Články, publikované na serveru Česká škola v roce 2002
Hrozí krach Internetu do škol?
Autocont OnLine přitvrzuje argumentaci vůči MŠMT a hrozí, že "na začátku prosince může přijít o Internet a počítače ve škole 750 tisíc žáků". Druhá půlka konsorcia GD, Český Telecom, obratem vydává vlastní prohlášení, které se podstatně rozchází s argumentací ACOLu. (Česká škola, 08.11.2002)
Jaká byla původní vize SIPVZ?
Autoři původní Koncepce státní informací politiky ve vzdělávání měli oproti současnému stavu výrazně odlišnou vizi a celkový přístup k tomu, co by SIPVZ měla být, co by měla přinést a jak by se měla realizovat. Během Invexu o tom referoval vedoucí původního autorského kolektivu doc. Matyska. (Česká škola, 17.10.2002)
INDOŠ: Od Invexu k Invexu - a ještě dále (II)
Bude problém kolem CERESu a registrací definitivně vyřešen v několika nejbližších dnech? Jak vypadá hodnocení ICT bonity, kterou GD chystá pro diferencovaný přístup ke školám v rámci II. vlny 1. etapy? Bude se GD této vlny vůbec účastnit? Kde se na ni vezmou peníze? Jak bude stávající IKI přerůstat v KIKI a celonárodní síť VIS ČR? (Česká škola, 15.10.2002)
INDOŠ: od Invexu k Invexu … a ještě dále
Generální dodavatel si stěžuje na to, že MŠMT prakticky neřídí využití ICT a IKI, a volá po tom, aby ministerstvo buďto začalo realizaci SIPVZ řídit, nebo toto řízení předalo někomu jinému. Integrace chápe GD jako placenou službu, se kterou hodlá začít teprve nyní, po dokončení plošného roll-outu. MŠMT má na placení integrací opačný názor. (Česká škola, 14.10.2002)
Bitva o CERES
Po bitvě o řízenou komercionalizaci školského intranetu se v projektu Internet do škol rozhořívá další konflikt. Tentokráte jde o to, kdo a jak bude školám mluvit do toho, jaký software smějí používat – zda to bude ministerstvo školství, nebo generální dodavatel. Jde o tzv. registrace softwaru a středisko CERES. (Česká škola, 04.10.2002)
Jaká byla diskuse s ACOLem? (2)
Bude generální dodavatel vládnout veškerému softwaru ve školství prostřednictvím povinných registrací? Proč nemohla být využita nabídka škol na vyškolení ICT koordinátorů a zakázku dostal generální dodavatel? Dojde k „PR oddělení“ GD a MŠMT, kteří až dosud vystupovali hlasem společným a nerozdílným? (Česká škola, 24.07.2002)
Jaká byla diskuse s ACOLem?
Včerejší veřejná diskuse na půdě ACOLu, navazující na on-line diskusi zde na České škole, nepřinesla nic zásadně nového. Pomohla ale některé věci ozřejmit. Třeba to, jak si GD představuje 2. vlnu 1. etapy, kterou nyní připravuje. (Česká škola, 23.07.2002)
Opravdu čtyřikrát víc počítačů? (2) – Hra s miliardami
Počítali autoři Koncepce SIPVZ v roce 2000 s tím, že za cca 4 miliardy dostane každá škola jen 1 počítač? Pokud ano, pak by dnes generální dodavatel skutečně dodával do škol čtyřikrát více počítačů za stejné peníze – jak nyní hlasitě tvrdí. Z dostupných dokumentů mi ale vychází něco jiného... Kdo tedy pokrucuje fakta? (Česká škola, 11.07.2002)
Opravdu čtyřikrát víc počítačů?
Velmi rád se připojuji k otevřené výzvě Jaromíra Horáka za formulování dodatku ke smlouvám, který by jasně zakázal zneužít bezpečnostních nástrojů školského intranetu pro komerční účely. Nemohu ale souhlasit s jeho argumenty, kterými dokládá efektivnost celého projektu Internet do škol. (Česká škola, 10.07.2002)
Impérium vrací úder
První reakcí generálního dodavatele na pondělní zveřejnění smluv Balbínovou poetickou stranou bylo konstatování, že tato strana lže. Nyní přichází podstatně tvrdší reakce: trestní oznámení na „Balbínovce“ a tvrzení, že „všechny osoby, které se vyjadřují podobným způsobem“ spáchaly trestné činy pomluvy a poškozování cizích práv. (Česká škola, 13.06.2002)
Balbín, Nikita a šmírování?
Balbínova poetická strana v pondělí zveřejnila neoficiální verzi smluv mezi MŠMT a Generálním dodavatelem. Největší rozruch vzbudila pasáž o "týmu Nikita", který by měl mj. řešit "politické krize" a zásobovat CIS "netypickými informacemi". V materiálech je ale zmiňováno i monitorování komunikace ve školském intranetu. Jak dalece je to reálné? (Česká škola, 12.06.2002)
Karty budou odkryty až po volbách
Prakticky od počátku realizace SIPVZ se odborná veřejnost (a později i politická opozice) dožadovala zveřejnění smluv uzavřených s generálním dodavatelem. To by nesporně vyjasnilo mnohé pochybnosti kolem projektu, MŠMT i generální dodavatel však přes několik vágních slibů stále odolávali. Nyní je termín položen na stůl – smlouvy se odtajní po volbách! (Česká škola, 28.05.2002)
Školní adresy: proč indos.cz, proč ne edu.cz?
První rozepří mezi realizátory Internetu do škol, která probleskla až na veřejnost, je spor o doménu edu.cz. Úřad pro veřejné informační systémy považoval za potřebné vydat tiskovou zprávu, ve které se ohradil proti "zcela nepravdivému a hrubě zavádějícímu" tvrzení šéfa AutoContu On Line ohledně domény edu.cz a vyjádřil své pochybnosti o korektnosti generálního dodavatele. (Česká škola, 27.05.2002)
Za co bylo 150 milionů?
Koncem loňského roku vyplatilo MŠMT generálnímu dodavateli 150 milionů za práce na Projektu III SIPVZ. Podle České televize to bylo jen za průzkum vybavenosti škol. Ministerstvo a GD to nyní vyvrací, prý šlo o mnoho dalších aktivit (např. vybudování informačního systému GD), a zabránilo se tím propadnutí těchto prostředků pro rok 2001. (Česká škola, 21.05.2002)
Původní záměry SIPVZ versus dnešní realita
Proč je realizováno jen 3620 škol a ne všechny? Pokusil jsem se dohledat relevantní, dnes vlastně již historické prameny a zapátrat po tom, co a kdy bylo v projektu Internet do škol plánováno a slibováno. A jak se zdá, vláda se při schvalování Plánu I. etapy realizace SIPVZ v březnu 2001 nepříjemně přepočítala. (Česká škola, 07.05.2002)
Kolik co stojí v Internetu do škol?
Tolik diskutovaná otázka rozložení nákladů v rámci projektu III SIPVZ je konečně zodpovězena. Nyní již lze vypočítat, na kolik přijde jedno PC, kolik stojí konektivita či jak velká je režie samotného projektu. (Česká škola, 06.05.2002)
Kdo ochrání INDOŠe?
Kostlivcem ve skříní SIPVZ, který se objevil na čtvrtečním zasedání parlamentního výboru pro školství, je vlastnictví ochranných známek na "Internet do škol" i samotné domény INDOS.CZ. Je to něco, co se státu vůbec netýká? (Česká škola, 16.04.2002)
Poslanci nechtějí OPSku
Sněmovní výbor pro školství včera nesouhlasil s informacemi ministra školství o stavu realizace SIPVZ. Negativně se vyjádřil i ke snahám ministerstva zřídit obecně prospěšnou společnost, která by převzala otěže školského intranetu a starala se o jeho řízenou komercionalizaci. (Česká škola, 12.04.2002)
Internet do škol: Co nabízí Český Mobil?
Český Mobil nedávno předložil svoji nabídku satelitního připojení škol (a knihoven) k internetu, což bylo jeho povinností za udělení licence na provozování sítě GSM. Ačkoli je nabídka technologicky vyspělá, cenově relativně výhodná, ale především by do projektu Internet do škol přinesla 455 miliónů, bude patrně odmítnuta. Proč? (Česká škola, 04.04.2002)
Jak se budou školy připojovat ke školskému intranetu?
Patříte k těm snaživějším a vaše škola již používá solidní připojení k internetu? Pak vás jistě budou zajímat možnosti jeho integrace v rámci projektu Internet do škol. Bude pro školu výhodná, či nikoliv? Na tuto otázku včetně technických záludností odpovídá následující článek. Ale stručně řečeno, Telecom si vždy přijde na své... (Česká škola, 21.03.2002)
Jaký bude školský intranet? - II.
V dokončení článku o školském intranetu budovaném v rámci SIPVZ se podívejme, jakým způsobem je navržena jeho bezpečnost včetně omezování přístupu k portálu či filtrace obsahu veřejného internetu a jak budou řešeny poštovní služby nebo správa školních www stránek. (Česká škola, 11.03.2002)
Jaký bude školský intranet? (1)
Školský intranet bude virtuální privátní sítí, logicky oddělenou od intranetu veřejné správy, se kterým ale bude sdílet společnou fyzickou infrastrukturu. Páteřní část bude řešena na bázi protokolu MPLS, jednotlivé školy budou připojeny přes přístupové sítě pomocí pronajatých okruhů, ISDN a ADSL. Platby za síťové služby nepůjdou přes GD, nýbrž rovnou Telecomu. (Česká škola, 07.03.2002)
Na SPISu o Státní informační politice ve vzdělávání
Tématem dalšího klubového večera sdružení SPIS byla státní informační politika ve vzdělávání a projekt Internet do škol. Zazněly zde konkrétní údaje o financování projektu v loňském i letošním roce, o tom kolik škol a jak bude vybaveno ještě v roce 2002, a také které školy to budou - ty dosud nejméně vybavené. (Česká škola, 28.01.2002)