI HOME STANDARD
Místní silný v síti ČTc 2,80 1,40
Místní slabý v síti ČTc 1,40 0,70
Meziměstský silný v síti ČTc 7,30 3,65
Meziměstský slabý v síti ČTc 3,40 1,70
Meziměstský noční v síti ČTc 2,00 1,00
Vybraná čísla se slevou-Místní silný v síti ČTc 2,38 1,19
Vybraná čísla se slevou-Místní slabý v síti ČTc 1,26 0,63
Vybraná čísla se slevou-Meziměstský silný v síti ČTc 6,20 3,10
Vybraná čísla se slevou-Meziměstský slabý v síti ČTc 3,06 1,53
Vybraná čísla se slevou-Meziměstský noční v síti ČTc 2,00 1,00
Mobilní sítě - EUROTEL 9,40 6,80
Mobilní sítě - RADIOMOBIL 9,40 6,80
Mobilní sítě - ČESKÝ MOBIL 9,40 6,80
MEMOBOX (0960) - silný 2,80 1,40
MEMOBOX (0960) -slabý 1,40 0,70
Záznamníková služba Eurotel 9,40 6,80
Záznamníková služba GTS-silný 2,80 1,40
Záznamníková služba GTS-slabý 1,40 0,70
Paging OPERÁTOR-silný 6,00 6,00
Paging OPERÁTOR-slabý 6,00 6,00
Paging OPERÁTOR TUTY, OPERATOR STANDARD 10,00 10,00
Internet Peak 2,00/1,15 1,40/0,80
Internet Off Peak 0,80/0,35 0,55/0,25
Informace o telefonních číslech 1180 7,90 5,40
Informace o mezinárodních telefonních službách a číslech 1181 7,90 5,40

Důležitý je také konkrétní způsob zpoplatňování:

  • Místní hovory: účtují se vždy celé první dvě minuty, poté po minutě. To fakticky znamená, že nejlacinější místní hovor v tarifu HOME MINI ve špičce přijde na 5,60 Kč, a mimo špičku na 2,80 Kč
  • Meziměstské hovory: účtuje se vždy celá první minuta a pak po půlminutách
  • Hovory do mobilních sítí: účtuje se každá započatá půlminuta

Následující obrázek ukazuje letmé srovnání tarifů HOME MINI a HOME STANDARD, pokud by uživatel volal pouze ve špičce a dostatečně dlouhými místními hovory (nad 2 minuty). Je z něj patrné, že tarif HOME MINI se vyplatí cca do 78 minut měsíčně (a těchto cca 78 minut přijde v obou tarifech shodně na cca 318 Kč, včetně paušálu). Při místních voláních mimo špičku je situace obdobná, obě křivky se protínají na 115 minutách (a na hodnotě 317 korun).

Pozor ale na to, že tento obrázek ukazuje spíše teoretickou situaci s místními hovory, která je maximálně výhodná pro uživatele. V praxi bývá většina hovorů (kolem 70 procent) kratších než 2 minuty, ale vzhledem ke způsobu účtování budou i sebekratší hovory zpoplatněny jako dvouminutové.

Možnost využití volného kreditu

Volný kredit ve výši 90,- Kč (nepřevoditelný do dalšího měsíce), lze u tarifu HOME MINI využít pouze pro:

  • místní volání v rámci sítě Českého Telecomu
  • meziměstská volání v rámci sítě Českého Telecomu
  • informace o telefonních číslech

Abychom to správně docenili, doplňme si k čemu (mimo jiné) NELZE volný kredit využít:

  • k volání do sítí jiných operátorů než je Český Telecom
  • k volání do mobilních sítí
  • pro připojování k Internetu
  • pro mezinárodní hovory

Zajímavé je, že přesně stejné možnosti využití volného kreditu má i tarif HOME STANDARD (tj. ani v něm nelze kredit využít například pro připojení k Internetu či volání do sítí jiných operátorů). Důležité ale je uvědomit si, že volný kredit se čerpá na hovorné platné pro daný tarif. Přitom místní i meziměstská volání jsou v rámci tarifu HOME MINI dvojnásobná oproti tarifu HOME STANDARD, takže za stejný volný kredit ve výši 90,- Kč lze u HOME MINI "pořídit" jen poloviční objem volání než u HOME STANDARD!!

Jak dlouho tedy může majitel tarifu HOME MINI telefonovat zdarma (resp. v rámci volného kreditu)? Telecom ve svých informačních materiálech uvádí, že ve špičce vystačí volný kredit až 32 minut místního hovoru. To je pravda, ovšem pouze při takové kombinaci hovorů, která vychází volajícímu maximálně vstříc - konkrétně v případě, kdy žádný z hovorů nebude kratší jak 2 minuty a jejich délka se bude co nejvíce blížit násobku celých minut. Jak ale vypadá opačná situace, tedy taková kombinace hovorů, která je pro uživatele nejméně výhodná? To je jednoduché: když jakkoli krátký místní hovor (kratší než 2 minuty) stojí vždy stejně jako dvouminutový, a to 5,60 Kč, přijde již 16 sebekratších hovorů (do 2 minut) na 89,60 Kč, což vyčerpá prakticky všechen měsíční kredit! V případě volání mimo špičku jde maximálně o 32 krátkých hovorů do délky 2 minut.

Připojování k Internetu

S tarifem HOME MINI se lze připojovat komutovaně k Internetu. Minutové hovorné je opět podstatně vyšší než u ostatních tarifů, byť ne dvojnásobně - například ve špičce přijde každá z prvních 10 minut připojení na rovné 2 koruny (u HOME STANDARD na 1,40 Kč), a další minuty na 1,15 za minutu (0,80 u HOME STANDARD). Analogicky v době mimo špičku (viz tabulka výše).

Kdo by si ale myslel, že těmto vyšším minutovým cenám "unikne" přikoupením volitelných internetových cenových programů (i-surf, i-nonstop, i-night, i-office, i-office-gold), ten se mýlí - k tarifu HOME MINI je nelze přikoupit!

Vybraná čísla se slevou - PříTel

Jednou z novinek tarifů pro rok 2002 je možnost zvolit si až 3 čísla (pro místní či meziměstské hovory), na která pak voláte se slevou, na úrovni 10 až 15 procent. V případě tarifu HOME STANDARD (i MAXI, MAXI PLUS a INTERNET) jde o službu bezplatnou. Uživatelům, kteří si zvolí tarif HOME MINI, je tato služba také k dispozici, ovšem jen jako placená! Přijde měsíčně na 29,- korun (tj. navíc k měsíčnímu paušálu 190,- Kč).

Co za tento měsíční příplatek uživatel získá? Například u místních hovorů může na zvolená 3 čísla volat ve špičce laciněji o 42 haléřů (za 2,38 Kč místo 2,80 Kč), a mimo špičku o 14 haléřů. Pokud by tato služba měla uživateli přinést nějaký pozitivní efekt (zlevnění), musel by protelefonovat na zmíněná čísla měsíčně nejméně 70 minut ve špičce (či 207 minut mimo špičku). S takovýmto objemem hovorů se ale uživatel již dostává mimo objem hovorů krytý paušálem (max. 32 minut ve špičce, či cca 64 mimo špičku) a platí je explicitně navíc, ovšem zdvojnásobenou sazbou oproti tarifu STANDARD.

Pokud by uživatel s tarifem HOME MINI skutečně protelefonoval měsíčně alespoň oněch 70 minut ve špičce (tak aby se mu služba PříTel aspoň teoreticky vyplatila), zaplatil by za oněch 70 minut nejméně 70 * 2,38 Kč, neboli cca 167,- Kč (ovšem minus 90,- zahrnutých v paušálu), a k tomu ještě paušál 190,- Kč a oněch 29 korun za službu, celkem 296,- Kč. Ovšem již za 299,- Kč by uživatel mohl mít tarif HOME STANDARD, v rámci kterého by na vybraná čísla se slevou mohl volat (místně, ve špičce, bez navýšení paušálu) za 1,19 Kč za minutu. Za volný kredit 90,- Kč by pak mohl protelefonovat již 75 minut!

Kalkulace pro místní hovory mimo špičku a pro meziměstské hovory dávají obdobné výsledky. Z toho mi vychází, že služba PříTel, alias Vybraná čísla se slevou, není u tarifu HOME MINI vlastně vůbec nikdy výhodná (stále mám na mysli pohled uživatele), s uvážením možnosti zůstat u tarifu HOME STANDARD.

Možnost volby operátora

Určitou možností, jak "uniknout" z cenových kleští dvojnásobného hovorného, které Telecom nasadil u tarifu HOME MINI, by mohlo být využití tzv. volby operátora. Fakticky by to znamenalo, že volající by platil Telecomu pouze místní část hovoru (tedy oněch 2,80 za minutu, resp. 5,60 za první dvě minuty a pak po 2,80 za každou dalšíminutu), ale meziměstskou část jeho hovoru by již realizoval jiný operátor, nejspíše za nezdvojnásobené tržní ceny. Stále by to bylo podstatně dražší než u jiných tarifů (kvůli dvojnásobné ceně za místní část hovoru), ale na druhé straně by to mělo stát méně než kdyby celý meziměstský hovor realizoval Český Telecom (za zdvojnásobenou cenu u HOME MINI). Pravda, cenu za takováto volání by zřejmě nepokrýval volný kredit (určený pro volání jen v síti Českého Telecomu).

První variantu volby operátora, s tzv. krátkou předvolbou (při každém volání) musí Telecom ze zákona zavést ve své síti nejpozději k 1.7.2002. Podstatnější je ale něco jiného: tarif (cenový program) HOME MINI bude mít přístup ke službám volby operátora zablokován!

Na žádné velké meziměstské telefonování by to ani nebylo, ale stejně bude zajímavé, jaký názor na to budou mít právníci - zda se zákonná povinnost zavést volbu operátora ve vlastní síti týká všech tarifů (cenových programů), nebo jen některých (například jen u těch, které spadají do tzv. univerzální služby). Když jsem se na blokování volby operátora u HOME MINI ptal v Telecomu, byl jsem ujištěn že u ostatních volitelných tarifů tato možnost blokována nebude.

Jaký je závěr?

Tarif HOME MINI může být celkem jednoznačnou volbou pro toho, kdo chce svou pevnou telefonní linku používat jako "receive-only", neboli pouze pro příjem hovorů. Pokud však chce také někdy sám někomu telefonovat, měl by vše pečlivě propočítat a zvážit. Může být, že pro něj tarif HOME MINI bude výhodnější než jiné tarify či úplně jiné možnosti (nejspíše odhlášení pevné linky a použití mobilů). Pokud tomu tak je a uživatel si HOME MINI pořídí, bude muset dodržovat velmi přísnou disciplínu - v zásadě by si sám měl vést evidenci toho, jak a kdy volal, a průběžně si propočítávat kolik má provoláno z měsíčního kreditu, či zda ho již vyčerpal a zdvojnásobené hovorné platí explicitně, nad měsíční paušál. To rozhodně nebude lehké, a osobně proto považuji tarif HOME MINI spíše za chytrou past na typického uživatele, který si přesnou evidenci svých hovorů nejspíše nepovede.

Konečné rozhodnutí o volbě tarifu (či zrušení pevné linky) si samozřejmě musí udělat každý sám. Tímto článkem jsem chtěl především přispět k lepší informovanosti o detailech tarifu HOME MINI.