Vyšlo na České škole, 27.5.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0527001.php3

Školní adresy: proč indos.cz, proč ne edu.cz?

První rozepří mezi realizátory Internetu do škol, která probleskla až na veřejnost, je spor o doménu edu.cz. Úřad pro veřejné informační systémy považoval za potřebné vydat tiskovou zprávu, ve které se ohradil proti "zcela nepravdivému a hrubě zavádějícímu" tvrzení šéfa ACOLu ohledně domény edu.cz a vyjádřil své pochybnosti o korektnosti GD.

Doména edu.cz byla jednou z celkem pěti dosud nevyužitých domén druhé úrovně, které před časem převedlo sdružení CZ.NIC na český stát, přesněji na Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS) jako reprezentanta státu. Tím se otevřela možnost využití domény edu.cz pro potřeby našeho školství, včetně možnosti jejího využití v rámci projektu Internet do škol. Nově připojované školy by tak mohly dostávat adresy například ve tvaru skola.mesto.edu.cz. Bylo by to zcela určitě korektní řešení, které by nesvazovalo školy s žádným komerčním subjektem či komerční ochrannou známkou, ale naopak by okamžitě vypovídalo o tom, že jde o veřejnou vzdělávací instituci.

Prvním signál o tom, že doména edu.cz nebude využita tímto způsobem, jsem zaregistroval v polovině dubna zde na České škole, v rozhovoru s mluvčím Jiřím Chvojkou:

doména indos.cz byla v tuto chvíli použita pro doménování škol, neboť na doméně edu.cz se ministerstvo s Úřadem pro veřejné informační systémy nemohlo dohodnout. (Pozn. red.: Školní stránky tedy budou mít domény podle vzoru škola.město.indos.cz.)

Povšimněte si dobře, že tento úryvek hovoří o nedohodě mezi dvěma státními institucemi, ÚVIS a MŠMT - a kvůli této nedohodě měla být použita doména indos.cz, patřící generálnímu dodavateli.

V květnovém čísle Softwarových novin publikovala kolegyně Třísková komentář s názvem "Internet a jeho doména", ve kterém informuje o celé kauze (o použití domény indos.cz místo edu.cz) a cituje vyjádření šéfa ACOLu Palaty:

"nedošlo k dohodě s ÚVIS o poskytnutí domény ani po několika měsících".

Pravdou je, že citovaný výrok neříká explicitně, že by o převzetí domény jednal s ÚVISem právě ACOL. Vyplývá to pouze nepřímo z toho, že jde o výrok předsedy představenstva ACOLu Vlastimila Palaty. Nicméně právě na tento výrok zareagoval Úřad pro veřejné informační systémy, když toto pondělí (20.5.2002) vydal tiskové prohlášení. V něm nejprve zmiňuje existenci předmětného článku ze Softwarových novin, cituje vyjádření pana Palaty, a k němu uvádí:

V této souvislosti považuje Úřad pro veřejné informační systémy za nutné prohlásit, že citované vyjádření pana generálního ředitele Palaty je zcela nepravdivé a hrubě zavádějící. ÚVIS nejednal a ani nemůže jednat o poskytnutí domény edu.cz pro projekt Internet do škol se společností ACOL. Takové jednání je možné vést pouze s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je subjektem zodpovědným za realizaci projektu. ÚVIS je připraven doménu edu.cz pro projekt Internet do škol poskytnout a v tomto smyslu již před několika týdny oslovil MŠMT. Tato iniciativa bohužel doposud zůstala bez odezvy.

V závěru se pak tiskové prohlášení ÚVIS vyjadřuje i k samotné podstatě sporu, neboli k tomu která doména je pro připojované školy vhodnější:

ÚVIS sdílí názor autorky zmíněného komentáře, že úmysl užít v projektu Internet do škol doménu indos.cz, která je vlastnictvím soukromé společnosti ACOL, je svévolným nesystémovým krokem, vyvolávajícím pochybnosti o korektnosti dodavatele projektu.

To jsou poměrně silná slova, zvláště od ÚVISu, který je do celého projektu také zapojen. Jak? Dovolím si připomenout, že v průběhu realizace projektu PIII došlo mj. i k následující změně: původně měl konektivitu a telekomunikační služby dodávat přímo GD, který si sám sjednal podmínky dodávky s Českým Telecomem (který je navíc součástí konsorcia GD). Nyní však byla veškerá konektivita "vyňata" z portfolia dodávaného GD, a byla přesunuta pod Rámcovou dohodu, kterou s Českým Telecomem jako reprezentant státu uzavřel právě ÚVIS!!! Fakticky to znamená, že podmínky dodávky konektivity do škol se řídí podmínkami této Rámcové smlouvy podepsané ÚVISem (a veškeré platby jdou z titulu tohoto smluvního vztahu přímo Telecomu, tj. stát platí za školy přímo Telecomu, stejně jako školy za eventuelní nadstandard v připojení).

Jak je to s doménou?

Na doméně indos.cz není problematické pouze to, že patří komerčnímu subjektu (a školy tak vlastně budou propagovat tento komerční subjekt, budou na něm závislé atd.). Jak jsem již psal zde na České škole, v článku "Kdo je vlastníkem ochranné známky INDOŠ?", je problém i v tom, že ochrannou známku "Indoš" a "Internet do škol", se kterou je doména indos.cz spojena, si nechala zaregistrovat dosud neznámá firma Český Fortel, s.r.o.

Od vydání svého článku (v polovině dubna) jsem nezaznamenal žádný pokus o vysvětlení či jinou reakci, která by uvedla na pravou míru případný vztah mezi společností Český Fortel a generálním dodavatelem. Ve zmiňovaném článku kolegyně Třískové v SWN 5/2002 se společnost ACOL vyjadřuje pouze k "první" ze čtyř stávajících registrací, ještě se starým logem - tu si prý nechala udělat firma PRAAM z Písku bez vědomí ACOLu. O dalších 3 registracích (stejného data, na společnost Český Fortel, s.r.o.) ani slovo.

Jediným vodítkem ohledně nového loga a stávající podoby ochranné známky tak stále zůstává informace uvedená hned na začátku domovské stránky portálu www.acol.cz:

Inu, kdo umí, ten umí … nebo snad: kdo má ten správný český fortel?


Dodatek z 28.5.2002:

Ve čtvrtek minulý týden, kdy jsem tento článek psal, ještě nebyla na světě společná reakce MŠMT a GD - ta je datována až k pátku 24.5.2002. Uvádí se v ní:
Přes veškerou snahu sekce Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) nebylo kvůli postoji Úřadu pro veřejné informační systémy dosud možné převést doménu edu.cz do vlastnictví Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zajistit tak její využití pro Projekt III SIPVZ - Infrastruktura.
Ministerstvo se tedy v zájmu včasné realizace dohodlo s Generálním dodavatelem projektu na nouzovém využití domény indos.cz.

Tisková zpráva dále popisuje, jak MŠMT požádal ÚVIS o poskytnutí domény, ale ten nereagoval, tak se počátkem dubna konala schůzka, kde se ale obě strany nedokázaly dohodnout. MŠMT popisuje ve zprávě své hodnocení takto:

Výsledkem jednání byla informace podaná, že převod vlastnictví předmětné domény není možný a že ÚVIS je ochoten doménu pouze "poskytnout pro účely SIPVZ, aby nebránil vybavování škol infrastrukturou". Pojem "poskytnout" nebyl blíže specifikován, avšak o převod do vlastnictví MŠMT ani o správcovství ze strany MŠMT se nejednalo.

Představitel ACOL-u v tiskové zprávě uvádí, že jako zástupce GD s ÚVIS nejednal, neb k tomu nemá mandát. Po technické stránce pak zástupci ACOL-u požadují plnou kontrolu nad doménou:

Aby byl GD schopen garantovat funkčnost IKI (a tedy mimo jiné třeba splácet bankám úvěry v řádu miliard Kč), musí mít k doméně taková práva, aby nikdo třetí nebyl schopen způsobit nefunkčnost infrastruktury, tedy musí doménu plně a za všech okolností minimálně technicky ovládat. To však není stav, kdy GD by měl jen technická práva, a to pouze dočasně, a někdo jiný, třeba ÚVIS, by mohl tato práva kdykoli odejmout a změnit nastavení a podobně,"

K tomu je vhodné dodat, že i kdyby byla doména edu.cz převedena na MŠMT (ve smyslu převodu vlastnických práv) a GD by se stal jejím technickým správcem, stále by MŠMT měl právo změny technického správce (fakticky právo na změnu primárního a sekundárního name serveru celé domény, což by mohlo způsobit nefunkčnost původních doménových jmen). Svou "jistotu" ve smyslu výše uvedeného citátu by GD mohl mít pouze tehdy, pokud by k doméně měl sám vlastnická práva, tj. pokud by byla převedena přímo na něj.

Společné stanovisko MŠMT a GD nic nemění na skutečnosti, že dva orgány státní správy (ÚVIS a MŠMT) se nedokázaly dohodnout ohledně domény edu.cz a své rozepře ventilovaly přes veřejnost skrze tiskové zprávy.

Komu patří Český Fortel?

Ke svému včerejšímu článku bych rád přidal ještě jednu dodatečnou informaci, kterou jsem se dozvěděl právě včera v průběhu dne. Jde o vztah mezi společností Český Fortel, s.r.o. (původním jménem TORNADO FINANCE, s.r.o.) a ACOLem.

Jak mi potvrdil mluvčí Chvojka, je Český Fortel reklamní agenturou ACOLu. Pro ACOL měl zajišťovat registraci ochranné známky na Internet do škol, a mezi oběma společnostmi je prý smluvně zajištěno, že po provedené registraci budou známky převedeny na ACOL.

Pohledem do internetového Obchodního rejstříku lze zjistit, že Český Fortel skutečně má v předmětu svého podnikání (kromě mnoha dalších činností) také "reklamní činnost a marketing". Stejně tak lze z OR zjistit, že před několika dny (konkrétně 16.5.2002) přibylo ještě "pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti".