Vyšlo na Lupě, 30.9.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0930002.php3

Kolik stojí Internet Plus u SkyNetu?

Dosud jediným providerem, který přistoupil na nový internetový koncept Telecomu, je brněnský SkyNet. Na svém webu již zveřejnil ceny, které si hodlá od 1.10. přirážet k tarifu Internet Plus přirážet. Jak vychází celkový efekt ve srovnání se současným stavem? Je řešení s Internet Plus přes SkyNet výhodnější?

Společnost SkyNet a.s. se sídlem v Brně je prvním a dosud jediným internetovým providerem, který přistoupil na nový internetový koncept Telecomu a podepsal s ním příslušnou smlouvu - nepočítáme-li IOL, patřící samotnému Telecomu, a případné další providery, kteří to dosud drží v tajnosti. SkyNet ke svému kroku vydal již 10. září tiskovou zprávu. V ní sice ještě nezveřejňuje své ceny, které si bude účtovat navíc k telefonnímu tarifu Internet Plus, ale o celkovém efektu se vyjadřuje takto:

"V novém modelu jsme našli cestu, jak od 1. října alespoň mírně snížit cenu této služby většině našich dial-up klientů, malým firmám a živnostníkům, v jejich převažujícím čase připojení, tj. ve špičce (v silném čase)" uvedl Karel Taft, místopředseda představenstva SkyNet. "Naopak mimo špičku (ve slabém čase) služba průměrně podraží, ale z našich předběžných odhadů vychází, že celkem naši dial-up klienti, kteří jsou zejména z oblasti podnikatelů, zaplatí méně", pokračuje Karel Taft.

Nové ceny SkyNetu stále ještě nebyly oficiálně oznámeny (alespoň ne tiskovou zprávou). Na webu SkyNetu je však lze nalézt (zde). Vypadají následovně:

  • 19 haléřů za minutu ve špičce
  • 5 haléřů mimo špičku

Z dalších podmínek jsem zatím našel jen to, že vyúčtování by mělo probíhat přes Telecom (tj. v rámci jeho účtu za poskytnuté služby). O způsobu zřízení služby (uzavření smlouvy, případném zřizovacím poplatku atd.) jsem se nedozvěděl nic.

Jaké je srovnání?

Známe-li ceny (alespoň jednoho providera), které si bude připočítávat k cenám Telecomu za hovorné, je možné udělat první srovnání cenové hladiny nového a starého modelu - tedy celkových cen v rámci Internetu Plus (tj. včetně poplatku pro ISP, zde pro SkyNet) a ceny dosavadní verze tarifu Internet2002. Pro tarify HOME a BUSINESS je ukazuje následující tabulka, první je vždy součet cen v novém modelu, druhý dosavadní cena. Uvažovány jsou ceny ve špičce a mimo špičku, vždy během prvních 10 minut a pro další minuty:

Spička Mimo špičku
1.-10. 10.+ 1.-10. 10.+
HOME MINI 1,96/2,00 1,05/1,15 0,78/0,80 0,33/0,35
HOME STANDARD, HOME MAXI 1,43/1,40 0,79/0,80 0,55/0,55 0,25/0,25
HOME INTERNET, HOME MAXI PLUS 1,43/1,40 0,74/0,75 0,55/0,55 0,23/0,23
HOME ZERO 1,70/1,70 0,94/1,00 0,64/0,65 0,29/0,30

Spička Mimo špičku
1.-10. 10.+ 1.-10. 10.+
ISDN Basic2 1,43/1,40 0,74/0,75 0,55/0,55 0,23/0,23
BUSINESS STANDARD 1,41/1,38 0,78/0,79 0,60/0,61 0,27/0,28
BUSINESS STANDARD PLUS 1,39/1,35 0,77/0,77 0,60/0,61 0,27/0,28
BUSINESS MAXI 1,36/1,32 0,74/0,75 0,60/0,61 0,27/0,28
BUSINESS MAXI PLUS 1,34/1,30 0,74/0,73 0,60/0,61 0,27/0,28
BUSINESS ZERO 1,65/1,65 0,90/0,95 0,71/0,73 0,32/0,34

Společnost SkyNet komentuje své ceny na vlastním webu takto:

Součet "Cena ČTc" + "Cena ISP" tak bude o 0,01 Kč/min.*) nižší než celková cena za připojení do Internetu, kterou zákazník platí v současném modelu ….

s odkazem na poznámku, že se to týká tarifu ČTc BUSINESS STANDARD s výjimkou 1.-10. minuty ve špičce. K tomu považuji za vhodné dodat, že ve všech tarifech (kromě HOME MINI a obou variant ZERO) dochází k poměrně výraznému zdražení právě v prvních deseti minutách ve špičce - o 3 až 4 haléře. Všechna místa, kde vychází změna oproti současnému stavu, jsem si dovolil zvýraznit v tabulce barevně (červeně zdražení, zeleně zlevnění). Ponechávám na čtenáři, ať si sám zhodnotí tyto ceny a jejich výhodnost z vlastního pohledu (názory prosím směrujte do reakcí na článek).

Další aspekty

Minutový způsob zpoplatnění na straně ISP odhaluje některé další aspekty nového internetového konceptu, který Telecom zavádí, a které dosud nebyly v médiích příliš nediskutovaly - ale které ovlivňují celkové hodnocení toho, zda celý nový koncept je pro zákazníka výhodnější či nikoli. Jde především o to, že všechny dosavadní "volné kredity" jdou nyní k dobru pouze Telecomu, neboli k odběru pouze jeho služeb, a netýkají se již služeb providerů.

Konkrétně: dosud měl každý cenový program (s výjimkou programů ZERO) ve své ceně zahrnutý určitý volný kredit v korunách (a HOME INTERNET v hodinách). Zákazník mohl tento kredit využít jako pro služby Telecomu, tak fakticky i pro služby internetových providerů, v rámci stávajícího modelu "internetu zdarma" (samozřejmě kromě HOME MINI a HOME STANDARD). Se zavedením oddělených plateb za hovorné a za Internet jde tento kredit celý jen Telecomu. Pokud koncový zákazník "prosurfuje" měsíčně méně než kolik činí tento volný kredit, ve stávajícím modelu by neplatil nic navíc, zatímco v novém modelu bude muset vždy explicitně uhradit platbu providerovi, a naopak ji nebude moci krýt z poskytnutého volného kreditu. Nebo že by Telecom změnil definici toho, na co smí být využit volný kredit v rámci jeho cenových tarifů? Pokud ano, měl by to zákazníkům oznámit oficiální cestou, s oficiálními lhůtami atd.

Ještě markantnější je tento aspekt u tarifu HOME INTERNET. Ten dosud obsahoval 13 hodin připojení zdarma. Pokud tedy uživatel prosurfoval právě oněch 13 hodin měsíčně, neplatil nic navíc. V novém modelu za oněch 13 hodin (mimo špičku) zaplatí v případě služeb SkyNetu navíc 13 x 60 x 0,05 Kč, neboli 39,- Kč. Pravda, Telecom mu zvýší volný kredit z 13 na 16 hodin připojení, ale to nic nemění na skutečnosti, že uživatel zaplatí v konečném efektu za stejný objem odebraných služeb (do 13, resp. 16 hodin) více peněz. Analogicky je tomu u nadstavbových programů i-SURF, i-SURF PLUS a i-OFFICE GOLD.

Zpoplatnění pouze podle provolaných minut, a nikoli paušálně bez omezení délky připojení, se kterým přichází SkyNet, také neguje deklarované přínosy nadstavbového programu i-vikend (který umožňuje neomezené připojení během víkendů a svátků, za příplatek 399,- Kč). Pokud by s touto nadstavbou uživatel využíval služeb SkyNetu, nebude sice Telecomu platit za provolané minuty, ale SkyNetu stále ano. Osobně očekávám, že zítra, na tiskovce Telecomu, budou oznámeny také "internetové" ceny IOL, a že v nich bude i nějaká paušální varianta. Jinak by byl i-vikend spíše špatných vtipem.