Vyšlo na Lupě, 5.6.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0605001.php3

Dva kroky k volbě operátora

Termín zavedení volby operátora se blíží, a s ním přichází i dvě novinky: testovací provoz volby operátora mezi Aliatelem a ČTc, a nové "bezkreditové" tarify Českého Telecomu (HOME ZERO a BUSINESS ZERO). Největší překážka, kterou je dohoda mezi operátory o cenách, však stále není překonána.

Volba operátora, ve své jednodušší variantě (s krátkou předvolbou, kterou musí volající vytáčet pokaždé znovu) by u nás měla být zavedena nejpozději do konce pololetí - tak to alespoň požaduje platný telekomunikační zákon, č. 151/2000 Sb. Uvědomme si ale dobře, jak konkrétně je tento požadavek v zákoně formulován: ve zmíněném termínu musí volbu operátora umožnit ve své síti Český Telecom, coby dominantní pevný operátor. To, alespoň podle mé interpreatce, není to samé jako dostupnost volby operátora pro koncové zákazníky - neboli to, aby zákaznická veřejnost (ať již soukromé osoby či firmy) mohla volbu operátora reálně využívat a vybírat si, přes koho a za jaké tarify budou vedeny jejich hovory.

Věřím tomu, že technická dostupnost volby operátora v síti ČT, týkající se hlavně alternativních operátorů, bude realizována v termínu požadovaném zákonem. O termínu, kdy bude volba operátora dostupná zákazníkům, však mám své pochybnosti - k tomu nestačí vyřešit technické aspekty, ale musí dojít i k dohodě o cenách mezi operátory navzájem (a k jejich zakotvení ve formě dohod o propojení, resp. dodatků ke stávajícím dohodám o propojení). Teprve pak mohou alternativní operátoři definitivně vykalkulovat své cenové nabídky, odstartovat své marketingové kampaně a začít oslovovat zákazníky.

Právě dohoda o cenách, přesněji o poplatcích které si operátoři budou účtovat mezi sebou v rámci volby operátora, dosud stále chybí. Vše nasvědčuje tomu, že k přímé dohodě operátorů nad požadavky Telecomu nedošlo, a rozhodnout bude muset regulátor (Český telekomunikační úřad).

Testovací provoz volby operátora

Kromě dohody na cenových aspektech volby operátora je samozřejmě nutné vyřešit i celou řadu technických a provozních aspektů. Zde se naštěstí zdá, že operátoři dokáží spolupracovat a tyto otázky průběžně řešit. Dokládá to i testovací provoz volby operátora, který společně spustili Aliatel a ČTc. Telecom k tomu dokonce vydal tiskovou zprávu s poněkud zavádějícím názvem "ČESKÝ TELECOM SPOUŠTÍ S ALIATELEM VOLBU OPERÁTORA", který by sám o sobě mohl naznačovat "ostrý" provoz. Není tomu tak, jde pouze o testovací provoz (pilot), který je navíc omezen časové (do 30.6.2002) i místně (od 3.6.2002 v UTO Jihlava, a od 13.6.2002 také v UTO Tábor a Soběslav).

Svou tiskovou zprávu k tomu vydal i Aliatel ("Aliatel testuje volbu operátora"), a obě zprávy pak byly poměrně hojně citovány v médiích. Bylo v nich ale naprosté minimum věcných informací - o tom, jak testovací provoz probíhá, za jakých podmínek, kdo se jej může účastnit, co k tomu musí udělat atd. Snad jako kdyby to bylo nějak utajované. Zde je alespoň několik základních informací, které se mi podařilo získat od Aliatelu:

  • Testovací provoz se týká pouze Aliatelu a ČTc, neboli: volající zákazník ČTc si může vybrat, zda chce aby jeho hovor realizoval ČTc (jako doposud), nebo zda jej má realizovat Aliatel. K tomu ale musí volající nejprve uzavřít potřebný smluvní vztah s Aliatelem (o konkrétní podobě tohoto smluvního vztahu ale nemám žádné informace).
  • Testovací provoz volby operátora se týká nejen meziměstských, ale také místních hovorů !!! (a nejspíše také hovorů mezinárodních, to ale nemám ověřeno)
  • Pokud se v rámci testovacího provozu zákazník rozhodne vést svůj hovor přes Aliatel, je zpoplatňován podle stávajících tarifů hlasové služby Business Call Smart Aliatel. Důležité je, že v rámci této služby Aliatel právě nyní zavedl, jako určitou formu bonusu, meziměstské hovory stejnou za stejnou cenu jako hovory místní (podrobnosti). Toto by mělo platit i v testovacím provozu volby operátora, takže účastníci testovacího provozu mohou volat meziměstsky za cenu místních hovorů.

Proč tarify bez kreditu?

Další novinkou, která se týká volby operátora, bylo včerejší oznámení Českého Telecomu, že od 1.7.2002 rozšiřuje svou nabídku cenových programů o dva nové tarify: HOME ZERO a BUSINESS ZERO. Čím se odlišují od ostatních tarifů?

Jednou z výtek, které se sesypaly na hlavu Českého Telecomu po zavedení jeho cenových programů pro rok 2002, bylo to že nedává svým zákazníkům možnost koupit si právě a pouze ty služby, které zákazník chce, a místo toho jej nutí alespoň zaplatit (ne nutně odebrat resp. použít) také další služby, o které zákazník již nemusí mít zájem. Šlo konkrétně o hovorový kredit, zahrnutý do všech cenových programů. Pro zákazníka, který by chtěl důsledně využívat volbu operátora a všechny své hovory vést přes jiné operátory, by to bylo nevýhodné - Telecomu by musel v rámci měsíčního paušálu zaplatit za služby, které by nevyužil. Nebo, pokud se na vše podíváme z jiného pohledu: když už zákazník zaplatí měsíční paušál, ve kterém je zahrnut určitý hovorový kredit, motivuje ho to k tomu, aby tento kredit také skutečně využil (a naopak jej to odrazuje od toho, aby za stejně služby znovu platil někomu jinému).

Na existenci tarifů s hovorovým kreditem není samo o sobě nic špatného - pokud si zákazník může vybrat mezi nimi a takovým tarifem, který volný kredit neobsahuje. To ale dosud nemohl, neboť Telecom nenabízel žádný cenový program, který by nezahrnoval nějaký volný kredit. To se samozřejmě nelíbilo ani alternativním operátorům, kteří v tom nutně museli vidět další z uměle vytvořených překážek proti tomu, aby zákazníci využívali služeb konkurence. Proto si stěžovali u ČTÚ i na Úřadu pro hospodářskou soutěž (podrobněji viz zde). Podle včerejších agenturních zpráv (ČIA) uvedl šéf ČTÚ David Stádník, že jeho úřad vyzval Telecom na základě rozhodnutí ÚOHS k zavedení nového tarifu bez hovorového kreditu, a prodiskutoval s ním i související otázky.

Tarify ZERO

Jak ale nový tarif konkrétně vypadá? Jsou to vlastně dva cenové programy, HOME ZERO a BUSINESS ZERO (uživatelé ISDN tedy mají smůlu). Jejich základní "vlastnosti" ukazuje následující tabulka:

Tarif HOME ZERO BUSINESS ZERO
cena za používání hl. telefonní stanice (samost.) 279 Kč/měsíc 379 Kč/měsíc
cena za používání hl. telefonní stanice (podvoj.) 229 Kč/měsíc 329 Kč/měsíc
Služba PříTel/Teamtel 29 Kč / měsíc 29 Kč / měsíc

Tarif HOME ZERO má smysl srovnávat s cenovým programem HOME STANDARD (protože HOME MINI má přímo zakázanou volbu operátora). Srovnání nejvýznamnějších aspektů těchto dvou tarifů ukazuje následující tabulka:

Tarif HOME ZERO HOME STANDARD
Cena za používání hl. telefonní stanice (samost.) 279 Kč/měsíc 299 Kč/měsíc
Cena za používání hl. telefonní stanice (podvoj.) 229 Kč/měsíc 249 Kč/měsíc
Služba PříTel 29 Kč / měsíc zatím v ceně
Hovorový kredit 0,- Kč 90,- Kč
Místní volání ve špičce 1,40 Kč/min. 1,40 Kč-min.
Místní volání mimo špičku 0,70 Kč/min. 0,70 Kč/min.
Meziměsto ve špičce 3,30 Kč/min. 3,65 Kč/min.
Meziměsto mimo špičku 1,60 Kč/min. 1,70 Kč/min.
Meziměsto v noci 1,00 Kč/min. 1,00 Kč/min.
Do mobilní sítě 6,50 Kč/min. 6,50 Kč/min.
Internet ve špičce, prvních 10 minut 1,70 Kč/min. 1,40 Kč/min.
Internet ve špičce, dalších 10 minut 1,00 Kč/min. 0,80 Kč/min.
Internet mimo špičku, prvních 10 minut 0,65 Kč/min. 0,55 Kč/min.
Internet mimo špičku, dalších 10 minut 0,30 Kč/min. 0,25 Kč/min.

Co z této tabulky a příslušného srovnání vyplývá? Nejvýznamnější je jistě "kompenzace" za odstranění 90-korunového hovorového kreditu, kterou Telecom ocenil na pouhých 20,- Kč, o které snížil měsíční paušál. Předpokládám, že nejde o překlep ani o špatný vtip - pak mi z toho vychází už jen další pokus, jak formálně dostát požadavku na existenci tarifu bez hovorového kreditu, ale fakticky ještě dále ztížit nástup konkurence a zkomplikovat jí možnost využití volby operátora. Pravda, Telecom zde není od toho, aby podporoval svou vlastní konkurenci - na rovné podmínky na trhu by měl dbát především regulátor (ČTÚ). Jakýpak zaujme k novým tarifům postoj? Nebo je možné interpretovat výše citovanou agenturní zprávu tak, že ČTÚ s tímto tarifem již vyjádřil svůj souhlas, nebo jej snad sám Telecomu v této podobě předepsal?

Také další nastavení tarifu HOME ZERO je podle mého názoru zaměřené na to, aby zákazníky příliš nemotivovalo k využití volby operátora. Tato možnost bude zřejmě nejvíce využívána pro meziměstské (a mezistátní) hovory, a tak zde Telecom zlevnil právě tyto hovory (oproti tarifu HOME STANDARD, na úroveň HOME MAXI), aby tím ještě více zvedl laťku, kterou musí překonat jeho konkurence. Naopak dosti razantně zvýšil ceny za přístup k Internetu, aby si o to více zkasíroval toho, kdo by snad chtěl současně využívat volbu operátora a připojovat se komutovaně k Internetu. Včera vydaná tisková zpráva bohužel neříká, zda bude možné kombinovat tarif HOME ZERO s internetovými nadstavbovými programy (jako je i-nonstop atd.), a tím alespoň za příplatek snížit cenu za připojení k Internetu (odpověď na tuto otázku se mi do redakční uzávěrky nepodařilo získat).

Podobná je situace u tarifu BUSINESS ZERO, který má smysl srovnávat s tarifem BUSINESS STANDARD. Také zde je odstranění hovorového kreditu (dokonce stokorunového) "kompenzováno" snížením měsíčního paušálu o pouhých 20,- Kč. Kromě toho jsou výrazně zlevněny meziměstské hovory (aby se zákazníkům méně vyplatilo využití volby operátora), a naopak jsou zvýšeny ceny za komutovaný přístup k Internetu.

Tarif BUSINESS ZERO BUSINESS STANDARD
Cena za používání hl. telefonní stanice (samost.) 379 Kč/měsíc 399 Kč/měsíc
Cena za používání hl. telefonní stanice (podvoj.) 329 Kč/měsíc 349 Kč/měsíc
Služba TeamTel 29 Kč / měsíc zatím v ceně
Hovorový kredit 0,- Kč 100,- Kč
Místní volání ve špičce 1,40 Kč/min. 1,40 Kč-min.
Místní volání mimo špičku 0,70 Kč/min. 0,70 Kč/min.
Meziměsto ve špičce 3,00 Kč/min. 3,40 Kč/min
Meziměsto mimo špičku 1,60 Kč/min. 1,70 Kč/min
Meziměsto v noci 1,00 Kč/min. 1,00 Kč/min
Do mobilní sítě 6,20 Kč/min. 6,20 Kč/min.
Internet ve špičce, prvních 10 minut 1,65 Kč/min. 1,38 Kč/min.
Internet ve špičce, dalších 10 minut 0,95 Kč/min. 0,79 Kč/min.
Internet mimo špičku, prvních 10 minut 0,73 Kč/min. 0,61 Kč/min.
Internet mimo špičku, dalších 10 minut 0,34 Kč/min. 0,28 Kč/min.