Vyšlo na Lupě, 11.2.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0211001.php3

Problém s volbou operátora?

Už i Česká televize si povšimla, že na 300 000 zákazníků Českého Telecomu, kteří zvolili program HOME MINI, nebude mít přístup k výhodám konkurence skrze tzv. volbu operátora. Pozastavuje se nad tím ale i Český telekomunikační úřad, který právě toto omezení Telecomu schválil.

V sobotu večer, v rámci své hlavní večerní zpravodajské relace, odvysílala Česká televize reportáž o tom, jak 300 000 zákazníků Českého Telecomu, kteří sáhli po cenovém programu HOME MINI, nebude moci využít tzv. volby operátora, která by u nás měla být k dispozici nejpozději k 1.7.2002 (ve své nejjednodušší podobě). Komentátor k tomu doslova řekl:
Další vlna liberalizace českých telekomunikací se tak některých zákazníků vůbec nebude týkat

Celá reportáž se pak nesla v duchu toho, že Telecom má ze zákona povinnost zavést tyto volbu ve své síti. Na to se ČT1 zeptala předsedy Českého telekomunikačního úřadu Davida Stádníka, který k tomu řekl:

Český Telecom ze zákona má povinnost tuto službu zavést ve své síti, to znamená že každý uživatel který bude mít o tuto službu zájem bude moci o ní Český Telecom požádat …

Slovo dostala i kritizovaná strana, mluvčí Telecomu Vladan Crha k tomu řekl:

Ten cenový program Home MINI je svým způsobem ze sociálních důvodů dotovaný, tak předpokládáme že součástí tohoto programu volba operátora nebude ….

Reportáž dále pokračovala tím, že zákazníci Českého Telecomu nebyli o této skutečnosti informováni, když moderátor řekl že:

Omezení se týká asi 300 000 zákazníků, ti se o něm zatím nedozvěděli, Český Telecom má přitom povinnost o svých službách a jejich změnách informovat

Redaktoři ČT1 zřejmě zapátrali na WWW stránkách Telecomu, dokonce si zavolali i na jejich infolinku, ale nikde se o tomto omezení nic konkrétního nedozvěděli:

Na internetových stránkách Českého Telecomu ani v oficiálním ceníku ale upozornění na toto omezení není, žádné informace nemají k dispozici ani operátoři infolinky

Už se o tom psalo

Trochu neskromně si dovolím připomenout, že o "zaražené volbě operátora" v rámci tarifu Home MINI jsem upozorňoval zde na Lupě již dříve, konkrétně v článcích:

Efekt volby operátora, resp. jejího zákazu, jsem podrobněji rozebíral v článku "Nové tarify a volba operátora"

Dovolím si proto jen stručně připomenout, oč tady jde (alespoň z mého pohledu): Telecom se snaží vyhnat co možná nejvýše fixní měsíční složku svých výnosů z pevných linek, která není závislá na způsobu využití. Vlastně tím "rebalancuje" pevnou a proměnnou složku svých výnosů, jak jsem se snažil ukázat v článku "Kolik si Telecom vybalancoval". Jedním z důvodů, proč tak dělá, je to aby co nejvíce zúžil prostor pro působení své konkurence, právě v souvislosti s nadcházející volbou operátora.

Tarif HOME MINI je z tohoto pohledu skutečně určitou výjimkou. Jeho měsíční paušál je jen o 15 korun vyšší než byl standardní paušál pro domácí linky ještě v loňském roce 2001 (kdy měl Telecom čistý zisk ve výši několik miliard a dostal se do doslova "excelentní finanční situace", jak s oblibou říká jeho generální ředitel). Navíc je HOME MINI deklarován jako cenový program pro ty, kteří sami téměř nevolají (což jsou z pohledu ČTc zřejmě sociální případy, když jejich tiskový mluvčí hovoří o "dotování ze sociálních důvodů"). Všechny ostatní cenové programy mají měsíční paušál vyšší minimálně o 100,- Kč.

Jak jsem se snažil popsat v článku "Nové tarify a volba operátora", zavedení volby operátora umožní majiteli pevné linky od Českého Telecomu platit tomuto operátorovi pouze měsíční paušál, ale veškeré hovory realizovat skrze jiného operátora a jemu také platit veškeré hovorné (ovšem již za konkurenční ceny, a ne za ceny stanovené dominantním operátorem, u HOME MINI navíc vyhnané do výše dvojnásobku).

Takže: kdyby byla možná volba operátora u tarifu HOME MINI, platil by volající měsíčně paušál 190,- Kč Telecomu ale veškeré hovorné by již mohl platit jinému operátorovi. Jelikož bude volba operátora u tarifu HOME MINI zakázána, je "nejbližší" další možností tarif HOME STANDARD - což znamená, že volající zaplatí Telecomu 299,- Kč měsíčně a pak hovorné tomu operátorovi, pro kterého se rozhodne. Už tušíte proč Telecom nechce, aby mu zákazníci mohli "utéci" jen při stálé měsíční platbě 190,- Kč měsíčně?

Svou roli samozřejmě sehrává i volný kredit, zahrnutý v měsíčním paušálu. Ten má dále tlumit zájem volajících přecházet k jiným operátorům prostřednictvím volby operátora. Když už jste jednou zaplatili Telecomu určitou částku navíc, kterou můžete provolat (ne proto že si tuto formu předplatného sami zvolili, ale proto že jste neměli jinou možnost), proč ji nechat a platit mítos toho někomu jinému?

Co mne zaráží?

Rád bych se ještě vrátil k sobotní reportáži České televize, konkrétně k tomu jak se ptala předsedy Českého telekomunikačního úřadu Davida Stádníka. Připomínám, že on na kameru řekl:

Český Telecom ze zákona má povinnost tuto službu zavést ve své síti, to znamená že každý uživatel který bude mít o tuto službu zájem bude moci o ní Český Telecom požádat …

K tomu považuji za potřebné dodat, že cenový program HOME MINI patří mezi regulované tarify (v rámci tzv. univerzální služby), a Telecom si jej neurčuje tak jak by sám chtěl. Konkrétní podobu takto regulovaných tarifů (mj. HOME MINI a HOME STANDARD) stanovuje svým cenovým rozhodnutí právě Český telekomunikační úřad, jako nezávislý regulátor telekomunikačního trhu - byť zřejmě na návrh samotného Telecomu.

No a právě Český telekomunikační úřad ve svém cenovém rozhodnutí č. 01/2002 (s přílohou), rozhodl takto (v části IV, bod 13):

U cenového plánu HOME MINI nelze poskytnout služby volba, resp. předvolba operátora (Carrier Selection, Carrier Preselection).

Jak to tedy je? Má Telecom povinnost zavést tuto službu ve své síti všude (resp. tak aby každý zájemce o ní mohl požádat, jak říká předseda ČTÚ), nebo Telecom nemusí poskytovat tuto službu u tarifu HOME MINI, jak říká verdikt ČTÚ?