Vyšlo na Lupě, 30.5.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0530002.php3

Jaké je IOL Platinum?

Kolik stojí IOL Platinum? Kolik zaplatíte navíc za pronájem ADSL modemu? Jaká data se počítají a jaká ne? Jaký obsah dostanete v rámci IOL Platinum? Jaké jsou zaváděcí ceny? Jak dlouho si na zavedení počkáte? Jakému okruhu zákazníků jsou ADSL služby Telecomu určeny? Zde jsou přehledné faktografické údaje.

Do včerejšího článku ADSL se již nevešly podrobnější specifikace samotných služeb IOL Platinum. Proto jsou zde, ve formě samostatného článku.

Průběžná cena

Průběžná část ceny, kterou budou uživatelé ADSL platit každý měsíc, je tvořena nejméně dvěma složkami:

 • měsíčním paušálem podle zvolené varianty služby (256/64, 512/128, 1024/256)
 • poplatkem za pronájem modemu (není možné si jej koupit ani používat vlastní)

Měsíční paušál jsem uváděl již včera, proto jen stručně:

 • IOL Platinum 256/64: 1900,- Kč měsíčně, zahrnuje 0,5 GB dat
 • IOL Platinum 512/128: 2800,- Kč měsíčně, zahrnuje 1 GB dat
 • IOL Platinum 1024/256: 7500,- Kč měsíčně, zahrnuje 3 GB dat

Poplatek za pronájem modemu je závislý na tom, který si vyberete:

 • za jednodušší Alcatel SPEED TOUCH Home či USB zaplatíte 100,- Kč měsíčně
 • za Alcatel SPEED TOUCH Pro s routerem zaplatíte 500,- Kč měsíčně.

Zde si dovolím rýpnout do představitelů Telecomu, kteří na středeční tiskovce sami vůbec nezmínili nutnost platit samostatně za pronájem modemu (a v odpovědi na jednu otázku jsem se dokonce dozvěděl, že zapůjčení modemu je zahrnuto v instalačních poplatcích).

Počítat musíte ale i s tím, že ADSL lze zřídit jen nad existující (a řádně placenou) telefonní linkou, buď klasickou analogovou nebo ISDN. Po ní můžete či nemusíte telefonovat, ale v každém případě za ní musíte platit příslušný měsíční paušál (podle zvoleného cenového programu). Toto placení je sice nezávislé na ADSL, ale je nutnou podmínku jeho dostupnosti.

Další složkou průběžné měsíční ceny ADSL je poplatek za data, přenesená nad limit obsažený v měsíčním paušálu (počítá se "samozřejmě" přenos v obou směrech). Opět jen stručně:

 • IOL Platinum 256/64: 3,- Kč za každý 1 MB nad limit 0,5 GB
 • IOL Platinum 512/128: 2,50 Kč za každý další 1 MB nad limit 1 GB
 • IOL Platinum 1024/256: 2,25 Kč za každý 1 MB nad limit 3 GB

Další složkou průběžné ceny může být poplatek za pevnou IP adresu: pokud ji chcete, můžete si ji objednat přes službu OFFICE ONLINE. Bude vás to stát dalších 399,- Kč měsíčně.

Zřízení a instalace

Na středeční tiskovce, v odpovědi na cenu jednorázových instalačních úkonů, zaznělo že tyto se pohybují od 1 do 9 tisíc. To je sice pravda, ale je třeba k tomu dodat, že ke zřízení fungující přípojky potřebujete alespoň dva úkony:

 • zřízení přípojky
 • instalaci ADSL modemu

Za zřízení jednotlivých typů ADSL přípojek jsou tyto jednorázové zřizovací poplatky:

 • IOL Platinum 256/64: 2300,- Kč
 • IOL Platinum 512/128: 4600,- Kč
 • IOL Platinum 1024/256: 9500,- Kč

Za instalaci ADSL modemů zaplatíte podle vámi zvoleného typu:

 • Alcatel SPEED TOUCH Home (pro HTS): 1000,- Kč,
 • Alcatel SPEED TOUCH Home (pro ISDN): 1000,- Kč,
 • Alcatel SPEED TOUCH USB (pro HTS): 1000,- Kč
 • Alcatel SPEED TOUCH Pro (pro HTS, jde o modem s routerem): 2000,- Kč

Nejnižší možnou jednorázovou částkou, za kterou můžete pořídit novou ADSL přípojku, je 3300,- Kč (2300 za zřízení a 1000 za modem).

Podle údajů na webu IOL-u se instalací rozumí zprovoznění ADSL modemu a předvedení jeho funkčnosti pomocí výpočetní techniky ČTc. "Poskytovatel v žádném případě neposkytuje vícepráce spojené s konfigurací a instalací zařízení (např. PC), které jsou ve správě majetku uživatele nebo třetí strany."

Jak jsem již psal ve včerejším článku, prozatím lze zřídit ADSL přípojku jen v částech Prahy, Brna a Ostravy. Konkrétní dostupnost lze zjistit skrze on-line formulář. Zřízení by mělo být provedeno do cca 21 dnů.

Cena za pozastavení

Pokud se rozhodnete službu ADSL dočasně nevyužívat (např. budete přes letní prázdniny pryč), můžete IOL Premium dočasně "pozastavit". Za to zaplatíte jednorázově 500,- Kč, a za každý měsíc takovéhoto "nepoužívání" zaplatíte 500,- Kč. Nesmí to ale trvat déle než 6 měsíců.

Co je součástí služby IOL Platinum?

Základem je samozřejmě trvalá IP konektivita do veřejného Internetu. Kromě ní však všechny tři varianty služby IOL Platinum poskytují také následující:

 • poštovní schránku: uživatel získává jednu poštovní schránku s objemem 30 MB, což Telecom prezentuje jako "nadstandardní kapacitu". Místo zdůrazňování velikosti této kapacity (kterou nepovažuji za nic světoborného) by Telecom raději měl zdůraznit něco podstatnějšího: že přenos dat z této schránky k uživateli po ADSL přípojce (a zřejmě i odesílání pošty k místnímu SMTP serveru) se NEPOČÍTÁ do objemu přenesených dat.
 • prostor pro WWW stránky: uživatel získává "nadstandardní prostor" 20 MB pro vlastní WWW prezentaci. Přenos dat z/do tohoto prostoru se opět nepočítá do objemu přenesených dat.

Obsah, poskytovaný v rámci služby

Telecom klade velký důraz na to, že služby IOL Platinum nejsou jenom "přístupové služby", nabízející přístup k Internetu, ale také služby "obsahové", nabízející vlastní obsah. To zřejmě má dále oslabit výtky, že zneužívá svého postavení - v poskytování obsahu nemá žádnou exkluzivitu, ale v přístupových službách ADSL ano.

"Obsahové služby", které Telecom poskytuje v rámci jednotlivých variant IOL Platinum, jsou:

 • asp1000 - ASP služby
 • iBase - obchodní informace - portál internetových služeb pro malé a střední podniky, firemní katalog, telefonní seznam, IT zpravodajství a bezpečnost IT/ITC, download
 • Store OnLIne - vlastní internetový obchod
 • eLearning - multimediální kurzy online
 • GameZone - přístup na největší herní server v ČR
 • Media OnLine - video streaming (živé zpravodajství programu ČT1, archiv zpravodajských pořadů ČT1, tv.idnes.cz)

Pozor ale, není to myšleno tak, že by tyto služby byly poskytovány zdarma! Zdarma bude pro uživatele IOL Platinum pouze přenos dat, spojených s užíváním těchto služeb. Pro představu: v rámci eLearningu si zaplatíte nějaký kurz a budete se s ním učit. Přitom k vám budou přitékat nějaká data, ale ta se nebudou započítávat do vašeho limitu dat, který máte obsažen v ceně měsíčního paušálu. Podobně třeba pro on-line obchod, který si zřídíte v rámci StoreOnLine - za provoz tohoto obchodu platíte tak jako kdokoli jiným, pouze vaše komunikace s tímto obchodem po ADSL přípojce (například když do něj zadáváte nějaká nový data, když si procházíte statistiky apod.) se nezapočítává do objemu přenesených dat. Stejnou výhodu samozřejmě mají všichni, kteří používají přípojku bez omezení objemu přenesených dat.

Asi nejvýznamnější je nezapočítávání přenesených dat u multimediálního obsahu (Media OnLine), tedy například u sledování zpravodajských pořadů ČT1 či TV.idnes.cz.

K celému nabízenému obsahu by obecně měli mít přístup všichni uživatelé Internetu (popis, vstup).

Světový unikát

Počítání objemu přenesených dat u ADSL přípojek sice jde zcela proti duchu snah o poskytování tzv. širokopásmových služeb, ale pravdou je, že není úplnou raritou (viz druhý dnešní článek o ADSL). Ovšem to, s čím přišel náš Telecom - tedy s tím že některá data se do objemu započítávají a jiná ne - je zřejmě úplným světovým unikátem. Ostatně, na středeční tiskovce říkali sami představitelé Telecomu, že jim není známo že by něco podobného dělal i někdo jiný.

Obávám se, že jde o světově unikátní řešení problému, který jinde nemají. Jinde totiž buď provozují ADSL bez omezení přenesených dat, nebo alespoň s tak velkým objemem dat přímo v ceně (a tak nízkým poplatkem za "data navíc"), že se jim nevyplatí podnikat tak složitá opatření a mást zákazníky. Jestlipak budou všichni uživatelé IOL Platinum vždy a za všech okolností správně vědět, co se jim do objemu přenesených dat počítá a co ne? Bude Telecom schopen všechny své zákazníky v tomto ohledu náležitě "vzdělat"? Nebo je to jen chytrá past na uživatele, který se splete a pak se nedoplatí? A jak to bude třeba u stránek, které obsahují některé objekty (například obrázky apod.) pocházející ze serverů "mimo" a jiné ze serverů "zevnitř"?

Cílová skupina zákazníků

Podle včerejší prezentace jsou ADSL služby IOL Platinum určené především malým a středním firmám, s masovým nasazením služby a oslovením rezidenčního segmentu se počítá až později.

V tiskových materiálech ČTc je IOL Platinum prezentováno jako

"vhodná alternativa k bezdrátové technologii nebo k připojení do Internetu prostřednictvím rozvodů kabelové televize"