Vyšlo v týdeníku Computerworld, v říjnu 2002 (ve zvláštním čísle "Invex speciál")
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b1000001.php3
Vyšlo ve zvláštním čísle CW Invex Speciál

Tuctový Invex!

Odpověď na otázku, jaký že je letošní Invex, by mohla být velmi jednoduchá: je tuctový! Ale nelekejte se, není to narážka na jeho význam a obsah. Je to myšleno úplně jinak. Letošní Invex je dvanáctý v pořadí, takže proto "tuctový …".

Tucet sice není žádným kulatým jubileem, ale přesto může být příležitostí k malému ohlednutí. Schválně, tušíte proč se Invex vlastně jmenuje Invex? Je to proto, že začínal nikoli jako veletrh informačních a telekomunikačních technologií, ale jako "veletrh invence", přesněji jako výstava zlepšovacích návrhů a technických novinek. Bylo to ještě za hluboké totality, v roce 1970. Teprve mnohem později, nedlouho před Sametovou revolucí, se Invex začal více orientovat také na výpočetní techniku. Osobně pamatuji jeden z posledních předlistopadových ročníků, kdy počítače byly tzv. zvýrazněným oborem Invexu. Konkrétně se to projevovalo tím, že počítačový exponát nemohl z principu získat žádné z hlavních ocenění.

Po revoluci byl Invex "resetován" - počínaje rokem 1991 byly jeho ročníky číslovány znovu od začátku. Proto tedy ten nynější tucet.

Telekomunikace a letošní Invex?

Invex není jen veletrhem počítačů a informačních technologií, ale také veletrhem telekomunikací. Byl a stále je příležitostí pro poskytovatele telekomunikačních služeb, aby přímo na místě oslovili své aktuální i potenciální zákazníky.

V dřívějších ročnících, kvůli stavu konkurence na našem telekomunikačním trhu, však tuto potřebu měli především mobilní operátoři. Invex to odnesl pekelně zvýšenými decibely a nejrůznějšími extravagantními show, zaměřenými na mládež a propagující především předplacené služby mobilních sítí.

O přízeň návštěvníků tradičně bojovali i poskytovatelé "Internetu zdarma". Pravda, mnohem decentněji, protože přeci jen mířili na poněkud jinou cílovou skupinu. Hlavně ale na svou propagaci neměli zdaleka tolik peněz jako mobilní operátoři.

Letos ale má "Internet zdarma" utrum, z vůle Telecomu má být vyměněn za úplně jiný model, zformovaný podle představ našeho dominantního operátora. Zda se tak skutečně stane, zda se Telecomu podaří vnutit celému trhu svou představu o přístupu k Internetu, to ukáže právě letošní Invex - vždyť se koná jen několik dní po prvním říjnu, ke kterému se Telecom rozhodl svůj nový model uvést v život a současně ukončit model předchozí. Jasno by už mělo být i v tom, zda tuto jeho snahu přežil i některý jiný poskytovatel internetového dial-upu.

Ať už to ale dopadne jakkoli, výsledek bude nutné komunikovat směrem k veřejnosti, hlavně k té "komutované", používající dial-up připojení. Bude třeba jí vysvětlit, co se vlastně stalo, a nabídnout dostupné možnosti.

Letošní Invex by mohl zažít také premiéru "boje o pevnou linku". Tedy boje o zákazníky z řad domácností, kteří stále ještě používají k telefonování pevné linky. S příchodem volby operátora přestává být situace na trhu pevných linek tak fádně jednobarevná (žlutá), a přeci jen začíná hrát i dalšími barvami. Také zde je ale potřeba široké veřejnost "odkomunikovat" o co vlastně jde, co kdo nabízí a jak to používat. Zvolíte si právě na Invexu svého operátora?