Vyšlo na Lupě, 12.1.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0212001.php3

Oskar GPRS> zprovozněno pro lidi

Už i náš nejmladší mobilní operátor spustil své GPRS služby na komerční bázi, pod značkou "GPRS> Vždy připojen". Nyní je tedy možnost úplného srovnání nabídky GPRS na našem mobilním trhu - kde jej tedy pořídíte nejlaciněji? Právě teď to vypadá na Oskara, ale jak zareagují ostatní dva operátoři? Nezačne právě nyní ten správný boj o GPRS zákazníka?

Po několikaměsíčním intenzivním testování na 150 "technoidech", v rámci projektu Oskar> Ověřeno na lidech (viz dále), včera Oskar představil novinářům finální podobu svých GPRS služeb. Ty budou poskytovány pod výstižným názvem GPRS> Vždy připojen, který velmi dobře vystihuje samotnou podstatu celého GPRS (zpoplatňování podle objemu přenesených dat, bez ohledu na délku připojení v čase).

Cena, tarify ….

Podobně jako ostatní dva operátoři, zvolil i Oskar dva různé tarify, z nichž jeden je více orientován na použití GPRS jako "podkladu" pod WAP (místo klasického, časově zpoplatňovaného CSD), a druhý je více orientován na využití GPRS pro mobilní přístup k Internetu. Pokud si tyto dva tarify srovnáme s analogickými tarify ostatních operátorů, vypadá situace následovně:

Operátor Oskar Eurotel Paegas
Cenový program (tarif) Basic WAP Mobile Internet GPRS Basic
Měsíční paušál [Kč] 0 0 0
KB dat v ceně paušálu 0 0 0
Za 1 KB dat pro WAP 0,40 0,50 0,50
Za 1 KB dat pro přístup na Internet 0,40 0,50 0,50
Tabulka: srovnání tarifů orientovaných hlavně na WAP (všechny ceny jsou bez DPH)

Operátor Oskar Eurotel Paegas
Cenový program (tarif) Standard Data GPRS Pro
Měsíční paušál [Kč] 200 195 199
KB dat v ceně paušálu 1024 0 0
Za 1 KB dat pro WAP 0,30 0,40 0,30
Za 1 KB dat pro přístup na Internet 0,025 0,03 0,03
Tabulka: srovnání tarifů orientovaných na přístup k Internetu (všechny ceny jsou bez DPH)

Za povšimnutí určitě stojí objem 1 MB dat, zahrnutý u Oskarova tarifu Standard v měsíčním paušálu (nevyčerpaná část není převoditelná do dalšího měsíce). Důležité také je, kteří zákazníci Českého Mobilu si mohou GPRS služby aktivovat: pouze majitelé tarifních programů (s výjimkou tarifního programu Slyším Vás). Samotná aktivace GPRS služeb je zdarma a je možné ji realizovat všemi existujícími distribučními kanály Oskara. GPRS služby si ale zatím nemohou aktivovat majitelé předplacených sad (Oskaret).

Oskar přitom přichází ještě s třetím tarifem, který je určen výlučně pro firemní zákazníky. Jak ale zaznělo na včerejší prezentaci, Oskarovo pojetí "firemního zákazníka" je liberálnější než u ostatních operátorů - firemním zákazníkem (který musí podepsat smlouvu) se může stát každý kdo má živnostenský list (a není zde žádné omezení na minimální počet SIM karet). Tarif Business, určený pro firemní zákazníky, vypadá takto:

Operátor Oskar
Cenový program (tarif) Business
Měsíční paušál [Kč] 0
KB dat v ceně paušálu 0
Za 1 KB dat pro WAP 0,30
Za 1 KB dat pro přístup na Internet 0,025
Tabulka: tarif Business (ceny jsou bez DPH)

Jako speciální nabídku pro zaváděcí období připravil Oskar následující tarif, který platí do konce dubna 2002 pro ty, kteří si budou aktivovat tarif Standard:

Operátor Oskar
Cenový program (tarif) Standard
Měsíční paušál [Kč] 0
KB dat v ceně paušálu 1024
Za 1 KB dat pro WAP 0,01
Za 1 KB dat pro přístup na Internet 0,01
Tabulka: zaváděcí nabídka tarifu Standard do konce dubna 2002 (všechny ceny jsou bez DPH)

Pokud jde o další aspekty, zde je vhodné zdůraznit, že na rozdíl od obou ostatních operátorů si GPRS služby Oskara ještě nemohou aktivovat majitelé jeho předplacených karet (Oskaret).

Oskar také zatím neposkytuje pevné IP adresy (přiděluje je pouze dynamicky). Nemá ani to, co nabízí Radiomobil v síti Paegas - přenos dat zdarma, pokud jde o data ze sítě samotného operátora (v síti Paegas lze stáhnout zdarma až 20 MB dat měsíčně ze služby ClickProfil a z webových stránek společnosti Radiomobil).

Které telefony jsou v nabídce?

Na včerejší prezentaci byla představena pětice mobilních telefonů s podporou GPRS, které Oskar má ve své nabídce. Srovnání s nabídkou ostatních operátorů ukazuje následující tabulka:

Telefon Oskar Eurotel Paegas
Motorola T192 za 5 577,- Kč 
Siemens S45 Za 12 977,- Kč Ano Ano
Siemens ME45 Za 13 977,- Kč Ano Ano
Nokia 6310 Za 15 977,- Kč   
Nokia 8310 Za 16 977,- Kč Ano 
Ericsson T39M   Ano Ano
Motorola Timeport 260   Ano Ano
Motorola T192  Ano  
Tabulka: mobilní telefony s GPRS v nabídce operátorů (zdroj: WWW stránky operátorů)

Když jsem se včera ptal na GPRS terminál, který by neměl charakter mobilního telefonu a bylo jej možné zabudovat do nějakého stacionárního zařízení (například jako součást alarmu či monitorovacího zařízení), odpověď zněla tak že zatím v nabídce nic takového nemají, protože ještě žádné takové zařízení neprošlo jejich testováním. Když jsem se zeptal přesněji, zda žádné neprošlo nebo žádné nebylo vůbec testováno, zněla odpověď v tom smyslu, že jim zatím výrobci žádné takové zařízení nebyli schopni poskytnout. Přitom právě zabudovávání do nejrůznějších "nemobilních zařízení" bude určitě jednou z velkých a významných oblastí pro nasazení GPRS.

Pokrytí, rychlost, kvalita …

Na včerejší prezentaci bylo hned několik dotazů k vlastnostem GPRS sítě. Představitelé Oskara se sami pyšnili tím, jak je jejich síť moderní a vybavená nejnovějšími technologiemi. Když jsem se ale ptal na maximální rychlost, kterou může jejich síť nabídnout pro GPRS přenosy, nedostal jsem jednoznačnou odpověď - pouze všeobecnou odpověď v tom smyslu, že záleží na schopnostech konkrétních mobilních telefonů. V diskusi a v jiném kontextu posléze zaznělo i pozorování (zjištěné v testovacím provozu), že pro uživatele není rychlost až tak podstatná - důležitější je pro něj být trvale připojeni.

Pokud jde o pokrytí, zde jsem dostal jednoznačnou odpověď - GPRS by mělo být dostupné všude tam, kde je signál Oskara.

Pokud jde o kvalitu GPRS služeb, zde sice nemohu posloužit vlastní zkušeností, ale mohu zmínit poměrně rozsáhlé testování, které Český Mobil prováděl od loňského října, v rámci akce s názvem "Oskar> Ověřeno na lidech". Podstatou celé akce bylo to, že si Český Mobil vybral cca 150 testérů (kterým říká technoidi), z cca 7500 zájemců, a nechal je několik měsíců zkoušet jeho GPRS služby, hledat v nich nejrůznější "mouchy", ale také navrhovat zlepšení, přicházet s novými nápady, náměty atd. To považuji za velmi šikovný nápad, protože snad nikdo nedokáže něco lépe otestovat než dostatečný počet nadšenců s vlastním aktivním zájmem o novou technologii (navíc i s určitou motivací od samotného Oskara). Výsledkem jejich práce přitom není jen pouhé otestování a zlepšení kvality implementace GPRS, ale bude mít i dlouhodobější charakter.

Oskar totiž spolu s ostrým startem GPRS zřídil také nový "sajt" na adrese www.gprsforum.cz, který má sloužit jako místo pro diskusi zájemců o GPRS i z řad širší veřejnosti, sdílení názorů, zkušeností, informací i náměrů, a v neposlední řadě i jako poradna. Oskar vybral se svých 150 technoidů 30 nejlepších a ty požádal, aby v rámci GPRS Fóra odpovídali na dotazy veřejnosti. Pokud jsem vše správně pochopil, jde vlastně o jakousi "svépomocnou helpline", kde vybraní technoidi ve svém volném čase odpovídají na dotazy veřejnosti a pomáhají jí řešit problémy s GPRS službami. Vztah k samotnému poskytovateli služeb (Českému Mobilu) mi není znám, zmíněna byla pouze určitá soutěžní motivace - všech třicet technoidů prý soutěží o deset hodnotných cen.

Ostatně, podívejte se sami na www.gprsforum.cz