Vyšlo na isdn.cz, 3.5.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0503001.php3

Nad hospodářskými výsledky Českého Telecomu za první čtvrtletí

Za první čtvrtletí 2002 měl Telecom vybrat o 2 mld. Kč méně na hovorném, oproti stejnému období loňského roku. Vrátit se mu to mělo jen částečně na měsíčních paušálech, kde vybral více o 0,55 mld. Kč. Po započítání celoročních trendů ale vše vychází podstatně jinak.

V úterý 30. dubna zveřejnil Český Telecom své hospodářské výsledky za první čtvrtletí. Hlavní údaje, které publikoval, jsou následující (vše za Q1 2002):

  • celkové konsolidované výnosy: 12,8 mld. Kč (meziroční pokles o 10%)
  • výnosy z měsíčních paušálů: 2,4 mld. Kč (meziročně nárůst o 30%)
  • výnosy z hovorného: 4 mld. Kč (meziročně pokles o 33%)
  • výnosy z datových služeb: 1,6 mld. Kč (meziročně nárůst o 23%)
  • výnosy z pronajatých okruhů: 672 mil. Kč (meziročně nárůst o 20%)
  • výnosy od operátorů jiných sítí: 0,6 mld Kč (meziroční pokles o 41%), z toho: od mezinárodních operátorů meziročně pokles o 30%, od tuzemských pokles o 50%)
  • počet ISDN kanálů: 38 tisíc na konci Q1 (meziročně nárůst o 110%)
  • podíl internetového dial-up na celkovém počtu provolaných minut: 46%
  • počet uživatelů internetu u IOL: 540 tisíc (meziročně nárůst o 93%)
  • investiční výdaje (stále za 1. čtvrtletí 2001): 1,4 mld. Kč, z toho 1,0 mld. Telecom a 0,4 mld. Eurotel.

Celkové provozní náklady (vyjma odpisů) dosáhly za první čtvrtletí výše 6,0 mld. Hospodářský výsledek (EBITDA) činil 6,8 mld. Kč, po odpisech a amortizaci (EBIT) 2,2 mld. Kč. Čistý zisk pak dosáhnul výše 1,5 miliardy Kč.

Jak se projevily nové cenové programy?

Počátkem letošního roku, konkrétně k 1. únoru 2002, přišel Telecom s dosti zásadní změnou struktury svých cenových programů, když část (proměnného) hovorného přenesl do (fixního) měsíčního paušálu, ve formě hovorového kreditu. Lze z hospodářských výsledků za první čtvrtletí usuzovat, jaký konkrétní efekt to přineslo?

Pokud jde o výnosy z měsíčních paušálů, zde Telecom uvádí meziroční nárůst o 30 procent na 2,4 mld. Pokud zanedbáme úbytek stanic, vychází to na přírůstek cca 0,55 mld. Kč jen za první čtvrtletí (protože v průběhu roku 2001 se paušály neměnily). Naproti tomu meziroční pokles hovorného o 33% na 4 mld. napovídá, že Telecom vybral za první čtvrtletí na hovorném o cca 2 mld. Kč méně.

Celkově to tedy vychází na ztrátu ve výši 2 mld. Kč (na hovorném), pouze částečně kompenzovanou přírůstkem 0,55 mld. Kč (na měsíčních paušálech). Je ale situace skutečně taková? Zkusme se na tato čísla podívat trochu jinak.

Ne 0,55 mld., ale zřejmě více

K navýšení měsíčních paušálů došlo k 1. únoru, ale účty se platí zpětně, v následujícím měsíci. Lidé tedy platili vyšší paušál za únor až v březnu (a za březen v dubnu). Zde záleží na tom, jak přesně Telecom započítává výnosy - zda březnové, placené v dubnu, započítává ještě do prvního čtvrtletí, nebo již do druhého. Pokud by je započítával až do druhého čtvrtletí (když jejich splatnost je v polovině dubna), pak by se na celém kvartálním zvýšení paušálů o 0,55 mld. Kč podílel jen jeden měsíc. Při započítání tří plných měsíců by pak navýšení paušálů vycházelo na 1,65 mld. Kč, což se už začíná blížit úbytku 2 mld. Kč na hovorném.

V úvahu je ale vhodné vzít ještě další faktor. Telecom totiž rozložit platby svých zákazníků do čtyř různých zúčtovacích období. Není sice známo, zda je rozložení zákazníků do těchto zúčtovacích období rovnoměrné, ale v každém případě z toho vychází zřejmý závěr: ne všichni zákazníci platili zvýšený měsíční paušál ve stejnou dobu. Jinými slovy: na částce 0,55 mld. Kč, vybranou navíc na paušálech, se nemuseli podílet všichni zákazníci Telecomu stejným dílem. To ovlivňuje i celkovou částku, která by se měla vybrat čtvrtletně po skončení stávajících "přechodných stavů": odhad 1,65 mld. by měl dále vzrůst (v extrémním případě až na dvojnásobek).

Ale to vše jsou jen orientační odhady, moudřejší budeme až Telecom oznámí své hospodářské výsledky za první půlrok.

Skutečně pokles o 2 miliardy?

Zastavme se ale ještě u samotného hovorného, vůči kterému jsem poměřoval nárůst měsíčních paušálů. Meziroční pokles zde sice dosáhnul výše 33 procent, ale tento pokles není možné celý připsat volnému kreditu na hovorné, který je obsažen již v měsíčním paušálu. Důvodem je zejména to, že hovorné klesalo v průběhu celého roku 2001, v důsledku přesunu zájmu uživatelů směrem k používání mobilních sítí, i vlivem konkurence (byť pouze ve firemním sektoru). Citovaný pokles cca 2 miliard na hovorném v sobě zahrnuje i tyto vlivy, a dále je zkreslen postupným poklesem v průběhu celého roku (zatímco úbytek 2 mld. je počítán oproti stejnému období předchozího roku). Je ale možné tyto faktory nějak odfiltrovat, alespoň orientačně?

V prvním čtvrtletí roku 2001 Telecom vybral na hovorném 6 mld. Kč (a vůči tomu stávající 4 mld. Skutečně představují pokles o 33%). Celkově ale za celý rok 2001 vybral Telecom na hovorném pouze 21,2 mld. Kč. Pokud by byl pokles výnosů z hovorného během celého roku lineární, pak by za 2. čtvrtletí Telecom vybral na hovorném cca 5,53 mld., za 3.Q 5,07 mld., a za 4.Q 2001 již jen 4,6 mld. Kč (a součet by dal celkových 21,2 mld. za rok 2001). Pokud by stejný trend pokračoval i během prvního čtvrtletí 2002 (a nedošlo k zavedení volného kreditu), Telecom by měl na hovorném vybrat již jen 4,133 mld. Kč. Jestliže vybral 4 mld., lze z toho odhadnout že čistý efekt zavedení volného kreditu v nových programech za první čtvrtletí představoval úbytek výnosů jen o 0,133 mld. Kč. Na druhou stranu vybral na měsíčních paušálech o 0,55 mld. více. To již není pouze "částečná kompenzace", o které hovoří tiskové materiály Telecomu.