Vyšlo na Lupě, 30.10.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b1030001.php3

Budoucnost určí internetové fórum

Budoucnost komutovaného přístupu k Internetu v ČR bude řešena v rámci nově utvořeného fóra, se širším zastoupením zainteresovaných stran, včetně uživatelů Internetu. Rozhodlo se o tom včera, při prvních jednáních u regulátora. Fórum by mělo být otevřené pro všechny, kteří se chtějí na novém řešení podílet.

Minulý týden, konkrétně ve čtvrtek, se měla konat společná tisková konference tří ISP (a současně i alternativních operátorů): Contactelu, Czech OnLine (Volný) a Tiscali. Předmětem této tiskové konference měl být

současný stav vývoje nového modelu pro platby za přístup k Internetu, účtované národní monopolní telekomunikační společností, Českým Telecomem.

Organizátoři zde chtěli vysvětlit své důvody odmítnutí modelu "Internet Plus", nastínit svá stanoviska a předložit svůj vlastní návrh nového modelu účtování za přístup k Internetu. Tisková konference však byla ještě ve středu odložena, neboť

Contactel, Tiscali a Volný se rozhodli odložit tiskovou konferenci a vyčkat na výsledky fóra organizovaného ČTÚ 29/10/2002, na kterém by ČTc měl předložit návrhy nových modelů na Internet plně respektující rozhodnutí ČTU

Jak dopadlo včerejší jednání?

O výsledcích včerejšího jednání se ještě večer objevily dvě informace: zpráva ČTK a společná tisková zpráva ISP. Z jejich obsahu si dovolím usuzovat na to, že k žádnému pokroku v projednávané věci (připojení k Internetu) nedošlo. Pouze společná tisková zpráva ISP uvádí, že:

ČTÚ potvrdil všechna svá předešlá cenová rozhodnutí, a zachoval tak "předsrpnový" status quo.

Současně ISP uvádí, že i do budoucna by měl zůstat zachován model "Internetu zdarma":

V rámci propojení zůstane pro klienty zachován stávající model "Free Internet", který používají již několik let a vyhovuje jim.

K tomu ISP dodávají, že:

"Pro naše klienty je důležité, že se zachovávají stejné podmínky, jako měli dosud. Že se jich tedy nevyrovnaná a leckdy nepřehledná situace posledních týdnů a měsíců naprosto nedotkla."

Vznikne Fórum

Včerejší jednání však přeci jen přineslo něco nového: dohodu zúčastněných stran na tom, že budou dále jednat, a to dokonce na podstatně otevřenější platformě než doposud. Touto platformou by mělo být širší fórum, které zpráva ČTK charakterizuje jako "společné fórum ČTÚ a operátorů". Tisková zpráva ISP je ještě konkrétnější a říká:

O portfoliu dalších služeb by do budoucna mělo rozhodovat tzv. fórum, jehož funkce byla představena na dnešním setkání. Pod vedením nezávislého regulátora na půdě APVTS bude pracovat v zájmu všech zainteresovaných stran na dalších nových modelech Internetu včetně paušálního poplatku.

Tisková zpráva naznačuje i složení tohoto fóra:

Fórum bude složeno ze zástupců alternativních operátorů, z ČTc, nezávislých ISP a také z řad uživatelů.

Zpráva ČTK ohledně složení fóra cituje předsedu ČTÚ:

Podle Stádníka je fórum otevřené pro všechny, kteří se chtějí na novém řešení podílet. K účasti ve skupině ještě ČTÚ vyzve oficiální zprávou.

Za sebe ustavení takovéhoto fóra velmi vítám.

Kdo bude jednat za uživatele Internetu?

V tiskové zprávě ISP je určitě zajímavá zmínka o tom, že ve fóru by měli být i zástupci uživatelů. Kdopak to asi bude? Kdo se o to přihlásí?

Zajímavé je, že právě před několika dny, přesně 22.10.2002, se stihlo ustanovit občanské sdružení IPV (Internet pro všechny), za kterým stojí představitelé "Výzvy k rozšíření Internetu v ČR" (podrobněji zde) . Pokud si neuvědomujete o koho jde, možná si vzpomenete na účinkování pana Sovy v diskusích nejen zde na Lupě, když propagoval svou Výzvu a odkaz na ni (http://www.kdetoje.cz/petice). Aniž bych chtěl komukoli vnucovat svůj názor, dovolím si konstatovat, že právě způsob vystupování pana Sovy v diskusích mne osobně odradil od zájmu o tuto aktivitu.

Včera, při přípravě tohoto článku, jsem se na stránky Výzvy znovu podíval. Našel jsem zde i zprávu z 26.10., nadepsanou:

Úterní jednání v budově ČTÚ bude za účasti členů občanského sdružení IPV

Uvádí se v ní:

Na základě pozvání Ing. Davida Stádníka, předsedy Českého telekomunikačního úřadu se jednání zúčastní i členové nově vzniklého občanského sdružení IPV (Internet pro všechny).

Ve zprávě se hovoří i o předpokládaném obsahu jednání, a to následovně:

Předmětem tohoto jednání bude především otevřená prezentace návrhů jak ČESKÉHO TELECOMU, a.s., tak i případných protinávrhů, resp. stanovisek dotčených OLO/ISP, včetně možnosti vysvětlení navržených řešení a uvedení souvisejících argumentů.

Kdybych tuto větu četl v tiskové zprávě ČTc, vůbec bych se nad ní nepozastavil - nad jejím celkovým vyzněním, ani nad formálně psaným jménem ČESKÝ TELECOM, a.s., či nad "dotčenými" ISP, kterým Telecom navíc tak rád předhazuje že jsou současně i alternativními operátory (proto: OLO/ISP). Ve zprávě občanského sdružení, které chce reprezentovat uživatelskou veřejnost, mne ale takováto věta docela zarazila.