Vyšlo na České škole, 28.5.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0528001.php3

Karty budou odkryty až po volbách

Prakticky od počátku realizace SIPVZ se odborná veřejnost (a později i politická opozice) dožadovala zveřejnění smluv uzavřených s generálním dodavatelem. To by nesporně vyjasnilo mnohé pochybnosti kolem projektu, MŠMT i generální dodavatel však přes několik vágních slibů stále odolávali. Nyní je termín položen na stůl – smlouvy se odtajní po volbách!

Minulý týden jsem zde na České škole, v článku "Za co bylo 150 milionů", zmiňoval příslib zveřejnění smluv mezi MŠMT a generálním dodavatelem. Právě toto zveřejnění by totiž mělo vnést jasno do mnoha věcí, včetně částky 150 milionů zmiňované v předmětném článku.

V nedělním pořadu Naostro! na ČT1 byl na toto téma dotázán i ministr školství Eduard Zeman:

Zeptám se, už jste zveřejnili smlouvy, které byly podepsány s dodavateli tohoto projektu?

Jeho první odpověď bylo jednoznačná:

Řekl jsem zřetelně, že v okamžiku, kdy dostanu souhlas, zveřejním je.

Na další otázku moderátora, zda nebylo lepší podepisovat rovnou takové smlouvy, které nemají utajovací doložku a nemusí se před někým skrývat, ministr reagoval takto:

Pane redaktore, já už jsem viděl dopis, který mi oba dva partneři poslali a ve kterém říkají: Ano, my ten souhlas dáme, po patnáctém, v tuto chvíli je to ryze volební téma, po patnáctém ten souhlas dáme a bude možné to v klidu zveřejnit, ale teď ne, teď to bereme - mluvím teď za oba partnery - jako ryzí politikum a obáváme se, že by to poškodilo nás a firmy s námi spojené.

Moderátor Šíma se pak dožadoval toho, aby ministr dal své slovo na to, že smlouvy budou v uvedeném termínu skutečně zveřejněny. Reakce ministra Zemana byla taková, že nemůže dávat své slovo za někoho jiného. Uvedl však, že dostal od druhé strany písemné stanovisko, které již bylo zveřejněno a je dostupné veřejnosti.

Pravdou je, že na webu MŠMT lze nalézt tiskové prohlášení datované k pátku 24.5.2002 (pořad Naostro! byl v neděli 26.5.2002). Je podepsáno pověřenými zástupci ACOLu a ČTc, a říká:

… plně se ztotožňujeme s požadavkem zákazníka, tedy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, na zveřejnění plného znění textu smluv uzavřených na základě vítězství našeho sdružení ve veřejné obchodní soutěži na realizaci tohoto projektu.

Je zde obsažen také konkrétní příslib:

Ze strany společností AutoCont On Line, a.s. a ČESKÝ TELECOM, a.s. neexistuje žádná námitka proti zveřejnění smluvních závazků a také je hodlají v nejbližší možné době zveřejnit.

Ale skutečně s odkazem "až po volbách":

Vzhledem k blížícím se volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsme se rozhodli dát souhlas jako jeden ze smluvních partnerů k tomuto zveřejnění po datu 17. června 2002. Jediný důvod tohoto rozhodnutí je možné politické zneužití, obava z iracionálních útoků a vzniku nepodložených fám.

Osobně si myslím, že zveřejnění smluv by mělo přinést spíše pozitivní efekt skrze vyjasnění věcí, o kterých se dosud jen spekuluje. Autoři tiskové zprávy však jsou opačného názoru a odvolávají se hlavně na zuřící politický boj:

K tomuto rozhodnutí nás vede přesvědčení, že při jiném zvoleném postupu by se naše společnosti i naši renomovaní partneři [… výčet vynechán, pozn. autora …], dostali do naprosto zbytečné a nesmyslné politické debaty. Výše uvedené společnosti nadále nehodlají podporovat zneužívání Projektu III SIPVZ - Infrastruktura v zuřícím politickém boji, jak se tomu v posledních týdnech často děje.

Co k tomu dodat? Nezbývá asi než počkat na dobu po volbách.

Jedny smlouvy už byly zveřejněny

Za významný argument proti nutnosti čekat až na skončení voleb považuji skutečnost, že jiné obdobné smlouvy již byly zveřejněny. Jde o smlouvy mezi státem (zastupovaným ÚVISem) a Českým Telecomem, týkající se budování jednotné komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy. Také kolem nich bylo mnoho nejasností, ale nyní se již každý může podívat na jejich obsah (najdete je zde).

Zajímavé jsou tyto smlouvy i pro projekt PIII (Internet do škol), protože poskytování připojení (konektivity) pro školy v rámci PIII bylo nedávno "vytrženo" z kompetence GD a převedeno právě pod smluvní vztahy (Rámcovou smlouvu) mezi ÚVIS a Českým Telecomem. No a tak se zde můžete dočíst, kolik by co mělo stát.

Materiály to jsou obsáhlé, vyžadující hlubší analýzu, a tak zatím jen několik letmých postřehů. Pokud jsem vše správně pochopil, zákazník (škola nebo jiný subjekt veřejné správy) platí jednak za svou přípojku do intranetu (ať již školského či do intranetu veřejné správy), a jednak za samotné připojení k Internetu. V rámci PIII za služby dodané v rámci standardu platí místo školy přímo stát (škola sama platí přímo jen služby zařazené do nadstandardu).

V konkrétním případě škol ceník uvádí:

  • 5596,- Kč za datovou přípojku ke KI ISVS, určenou pro školy (kategorie P0), včetně DPH, s jednorázovým zřizovacím poplatkem 47 250,- Kč
  • 2972,- Kč za sdílený přístup k Internetu o rychlosti 64 kbps, včetně DPH

Kromě toho však lze v ceníku najít i další zajímavé položky, např.:

Výše uvedené ceny budou navýšeny v závislosti na analýze potřeb Uživatele a na požadované úrovni základních služeb (úroveň kontroly přístupu, dohodnutý objem poskytovaných služeb CA, objem pošty kontrolované na viry, rozsah detekce přístupu k VPN) - viz Příloha B.
Cena za proaktivní kontrolu WWW (world wide web) stránek před jejich načtením činí měsíčně za jeden sledovaný otevřený komunikační kanál 300 Kč (315 Kč včetně DPH).