Vyšlo na Lupě, 30.5.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0530001.php3

ADSL už je, ale ještě není

Český Telecom již začal nabízet své ADSL služby na tuzemském trhu (služby IOL Platinum). Tvrdí ale, že ještě nejde o řádný komerční start, nýbrž jen o "regionálně omezený testovací provoz", který by měl otestovat hlavně ekonomické a provozní aspekty služby. Alternativní operátoři to považují za pokus zlikvidovat konkurenci a ustavit nový monopol v širokopásmových službách.

Včera, 29.5.2002, Český Telecom konečně představil své ADSL služby. Jejich ceny se na první pohled příliš neliší od spekulací, které se již delší dobu objevovaly v tisku (např. i zde na Lupě) - alespoň pokud jde o výši měsíčních paušálů a celkový záměr zpoplatňovat objem přenesených dat.

Jak ukazuje následující tabulka, Telecom pouze zvýšil objem dat zahrnutých přímo do měsíčního paušálu a zlevnil data přenesená nad tento limit. K dnešním měsíčním paušálům si však musíte připočítat ještě alespoň 100,- Kč měsíčně za pronájem ADSL modemu (ve verzi s routerem pak 500,- Kč měsíčně).

Spekulace Realita
IOL Platinum 256/64 Měsíční paušál 1560,- 1900,- Kč (+100,- Kč)
Objem dat v ceně 50 MB 500 MB
Za 1 MB dat navíc 5,- Kč 3,- Kč
IOL Platinum 512/128 Měsíční paušál 2800,- Kč 2800,- Kč (+100,- Kč)
Objem dat v ceně 300 MB 1 GB
Za 1 MB dat navíc 4,- Kč 2,50 Kč
IOL Platinum 1024/256 Měsíční paušál 7500,- Kč 7500,- Kč (+100,- Kč)
Objem dat v ceně 800 MB 3 GB
Za 1 MB dat navíc 4,- Kč 2,25 Kč
IOL Platinum 256/64 NL Měsíční paušál 25 000,- Kčnení v nabídce
Objem dat v ceně neomezeně

Významnou změnou je absence "flat tarifu", bez omezení přenesených dat (tarifu IOL Platinum 256/64 NL). Ačkoli jej Telecom dokonce již oznámil v Telekomunikačním věstníku z konce února (viz zde), nyní jej nenabídnul. Nejspíše se obával srovnání s vyspělejšími zeměmi, kde je takovéto připojení ADSL připojení bez omezení dat poskytováno v úrovni do cca 2000,- Kč.

Za sebe si dovolím vyjádřit názor, že s takto vysokými (snad až nehorázně vysokými) cenami za ADSL služby Telecom díru do světa neudělá.

Podrobnější popis služeb IOL Platinum najdete v samostatném článku.

Testujeme, testujeme ….

Zdaleka největší změnou oproti všem očekáváním je ale statut ADSL služeb, které Telecom včera představil. Tvrdí totiž, že nejde o "ostrý komerční start", ale teprve o "regionálně omezený testovací provoz". Jeho cílem má být

zmapovat zájem ze strany zákazníků, otestovat spolupráci s dodavateli obsahu a důkladně se připravit na komerční spuštění služeb ADSL

Telecom přitom již jeden "testovací provoz" (či "pilotní provoz") měl, a dokonce jej několikráte prodlužoval, ale prý to byl pilot technický, zatímco nyní jde o pilot ekonomický, který má prověřit ekonomické a provozní aspekty zavádění ADSL služeb. Telecom si tak vlastně na zákaznících zkouší, co a jak si může dovolit, co se mu vyplatí a co ne, či jak dobře bude něco fungovat. Tomu bych jako zákazník rozuměl, pokud by mi Telecom na rovinu řekl, jak dlouhé toto testování bude, jaká budou "pravidla hry" odlišující testovací provoz od skutečného komerčního provozu, i jaký efekt z toho budu mít jako účastník testování - zejména kolik bude co stát během testovacího provozu a kolik v rutinním komerčním provozu, jaká budou pravidla pro přechod z testovacího do řádného provozu atd. Pak se mohu svobodně rozhodnout, zda se stanu dobrovolným pokusným králíkem, nebo nikoli.

V současné nabídce ADSL služeb Českého Telecomu jsem ale žádné specifické informace k testování nenašel. Přímo na tiskovce jsem se ptal alespoň na to, zda když vstoupím do určitého smluvního vztahu s poskytovatelem služby, za nyní zveřejněných podmínek (pro stávající testovací provoz), zda budu mít nějaké garance toho jak to bude vypadat během komerčního provozu - abych se například neuvázal na určitou minimální dobu k odběru určité služby, která se po přechodu na komerční provoz pro mne stane neúnosnou. Odpověď byla jen velmi neurčitá v tom smyslu, že Telecom neočekává výraznější změny cen.

Musel jsem se podívat až do smluvních podmínek na webu IOL (Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telekomunikační služby IOL Platinum), které říkají že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li stanoveno jinak), s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Cena za poskytované služby se řídí platným ceníkem, jeho případné změny budou oznámeny uživateli písemně, nejméně s dvouměsíčním předstihem. O nějakém testovacím režimu v těchto smluvních podmínkách není ani slovo.

Pokud jde o přívlastek "regionálně omezený", za něj vděčí testovací provoz tomu, že nabídka je zatím omezena jen na části Prahy, Brna a Ostravy. Celkem je zde rozmístěno na 50 tzv. DSLAMů (zařízení DSL Access Multiplexor), schopných připojit stovky až tisíce uživatelů ADSL. Jejich počet by se měl postupně zvyšovat, a s tím by se mělo zvětšovat i dostupnost ADSL v dalších lokalitách. Do konce letošního roku by to prý mohlo být až 100 měst. Jak na včerejší tiskovce zaznělo v diskusi, náklady Telecomu na plošné zavedení ADSL se nepohybují v řádu stovek milionů korun, ale rovnou celých miliard korun.

Zneužití dominantního postavení?

Velmi vyhraněný názor mají na včerejší krok alternativní operátoři, kteří již dříve kritizovali Telecom za to, že se chystá zneužít svého dominantního postavení - tím že uvede své ADSL služby na trh, nedá své konkurenci šanci je nabízet také, a sám obsadí nejlukrativnější části trhu (viz článek "A DSL nebude - II"). To se nyní fakticky stalo, neboť Telecom uvedl své ADSL služby na trh a začal "nabírat zákazníky". Svým konkurentům však ještě nenabídnul přístup k této službě skrze velkoprodej služeb (wholesale), jak po něm tito požadovali, s poukazem na to že ještě není hotov ekonomický model velkoprodeje této služby. S alternativními operátory chce Telecom teprve začít jednat, prý již byla dohodnuta i první schůzka na půdě APVTS.

Alternativní operátoři včera v návaznosti na oznámení Telecomu vydali společnou tiskovou zprávu, podle které:

vnímají tento krok jako pokus Českého Telecomu ustavit nespravedlivým způsobem monopolní pozici na nově se rodícím trhu širokopásmových komunikací a vyhnout se konkurenci.

Dále vysvětlují že

Český Telecom deklaruje tuto ryze komerční aktivitu zaměřenou selektivně na nejlukrativnější část trhu jako "pilotní" projekt, a to ve zjevné snaze zdržet nástup konkurence a vyhnout se případným námitkám konkurenčních subjektů a ÚOHS.

V závěru pak uvádí, že dopisem ze včerejšího dne požádali ÚOHS a ČTÚ o zásah a vyzvali oba úřady, aby v mezích svých pravomocí s okamžitou platností nezákonný projekt zastavily a zahájily vyšetřování. Se svým protestem se alternativní operátoři hodlají obrátit i k Evropské komisi v Bruselu, neboť shledávají že "monopolistický přístup ČT je v příkrém rozporu s pravidly a zásadami kladenými EU na kandidátské země".