Články publikované na serveru Lupa.cz v roce 2002
Články 1...30 [31...60] [61...90] [91...120] [121...139]
Internet OO
Na český telekomunikační trh vstupuje nový silný hráč. Nabízí jedinečné řešení problému tzv. poslední míle, na bázi optických vláken rozvedených až do jednotlivých domácností. Na této nově vybudované optické infrastruktuře pak nabízí vysokorychlostní přístup k Internetu, pod obchodní značkou Internet OO. (Lupa, 31.12.2002)
Čekají nás nové reklamní strategie
V roce 2003 se dočkáme zcela nových strategií reklamy na Internetu a v oblasti telekomunikací. Budou zábavnější, edukativnější, budou doslova hýřit interaktivitou a přinesou i další zajímavé efekty. Počítají například s registrací konzumentů reklamy a s posilováním reklamní gramotnosti u nejširší veřejnosti. (Lupa, 31.12.2002)
Co přinese trvalá předvolba operátora?
V novém roce se dočkáme i druhé varianty volby operátora, tzv. trvalé předvolby. Odpadne při ní nutnost vytáčet čtyřmístný prefix při každém hovoru, nebo nutnost instalovat speciální zařízení, tzv. dialer. Technicky se vše zdá být připraveno, na světě už je i rozhodnutí regulátora ohledně cen. Kdy se tedy dočkáme prvních nabídek? (Lupa, 27.12.2002)
Co přinesla valná hromada Českého Telecomu?
Konsorcium TelSource přišlo o jednoho svého zástupce v představenstvu i v dozorčí radě, hovoří o otevřeném konfliktu mezi hlavními vlastníky firmy a chce bránit budoucím strategickým rozhodnutím. Z představenstva byl odvolán také zástupce MDS ČR, a do dozorčí rady byli zvoleni hned dva zástupci budoucího MI ČR. (Lupa, 23.12.2002)
Týden valných hromad
Poslední předvánoční týden se nesl ve znamená valných hromad. V případě Aliatelu přinesla změnu na postu ředitele a šéfa představenstva, u České asociace kompetitivních komunikací širší záběr - i na sféru telekomunikací, a dále výrazné posílení dozorčí rady. Dnes se ještě koná mimořádná valná hromada Českého Telecomu. (Lupa, 20.12.2002)
Jak funguje e-účet?
Elektronický účet do Českého Telecomu nabízí sumární přehled nebo detailní výpis vašich hovorů, s možností exportu dat a jejich následné analýzy jinými prostředky. Zde jsou mé první zkušenosti s tím, jak tato služba funguje a k čemu se dá využít. Třeba ke zjištění, na kolik vás doopravdy přijde jedna minuta hovoru. (Lupa, 19.12.2002)
Wi-Fi místo ADSL
Český Telecom nestihl zveřejnit velkoobchodní nabídku ADSL služeb ani v prosincovém čísle telekomunikačního věstníku, jak mu uložil regulátor. Pochlubil se alespoň tím, že do některých svých prodejen TelePoint nainstaloval Wi-Fi a prohlásil to za začátek "pilotního projektu veřejného bezdrátového přístupu k Internetu". (Lupa, 17.12.2002)
Přenositelnost čísla na dosah ruky
Velkoobchodní nabídka ADSL od Českého Telecomu ještě není na světě, a už se objevují první kritiky na její adresu. Blíží se také konec roku, a s ním i předvolba operátora a přenositelnost čísel. APVTS a ČTÚ hlásí "hotovo", pokud jde o jejich technické řešení. Zbývá už jen maličkost - dohodnout se na cenách. (Lupa, 13.12.2002)
První Internet přes volbu operátora
Společnost GTS se postarala o další milník v historii českého Internetu - jako první nabídla dial-up přístup přes volbu operátora. Je výhodný zejména ve špičce u kratších až středně dlouhých hovorů. Tarif je lineární, 88 haléřů ve špičce a 48 mimo špičku. Minimální měsíční "konzumace" je 500 korun, společná s hlasovými službami. (Lupa, 10.12.2002)
Fórum pro dial-up: jak pokračují jednání?
Ani Český Telecom, ani alternativní operátoři a ISP dosud konkrétně nezareagovali na požadavky platformy ZUI (mj. na požadavek 24hodinového paušálu). V reakci na Českým Telecomem navržené obchodní modely ZUI souhlasí s rozděleným zpoplatněním jen u čistého paušálu a navíc za předpokladu, že první složka ceny bude regulována. (Lupa, 9.12.2002)
Týden v telekomunikacích
InWay vstoupil do APVTS a dostal prefix pro volbu operátora, o Internetu přes CS/CPS však již nemluví. Contactel si pochvaluje letošní rok jako "mimořádně úspěšný" a hodlá expandovat na Slovensko. Naopak Euroweb chce přenést ze Slovenska do Čech svou novou firemní strategii, od které si slibuje dosažení ziskovosti. (Lupa, 06.12.2002)
Buď sbohem, paušále - III.
Páteční jednání Fóra pro vytáčený přístup k Internetu nepřineslo pouze konkrétní požadavky ZUI, ale také první představu Českého Telecomu o tom, jak by měly vypadat obchodní modely dial-upu, na jakých principech by měly být založeny a co všechno je třeba ještě vyřešit. Novým argumentem je požadavek "nediskriminovat hlasové zákazníky". (Lupa, 04.12.2002)
Vláda udělala tečku za privatizací Telecomu
Včerejší rozhodnutí vlády definitivně ukončilo pokus o privatizaci Českého Telecomu, kvůli nedohodě kupujícího s konsorciem TelSource, které "má velmi silnou pozici v privatizačním procesu". Strategický partner se přitom již dříve pokoušel o (do)privatizaci a získání majority v Českém Telecomu, ale tehdy zase byla proti česká vláda. (Lupa, 03.12.2002)
Jaký paušál?
Platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu), která se podílí na práci Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet, představila na pátečním jednání svou vizi a své požadavky toho, co by mělo být dosaženo - jaké druhy paušálů by měly být zavedeny, za jakých podmínek, za jaké ceny atd. Zahrnut je dial-up, ISDN i ADSL. (Lupa, 02.12.2002)
Neslavný konec slavné privatizace
Další etapa v předlouhé historii snah o privatizaci Telecomu skončila neúspěchem. Za špatnou přípravu firmy na privatizaci byl odvolán ředitel Telecomu Přemysl Klíma, bezprostředním impulsem je však nedohoda mezi kupcem a konsorciem TelSource. Stát se nyní podle ministra Mlynáře chce razantněji chopit svých akcionářských práv v Telecomu. (Lupa, 28.11.2002)
Budoucí ministerstvo informatiky už zná své sekční šéfy
Také Senát již posvětil zřízení nového ministerstva informatiky a jeho vzniku k 1.1.2003 by tak již nemělo stát nic v cestě. Známo je už i personální obsazení funkcí náměstků, resp. tzv. sekčních šéfů - pro telekomunikace, e-government a "intranet veřejné správy" (Lupa, 26.11.2002)
Buď sbohem, paušále - II.
Jednání technické skupiny Fóra pro dial-up minulý pátek pokračovala. Potvrdilo se, že paušál není hlavní prioritou pro Telecom, ale ani pro alternativní operátory. Argumenty proti zavedení paušálu však nebyly podloženy žádnými konkrétními analýzami ani statistikami. O technických opatřeních, která by paušál umožnila, se moc nediskutovalo. (Lupa, 25.11.2002)
Ovládnou Web služby?
V prostředí Internetu se dají provozovat tradiční monolitické aplikace i aplikace v modelu klient/server. Díky webu jsou dnes nejrozšířenější aplikace v třívrstvé architektuře klient/server, využívající web jako svou prezentační vrstvu. Čemu ale patří budoucnost? Webovým službám? (Lupa, 25.11.2002)
Jak OECD hodnotí naši informační společnost?
Podle nedávno vydané zprávy OECD "Measuring the Information economy 2002" na tom možná nejsme až tak špatně, ve srovnání s ostatními zeměmi. Některé konkrétní ukazatele však jsou doslova alarmující. Například naše ceny pronajatých okruhů. Dobře na tom nejsme ani v oblasti vědy a výzkumu, či cen za přístup k Internetu. (Lupa, 19.11.2002)
Buď sbohem, paušále!
Po pátečním jednání technické části Fóra pro dial-up se obávám, že na komutované připojení k Internetu s paušálním zpoplatněním ve špičce či po celých 24 hodin můžeme zapomenout. Telecom sice má moderní telefonní síť - ale tvrdí že kromě večerních a svátečních hodin by zvýšený nápor zájemců o Internet neunesla. (Lupa, 18.11.2002)
Internet a telekomunikace čeká vyšší sazba DPH
Přeřazení telekomunikačních služeb do vyšší sazby DPH se už zřejmě nevyhneme. Dojít by k tomu mělo k 1. lednu 2004, bezprostředně před naším vstupem do Evropské unie. Proč je ale vůbec něco takového nutné? Co to bude znamenat pro koncové ceny telekomunikačních služeb, včetně cen za Internet? O kolik vše podraží? (Lupa, 13.11.2002)
Budoucnost českého dial-upu
V pátek prezentoval na "Fóru pro vytáčený přístup k síti Internet" své návrhy technického řešení Český Telecom. Zastoupena zde byla stávající řešení i některá řešení dosud nenabízená a pouze slibovaná, ale v zásadě nic převratně nového. Zajímavé je spíše to, co v návrhu chybělo, a z jakých předpokladů návrhy vychází. (Lupa, 12.11.2002)
Spor o univerzální službu
Českému Telecomu odmítají jeho konkurenti přispět na ztrátu z univerzální služby, kterou mezi ně nedávno rozpočítal nezávislý regulátor. Již dříve svůj postoj deklarovali mobilní operátoři (včetně Eurotelu), nyní se přidávají i alternativní operátoři pevných sítí. O co tady jde a kde je příčina problému? (Lupa, 08.11.2002)
Jaké jsou návrhy na dial-up?
Představy o řešení komutovaného přístupu k Internetu, které prezentoval ČTc a alternativní operátoři na nedávném Fóru na půdě ČTÚ, mají mnohé společné rysy. Současně se ale i v mnoha významných aspektech zásadně odlišují. Jak tedy vypadá alespoň orientační srovnání těchto návrhů? Podaří se najít nějaký společný kompromis? (Lupa, 04.11.2002)
Devět měsíců Českého Telecomu
Za první tři čtvrtiny letošního roku poklesly Českému Telecomu celkové výnosy, ale čistý zisk zůstal stejný. Nadále roste objem dial-upu, který tvoří již 47 procent všech provolaných minut. Poměr minut na meziměstské a místní hovory vychází zhruba 1:2, což určitě ovlivní minutovou cenu při sjednocení hovorného. (Lupa, 01.11.2002)
Budoucnost určí internetové fórum
Budoucnost komutovaného přístupu k Internetu v České republice bude řešena v rámci nově utvořeného fóra, se širším zastoupením zainteresovaných stran, včetně uživatelů Internetu. Rozhodlo se o tom včera, při prvních jednáních u regulátora. Fórum by mělo být otevřené pro vąechny, kteří se chtějí na novém řešení podílet. (Lupa, 30.10.2002)
Jaké bude zpřístupnění?
Novela telekomunikačního zákona, řešící problematiku místní smyčky, již dostala podobu návrhu paragrafovaného znění. Jak tedy bude vypadat česká úprava zpřístupnění? Jaké moľnosti a varianty budou dostupné? Kdo bude stanovovat ceny a konkrétní podmínky? Podaří se stihnout termín nabytí účinnosti k 1. lednu 2003? (Lupa, 29.10.2002)
Telecom (ne)zdraží?
Jak velké změny nás čekají v příštím roce, pokud Telecom sjednotí místní a meziměstské hovorné a vůbec nezvýší celkovou úroveň cen? Zkušenosti předchozích let ukazují, že ve váženém průměru se mohou schovat i dosti velké cenové skoky, zatímco celková úroveň (vážený průměr přes všechny služby) vyjde téměř beze změny. (Lupa, 23.10.2002)
Zruší Telecom meziměsto?
Včera odpoledne se v médiích objevily zprávy o tom, že Telecom chce sjednotit místní a meziměstské hovorné na jedinou sazbu, podobně jako je tomu v mobilních sítích. Je to další salva dělostřelecké přípravy na nadcházející jednání o budoucnosti - teď už asi nejenom Internetu? Nebo něco jiného? Co by to znamenalo? (Lupa, 22.10.2002)
Bude dražší Internet?
Kolem Internetu začíná znovu přituhovat. Blíží se jednání na expertní úrovni o nových návrzích Telecomu, a v médiích již začíná dunět dělostřelecká příprava. Sobotní MF Dnes hrozí dalším zdražováním, s poukazem na "deroucí se prostředníky". Z tábora alternativních operátorů zase zaznívá vstřícnost vůči oddělenému zpoplatnění internetových služeb. (Lupa, 21.10.2002)
   Následující články [31...60]