Vyšlo na isdn.cz, 18.4.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0418001.php3

Oskar má milión

Společnost Český Mobil, provozující svou mobilní síť pod značkou OSKAR, ohlásila dosažení 1 milionu zákazníků. Známy jsou již také hospodářské výsledky za rok 2001. Tisk však již spekuluje o možném prodeji Českého Mobilu.

Včera, 17. dubna 2002, ohlásil náš nejmladší mobilní operátor dosažení významného milníku - 1 milionu uživatelů. Podle vydané tiskové zprávy se tak stalo dva roky, jeden měsíc a deset dnů poté, kdy Oskar zahájil komerční provoz své sítě. Uspořádal k tomu malé firemní show pro novináře na půdě Laterny magiky, kde také poodhalil něco ze svých ekonomických výsledků. Jubilejního milióntého zákazníka zde sice nepředstavil, ale má prý pro něj připraven připraven balík svých služeb zdarma.

Počty uživatelů a podíly na trhu

Nárůst zákazníků Oskara byl velmi plynulý a rovnoměrný i po celý rok 2001, jak ostatně ukazuje i následující obrázek, se stavy po jednotlivých kvartálech loňského roku (poslední sloupeček, dosahující hodnoty 1 milionu, je ze současnosti).

Počty uživatelů Oskara

Nová zákazníky samozřejmě získávali o ostatní dva operátoři, ale pokud jde o celkový "procentuelní koláč", zde si Oskar ukusuje čím dál tím větší podíl - a vzhledem k pevné velikosti celého koláče (představujícího 100% trhu) tak musí činit na úkor svých konkurentů.

Procentuelní podíl Oskara na tuzemském trhu mobilních komunikací

Hodnota 13,4% se zřejmě týká všech mobilních služeb jako takových. V diskusi včera padnul i údaj o tom, jak si Český Mobil stojí v lukrativním segmentu mobilních služeb pro firemní zákazníky, kde již také působí - zde prý měl na konci roku 7 procent, a v současné době, podle průzkumů AISA, dokonce 16 procent..

Dalším zajímavým údajem, který vypovídá o struktuře zákazníků, je poměr mezi těmi kteří používají předplacené karty (pre-paid služby) a těmi kteří používají klasické tarifní programy (post.-paid služby). Tento poměr u zákazníků Oskara dosahuje 70:30, což prý je evropský standard.

Rychlost budování pozice

Český Mobil se velmi pyšní rychlostí, s jakou vybudoval svou síť a získal svůj podíl na celém trhu mobilních služeb. Vedení českého Mobilu si na včerejší prezentaci dokonce pozvalo zástupce americké konzultační firmy DiamondCluster International, který zde srovnal rychlost postupu Českého Mobilu při získávání podílu na mobilním trhu s rychlostmi jiných mobilních operátorů, kteří také nastupovali na trh jako třetí s výrazným (alespoň dvouletým) odstupem za druhým operátorem. Výsledek ukazuje následující obrázek.

Srovnání Oskara s dalšími (třetími) operátory

Na obrázku jistě stojí za povšimnutí, že Oskar je sice na špici, ale přesto je jeden konkrétní operátor (portugalský Optimus) ještě výrazně lepší. Měl dokonce nenulový podíl na místním mobilním trhu ještě než na něj vůbec stačil vstoupit a fakticky poskytovat své služby. Jak je něco takového možné?

Odpovědí je jeho kampaň "Campanha Pioneiros", v rámci které začal prodávat své služby ještě dříve, než je začal skutečně poskytovat (a očividně v tom byl úspěšný, stejně jako v budování své sítě a jejím provozování).

Jaké jsou hospodářské výsledky?

Na včerejší prezentaci vedení českého Mobilu poodhalilo i základní údaje o svých hospodářských výsledcích za loňský rok 2001.

Celkové tržby se v roce 2001 oproti předchozímu roku zpětinásobily a dosáhly úrovně 125,9 milionu USD (cca 4,8 mld. Kč). Rozložení tržeb do jednotlivých kvartálů loňského roku ukazuje následující obrázek:

Tržby Českého Mobilu podle kvartálů (v milionech USD)

Celkové hospodaření společnosti (před započtením úroků, daní a odpisů, tzv. EBITDA) představovalo ztrátu celkem 41,6 milionů USD (cca 1,533 mld. Kč). Tato ztráta ale v čase výrazně klesá, jak ukazuje následující obrázek - i na jeho základě představitelé Českého Mobilu předpokládají, že se do plusu dostanou v první polovině tohoto roku.

Celkový hospodářský výsledek za jednotlivé kvartály 2001 (v milionech USD)

Oskarova reklama

Český Mobil se pyšní i svou propagací a značkou. Jeho reklamy prý získaly více než 20 prestižních cen na domácích i mezinárodních reklamních festivalech a soutěžích. Jak včera uvedla ČIA, výdaje Českého Mobilu na reklamu dosáhly v roce 2000 výše 914,6 milionu korun, ale v roce 2001 klesly na 633,7 milionu (podle údajů A-Connect).

Výsledkem je vysoká úroveň povědomí o značce (dlouhodobě nad 90 procenty) a loajalita zákazníků na 93 procentech.

Je Český Mobil na prodej?

Již v průběhu včerejška se v masových médiích (konkrétně v Mf Dnes) objevily spekulace o tom, že Český Mobil je na prodej, a že se čeká jen "na miliontého zákazníka a získání licenci UMTS".

To první se splnilo, ale o tom druhém zatím nejsou žádné signály.

Karla Stephensová, viceprezidenta Českého Mobilu, se k úvahám o možném prodeji vyjádřila pro MfD takto:

Všechno je na prodej a je to vždy jen otázka ceny. Nevidím však důvod zbavovat se investice, která mi dělá dobrou obchodní vizitku a brzy začne i vydělávat peníze.