Vyšlo na Lupě, . .2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b1021001.php3

Bude dražší Internet?

Kolem Internetu začíná znovu přituhovat. Blíží se jednání na expertní úrovni o nových návrzích Telecomu, a v médiích již začíná dunět dělostřelecká příprava. Sobotní MF Dnes hrozí dalším zdražováním, s poukazem na "deroucí se prostředníky". Z tábora alternativních operátorů zase zaznívá vstřícnost vůči oddělenému zpoplatnění internetových služeb.

Čtenáři Lupy určitě mají v paměti nedávné události kolem zavádění nového internetového konceptu Českého Telecomu. Snad tedy nemusím podrobněji rozvádět, jak to dopadlo - regulátor Telecomu tyto překotné a značně jednostranné snahy zatrhnul svým cenovým rozhodnutím č. 2/2002 z 1.10., kterým fakticky zařadil ceny za komutovaný přístup k Internetu mezi ceny regulované.

Zmíněným rozhodnutím regulátora se ale změnily i některé další věci. Zejména pozice regulátora a jeho možnosti i povinnosti při určování cen za komutovaný přístup k Internetu. Dosud totiž byla aktivita primárně na straně operátorů a providerů, a regulátor byl odkázán na reaktivní jednání (tj. mohl nastoupit až tehdy, když se jednání dostala do problémů a byl explicitně vyzván k zásahu). Nyní, právě díky tomu že direktivně stanovuje ceny, může regulátor začít fungovat proaktivně a převzít iniciativu do svých rukou. Například tak, že vyzve zúčastněné strany k jednání a ke hledání vzájemné dohody, kterou je pak ochoten zapracovat do svých závazných rozhodnutí. Dokonce jim nyní může i práskat bičem nad hlavou a popohánět je při hledání shody, hrozbou že jinak rozhodne sám podle svého.

Vše nasvědčuje tomu, že v nejbližších dnech se tento scénář začne prakticky realizovat. Jak v sobotu informovala MF Dnes:

Šéf Českého telekomunikačního úřadu David Stádník nyní svolal všechny aktéry boje o peníze za internetové připojení k sobě na kobereček a nutí je se dohodnout.

Z toho vyplývá důležitá skutečnost: pravděpodobně dojde ke změnám ve způsobu zpoplatnění komutovaného přístupu k Internetu, ale nikoli jednostranným rozhodnutím Českého Telecomu, s podmínkami které stanovil on, ale na základě jednání a snad i vzájemné dohody. Snad nebudu příliš naivní, když vyjádřím očekávání že z pohledu koncových uživatelů by to mohlo vést k příznivějším výsledkům a k poklesu celkové cenové hladiny, a nikoli k jejímu dalšímu růstu. V tomto se můj názor neshoduje s názorem který prezentuje MF Dnes v citovaném sobotním článku s názvem "Internet může zdražit, všichni na něm chtějí vydělávat":

Připojení k internetu z domova může zdražit. Mezi dva zprostředkovatele, kterým lidé platí, se totiž derou další. Pokud se mezi sebou telekomunikační firmy nedohodnou, může to vést i ke zdražení poplatků.

K optimismu mne vede hlavně skutečnost, že ve hře nyní bude více vzájemně si konkurujících subjektů, hnaných vpřed nutností dohodnout se, a nad nimi bude ještě bdít regulátor. Svou roli by mohlo sehrát i budoucí ministerstvo informatiky, resp. ministr Mlynář, zejména posilováním pozice a autority regulátora (čím větší "sílu" bude regulátor mít, tím bude mít větší šanci prosadit řešení vyhovující trhu jako celku a jeho uživatelům, a ne se nechat dotlačit k řešení které vyhovuje pouze tomu kterému operátorovi).

Argumentu MF Dnes o prostřednících si dovolím kontrovat příkladem s volbou operátora - zde se také "vedrali" do celého hodnotového řetězce noví prostředníci. Došlo tím ke zdražení? Nikoli, naopak se objevila skutečná konkurence a s ní i cenově výhodnější nabídky.

O čem se bude jednat?

První schůzka by se měla uskutečnit pravděpodobně v úterý 29.10., a to na expertní úrovni. To naznačuje, že půjde spíše o technická jednání. Na stole by měly být nejnovější návrhy Českého Telecomu, který je slíbil dodat "v nejbližších dnech" po verdiktu regulátora z 1.10.2002, a skutečně tak učinil (v průběhu prvního indexového dne, 7.10.2002).

Podle zatím velmi neoficiálních informací však nové návrhy Telecomu nepřináší nic principiálně nového a navíc jsou velmi obecné, bez konkrétních kvantitativních údajů (např. bez navrhovaných koncových cen). Regulátor měl nad tím vyjádřit svou nespokojenost a žádat zkonkrétnění návrhů, tak aby bylo nad čím diskutovat.

Co zaznívá od alternativních operátorů?

V souvislosti s nadcházejícím jednáním o budoucnosti komutovaného Internetu v ČR je jistě zajímavé, že článek v sobotní MF dnes nebyl jedinou "dělostřeleckou přípravou". Ve čtvrtek minulý týden si svolal novináře na pracovní setkání Aliatel, a tématem bylo právě řešení budoucí podoby komutovaného Internetu v ČR. Celkové vyznění bylo takové (alespoň z mého pohledu), že i Aliatel je pro oddělené (dvousložkové) zpoplatnění internetových služeb, ale nikoli v takové konkrétní podobě, s jakou původně přišel Telecom - především co do stanovení konkrétní výše jednotlivých složek a různých "vedlejších efektů" působících jednostranně ve prospěch ČTc.

Předpokládám, že stanovisko ostatních alternativních operátorů nebude zásadně odlišné od stanoviska Aliatelu. Ostatně, další alternativní operátoři resp. provideři (Tiscali, Volný a Contactel) již ohlásili na tento čtvrtek (24.10.) svou tiskovku, na které se chtějí věnovat stejným tématům jako Aliatel:

vysvětlit své důvody odmítnutí modelu "Internet Plus", který navrhl Český Telecom a následně zakázal ČTÚ, nastínit svá stanoviska, která by měla být zohledněna u jakéhokoliv nového modelu, s ohledem na liberalizovaný telekomunikační trh a předložit svůj vlastní návrh nového modelu účtování za přístup na Internet.

O čem by se mělo jednat?

Skutečnost, že nadcházející jednání bylo svoláno na expertní úrovni, naznačuje že půjde spíše o technické aspekty jednoho konkrétního problému (komutovaného přístupu k Internetu), a nikoli o koncepční otázky, zahrnující i další problematické oblasti. To se obávám že není úplně dobře, lepší by bylo řešit věci v širším kontextu. Například nehádat se jen o to, jak má vypadat koncová minutová cena za dial-up a kolik si z ní má kdo "ukousnout" pro sebe, ale zabývat se také otázkou skutečně paušálního zpoplatnění (skutečného flat-rate, ve všech složkách ceny). Stejně tak je dosud neřešená problematika ADSL, která tvoří významnou součást celé širší mozaiky přístupu k Internetu, a diskusi si jistě zaslouží i problematika zpřístupnění místní smyčky.

Osobně se domnívám, že by bylo vhodnější nejprve diskutovat o vhodném koncepčním řešením, zahrnujícím také paušální dial-up, ADSL i místní smyčku. Třeba by se ukázalo, že problém s minutovými cenami by dal snáze vyřešit, kdyby se současně otevřel prostor pro rozumně koncipovaný paušál (flat-rate), nezávislý na počtu provolaných minut, doplněný o reálně dostupnou nabídku ADSL. Profitovat by z toho mohli jak koncoví uživatelé, dostupnějšími službami, tak i operátoři a provideři, skrze zvýšenou "konzumaci" svých klientů.