Vyšlo na Lupě, 2.7.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0702001.php3

ČTÚ zakázal Telecomu jeho ADSL!

Společnost Tiscali včera večer uvítala rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, který měl vydat předběžné opatření v kauze ADSL a Telecomu zakázat jeho "regionálně omezený testovací provoz" ADSL služeb. Z jiných zdrojů ale tato informace dosud není potvrzena.

Není žádným tajemstvím, že konkrétní způsob, jakým Český Telecom rozjel své ADSL služby na našem tuzemském trhu, se velmi nelíbí jeho konkurentům, kteří jej obviňují ze zneužívání jeho dominantního postavení. Jejich hlavní výtkou je absence velkoprodeje ADSL služeb, konkrétně to, že Telecom přeprodává ADSL konektivitu právě a pouze sám sobě (konkrétně společnosti Internet OnLIne, která je součástí jeho odštěpného závodu Imaginet), zatímco ostatní operátoři nemají k ADSL technologii přístup a jsou odkazováni na mlhavé sliby zavedení velkoprodeje ADSL služeb někdy v budoucnosti (přičemž mezitím může dojít k nevratným změnám na trhu ve prospěch Telecomu).

Jak jsem psal již v článku "ADSL už je, ale ještě není", bezprostředně po spuštění "regionálně omezeného testovacího provozu" alternativní operátoři oznámili, že se obrátili na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se žádostí o zásah - vyzvali oba úřady, aby v mezích svých pravomocí s okamžitou platností nezákonný projekt zastavily a zahájily vyšetřování. Současně avizovali, že se hodlají se svým protestem obrátit i k Evropské komisi v Bruselu, neboť shledávají že "monopolistický přístup Českého Telecomu je v příkrém rozporu s pravidly a zásadami kladenými Evropskou unií na kandidátské země".

Podle neoficiálních informací, které se mi podařilo získat, jednání na ÚOHS již proběhlo a námitky alternativních operátorů nebyly vyslyšeny. Obě strany prezentovaly Úřadu svá stanoviska, a ÚOHS zřejmě akceptoval argument Telecomu že nejde o řádný komerční provoz, ale pouze o provoz pilotní (testovací) a navíc omezený jen na tři regiony, s tím že očekávaný počet zákazníků má být velmi malý (údajně jen několik málo stovek).

Jiného názoru měl ale být nezávislý telekomunikační regulátor (Český telekomunikační úřad). Opět podle neoficiálních zpráv se na celou situaci díval jinak a chystal se vynést přesně opačný verdikt než ÚOHS. Žádné oficiální informace však nebyly k dispozici - až do včerejšího večera.

Tiscali už to ví!

Včera večer se v informačním servisu ProText (který vydává ČTK, ale nikoli jako své agenturní zpravodajství, ale jako "komerční sdělení zadavatele") objevila zpráva vydaná společností Tiscali. Je nadepsaná:

Tiscali vítá rozhodnutí ČTÚ o ADSL

a uvádí se v ní:

Český Telekomunikační úřad vydal rozhodnutí o předběžném opatření, kterým se společnosti Český Telecom ukládá povinnost ukončit nabízení a poskytování telekomunikační služby IOL Platinum, jejíž součástí je širokopásmový přístup s využitím technologie xDSL(ADSL).
Společnost Tiscali toto rozhodnutí uvítala a považuje jej za první krok k tomu, aby služby xDSL(ADSL) byly zpřístupněny všem alternativním operátorům. Tiscali nyní očekává velkoobchodní nabídku těchto služeb od společnosti Český Telecom.

Žádné další podrobnosti v tomto prohlášení již nebyly (zbývající text s již týkal samotné společnosti Tiscali). Záhy se tato zpráva objevila i na zpravodajském webu ČTK (na Českých novinách), s prolinkováním na ProText.

Ostatní netuší ….

Ještě včera večer jsem se snažil získat nějaké další informace o tomto jistě významném kroku. Na webu ČTÚ však k tomu nebylo nic, a kupodivu ani na webu samotné společnosti Tiscali. Z obou těchto subjektů již nebyl večer nikdo k zastižení.

Překvapeni se zdáli být i v Telecomu, kde mi sdělili že o tom dosud nemají žádné informace. Stejně na tom byli i ti alternativní operátoři, které se mi podařilo zkontaktovat - ani oni neměli žádnou konkrétní informaci, kromě zmiňované zprávy v ProTextu.

Vyjdu-li z předpokladu, že nejde o nějakou kachnu či kanadský žert (ostatně, včera bylo 1.7., nikoli 1.4.), pak je jistě zajímavé, jak se tato informace dostala na veřejnost - proč na ni stihla s předstihem zareagovat právě a pouze společnost Tiscali, zatímco ostatní alternativní operátoři ani Telecom nejspíše nic netušili.

Snad alespoň dnešní den přinese nějaké konkrétní informace a podrobnosti. Večer se v Praze koná tradiční akce First Tuesday, tentokráte věnovaná právě aktuálním otázkám našich telekomunikací. Účast přislíbili zástupci Telecomu i alternativních operátorů, tak snad se alespoň zde dozvíme nějaké podrobnosti.

Slovenský precedent

Zajímavým způsobem se vyvíjí situace se zaváděním ADSL služeb na Slovensku. Tamní Slovenské telekomunikácie odstartovaly své ADSL služby podobným způsobem jako náš Český Telecom - také jako "komerční pilot ADSL". Sice přitom jistým způsobem připustily i účast ostatních operátorů, ovšem takovým způsobem, který tito alternativní operátoři shledali diskriminujícím (zneužívajícím dominantní postavení na trhu) a obrátili se na tamní Protimonopolní úřad se žádostí o vydání předběžného opatření, které by "komerční pilot" zastavilo.

Na rozdíl od našeho ÚOHS však slovenský antimonopolní úřad jejich argumenty vyslyšel a takovéto předběžné opatření skutečně vydal. Podrobněji si o tom můžete přečíst např. zde.