Vyšlo na isdn.cz, 25.3.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0325001.php3

Telecom ubezpečuje: volbu operátora stihneme!

Na pátečním setkání s novináři zaznělo ze strany Českého Telecomu ujištění, že termín zavedení volby operátora ve své síti stihne. Prý ale kvůli tomu bude muset urychlit plnou digitalizaci své sítě o 2,5 roku! Původně však měla být plně digitální již po roce 2000.

Minulý týden uspořádal regulátor (ČTÚ) tiskovku, na které nastolil otázku zavedení tzv. volby operátora v zákonem stanoveném termínu. Přítomné novináře informoval o dopise, který dostal od dominantního operátora Českého Telecomu) a ve kterém se uvádí že Telecom ve své síti volbu operátora do konce června 2002 zavést nestihne. Stala se z toho mediální kauza, která kromě odborných médií zaujala i média masová (a své reportáže k tomu odvysílala třeba ČT1 či Prima).

Jednou z reakcí Českého Telecomu bylo i to, že minulý pátek pozval odborné novináře na setkání věnované právě problematice zavedení volby operátora. Telecom zde zastupoval jeho viceprezident pro sítě Petr Slováček, přítomen byl i pan Jiří Pavel, který má hlasové sítě a zavádění volby operátora konkrétně na starosti. A jelikož šlo hlavně o technické záležitosti (nikoli o cenové aspekty), s lidmi kteří se zabývají právě technickými aspekty, mohu jednání hodnotit jako konstruktivní a otevřené.

Volba operátora bude v termínu!

Z úst přítomných představitelů Telecomu jsme se dočkali jednoznačného ujištění, že požadavek obsažený v zákoně v předepsaném termínu stihnou. Obavy, které regulátor vyslovil minulé úterý, jsou prý výsledkem nedorozumění.

Pro upřesnění: zmíněný závazek, "splatný" nejpozději do 30. června 2002, se týká zavedení možnosti tzv. volby operátora v síti dominantního operátora, ve formě s tzv. krátkou předvolbou (anglicky: CS, Carrier Selection). Neboli to, aby volající mohl před každým hovorem vytočením krátké (dnes je jasné že čtyřciferné) sekvence určit, přes kterého operátora má být jeho hovor veden. O půl roku později, nejpozději do 31.12.2002, má být zavedena přenositelnost čísel (NP, Numer Portability), a tzv. volba operátora předvolbou (CPS, Carrier PreSelection), kdy si uživatel dopředu vybere svého operátora, a všechny hovory budou následně vedeny přes jeho síť.

Do kdy měl Telecom plně digitalizovat svou síť?

Současně s ujištěním, že požadavek zákona stihnou, popisovali zástupci Telecomu i to, co to z jejich pohledu obnáší - co všechno musí udělat. Z technických aspektů jde hlavně o dokončení plné digitalizace celé sítě Telecomu, bez které by prý volba operátora nebyla realizovatelná.

Na pátečním setkání zaznělo, že Telecomu měl plnou digitalizaci své sítě původně naplánovánu do konce roku 2004. Přesněji, měl ji rozplánovanou následovně:

  • region Praha: do konce roku 2004
  • zbytek ČR: do konce roku 2002

Nyní, kvůli požadavku telekomunikačního zákona č. 151/2000 Sb., který po něm požaduje zavedení volby operátora s krátkou předvolbou nejpozději k 30.6.2002, prý musí plnou digitalizaci své sítě urychlit o 2,5 roku!

Bohužel neznám obsah tzv. Pověření, které Telecomu ještě v době jeho monopolního působení předepisovalo, do kdy má co stihnout. Mohu pouze zalistovat jeho vlastními výročními zprávami. I to ale nabízí zajímavé srovnání:

Například ve výroční zprávě z roku 1997 se uvádí:

SPT TELECOM, a.s., chce plné digitalizace sítě dosáhnout po roce 2000.

Ve výroční zprávě z roku 1998 se již říká něco jiného:

Cílem SPT TELECOM, a.s., je plná digitalizace telekomunikační sítě v České republice do roku 2002

Tomu stále rozumím tak, že se jedná o začátek roku 2002, a ne o jeho konec.

V roce 1999 se ve své výroční zprávě Telecom pochlubil následovně:

Digitalizace nabírá na tempu. Náš záměr, dosažení plné digitalizace sítě do roku 2002, je na dohled …
a
Vzhledem ke skutečnosti, že digitalizace sítě je již z větší části dokončena, mohli jsme snížit naše historicky rekordní investiční výdaje ….

Ke snížení investic (o 46 procent podle stejné tiskové zprávy) skutečně došlo, a výsledek nejspíše přispěl k výraznému zpomalení tempa digitalizace zbytku sítě - jak jinak by dnes mohl Telecom tvrdit, že se mu digitalizace měla protáhnout až do konce roku 2004? Byť jen v Praze, zatímco jinde ji chtěl dokončit ke konci roku 2002, nikoli "do" roku 2002.

Když došla řeč na dokončení liberalizace i v Praze, zeptal jsem se na osud "polodigitálních" ústředen jako jsou polské E10, které volbu operátora nezvládají. Také ty by prý měly být do 30.6.2002 nahrazeny plně digitálními ústřednami (což poznám na vlastním telefonu, který je k jedné takové ústředně E10 připojen, a mám stále ještě sedmimístné číslo).

Urychlení o 2,5 roku, nebo naopak zpoždění?

Tvrdí-li dnes Telecom, že původně měl dokončit plnou digitalizaci až ke konci roku 2004, ale nyní to kvůli volbě operátora musí stihnout do 30.6.2002, je možné to prezentovat jako urychlení digitalizace o 2,5 roku! Takovéto heslo na pátečním setkání s novináři také skutečně zaznělo.

Pokud bychom ale vzali za bernou minci deklarace samotného Telecomu z předchozích let, obsažené v jeho vlastních výročních zprávách (a digitalizaci po roce 2000, resp. do roku 2002), pak by se už nejednalo o urychlení, ale naopak o zpoždění. Toto zpoždění by dohánělo zpomalení, ke kterému zřejmě došlo po zmiňovaném snížení investic do sítě (o 46 procent) z období 1998/9.

V souvislosti se změnami termínu dokončení liberalizace je vhodné zmínit i to, že když se při schvalování současného telekomunikačního zákona jednalo o termínu zavedení volby operátora, požadoval Telecom odklad právě kvůli tomu, že jeho síť na to není připravena a bude až v roce 2002.

Bude třeba vyměnit veškerý síťový SW!

Dokončení úplné digitalizace je pro zavedení volby operátora v síti ČTc podmínkou nutnou, nikoli ale postačující. Další nutnou podmínkou je provedení softwarového upgradu v celé síti Telecomu. Software, který zde byl v roce 2000 provozován, prý nezvládá volbu operátora, a tak je nutné jej plošně vyměnit a přejít na novější verze. To, pravda, asi nebude nejlacinější - zástupci Telecomu hovořili o nákladech v řádu miliard.

Zástupci Telecomu však také hovořili o tom, že na všem začali pracovat (hlavně ve smyslu vynakládání investic) až v okamžiku, kdy vstoupil v platnost nový telekomunikační zákon - tedy k 1.7.2000. Dříve prý nebylo dostatečně jisté, jak to s volbou operátora bude a nemohli riskovat vynakládání tak velkých částek zbytečně.

To je zajímavý argument. Pokud jde o nákup a instalaci nových verzí SW vybavení ústředen, pak v něm nacházím jistou logiku (poslední celoplošný upgrade SW ústředen se prý dělal v souvislosti se zaváděním signalizace SS7 k 1.7.1996 a se zaváděním ISDN k 1.7.1997, a tehdy zakoupený SW volbu operátora nepodporuje). Dnes ale samotný Telecom uvádí, že upgrade SW na ústřednách je jen jednou částí všeho to, co se musí kvůli volbě operátora udělat (a to částí relativně nejsnáze zvládnutelnou).

Další částí, určitě neméně nákladnou, je samotná digitalizace - o tom, že by ji měl dokončit, se přeci Telecom nedozvěděl až na poslední chvíli, s nabytím účinnosti nového telekomunikačního zákona k 1.7.2000. Právě naopak, o potřebě plné digitalizace Telecom věděl dlouho dopředu, a přesto do ní naopak snížil své investice a tím ji i sám zpomalil (viz předchozí citace). Škoda jen, že jeho Pověření není veřejné, aby bylo možné se podívat, jaké byly a jsou konkrétní závazky Telecomu v této oblasti.

Ještě další nutnou podmínkou pro zavedení volby operátora v síti ČTc je ale aktualizace jeho interních procesů (např. OSS, Operational Support Systems), a zejména pak definice celé služby volby operátora - jak by měla fungovat, co všechno by měla zahrnovat, jak by se měla účtovat atd. To jsou záležitosti, o kterých se na pátečním setkání také podrobně diskutovalo - ale o nich si povíme v dalším článku.