Vyšlo na Lupě, 23.5.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0523001.php3

Nový TRICK Českého Telecomu

Nová multifunkční karta TRICK umožní odesílat emaily a SMSky "z budky", v ceně 1,80 Kč za zprávu do 150 znaků. Nebude však nabíjecí, nýbrž jen na jedno použití. Stávající předplacené telefonní karty je nutné vyčerpat do konce roku 2002, jinak propadnou (dosud nevybalené karty je možné vyměnit za nové).

Minulý týden jsem zde na Lupě psal o tom, jak Český Telecom plánuje revitalizovat své veřejné telefonní automaty a obohatit je o možnost odesílání SMS zpráv a emailů. Příslušné informace o tomto svém záměru totiž vydal s jistým předstihem, což v našich zeměpisných šířkách nebývá zrovna časté. Neřekl ale ještě všechno, chyběly například konkrétní ceny. Teprve včera pak Telecom doplnil chybějící kaménky do celkové mozaiky, když na tiskové konferenci představil novou multifunkční čipovou kartu TRICK a zveřejnil také své představy o cenách a další plány.

Co je TRICK?

TRICK je jméno nové karty, kterou Telecom prezentuje jako multifunkční čipovou kartu nové generace, osazenou tzv. Eurochipem (který má být představitelem II. generace čipů). Pojmem "Eurochip" se v souvislosti s telefonními kartami obvykle označuje integrovaný obvod SLE4436 vyráběný firmou Siemens, vybavený 221 bity paměti EEPROM a 16 bity paměti ROM, používaný již delší dobu v telefonních kartách v mnoha zemích, případně novější obvod SLE5536 (označovaný jako Eurochip II), posílený o možnost šifrování komunikace pomocí blokových šifer (podrobnější popis, fact sheet). Dodavatelem karet je firma GEMPLUS, proto tipuji že TRICK je založen na jejím produktu GAM326 (Gemplus Authenticated Memory card)

Jak na včerejší prezentaci zaznělo, TRICK je kartou pro jednorázové použití, která se po vyčerpání zahodí. Nepůjde tedy o kartu dobíjecí, kterou by bylo možné znovu naplnit určitým obnosem a pak znovu používat. Vlastnosti karty TRICK a její inteligence by však měly postačovat nejen pro použití v nových telefonních automatech, ale také v internetových kioscích Českého Telecomu, a do budoucna prý Telecom počítá s jejím použitím i mimo oblast telekomunikačních služeb (např. veřejné automaty s nápoji, systémy parkování apod.).

Přechodné období

Karty TRICK bude možné používat v nových veřejných automatech od 1. června. Souběžně s tím pak bude zachována i možnost používat stávající telefonní karty, a to do konce tohoto kalendářního roku. Ten, kdo vlastní nějakou stávající telefonní kartu, tedy má 7 měsíců na její vyčerpání, pak mu její nevyčerpaný obsah zřejmě propadne. Pokud je ale stávající telefonní karta dosud "nenačatá" (míněno: stále ještě nevybalená z originálního obalu), je možné ji vyměnit za novou kartu TRICK - buď osobně v prodejnách TELEPOINT, TELEPOINT PARTNER, nebo poštou (takovouto výměnou bude možné realizovat až do 31.1.2003).

V jakých hodnotách budou karty TRICK?

Karty TRICK by měly být vydávány ve třech nominálních hodnotách: 150 Kč, 200 Kč a 300 Kč. Pouze na přechodnou dobu, pro potřeby výměny za "nenačaté" stávající telefonní karty (viz výše), budou vydávány i TRICK karty v hodnotách 175 a 320 Kč.

Nové karty budou mít také delší platnost: 3 roky od data výroby.

Koruny vs. impulsy při telefonování

Za povšimnutí jistě stojí skutečnost, že veřejné telefonní automaty dosud používají pro telefonování impulsovou tarifikaci a nikoli tarifikaci časovou. Tomu jsou přizpůsobeny i stávající předplacené karty, které jsou nabity určitým počtem impulsů. Naproti tomu karty TRICK budou nabity příslušnou částkou v korunách. Po skončení přechodného období, tj. s koncem kalendářního roku, až stávající karty přestanou platit, hodlá Telecom přejít i u telefonních automatů na časovou tarifikaci (tj. podle počtu skutečně provolaných minut či sekund). Jak to ale bude do té doby, tj. od června do konce roku?

Zřejmě tak, že dosavadní impulsová tarifikace zůstane zachována, ze stávajících předplacených karet se budou odpočítávat jednotlivé impulsy stejně jako doposud, a z karet TRICK se místo impulsů budou odpočítávat částky ve výši celistvých násobků 3,60 Kč (tj. za 1 impuls se strhne 3,60 Kč, za 2 impulsy 7,20 Kč atd.). Délku hovoru, odpovídající 1 impulsu, ukazuje následující tabulka:

  Silný provoz Slabý provoz
Místní 120 s 290 s
Meziměsto 40 s 95 s
Mezinárodní dle ceníku

Ceně 3,60 Kč za 1 impuls je přizpůsobena i skutečná hodnota karty TRICK (musí jít o celistvé násobky). Takže například karta s nominální hodnotou 150 Kč bude fakticky obsahovat kredit ve výši 151,20 Kč, jako nejbližší celistvý násobek ceny 1 impulsu (42 x 3,60 Kč). To by ale mělo platit pouze během přechodného období, dokud veřejné telefonní automaty nepřejdou na časovou tarifikaci.

Malé tiché zdraženíčko

Nová cena impulsu, ve výši 3,60 Kč, je vlastně tichým zdražením hovorů z telefonního automatu na karty. Stávající předplacené karty, v nominální ceně 175,- Kč a 320,- Kč, totiž obsahovaly 50, resp. 100 impulsů. Jeden impuls na kartě za 320 Kč tak přišel na 3,20 Kč, a impuls na kartě za 175 Kč na 3,50 Kč. Z karet TRICK ale bude při telefonování strháváno 3,60 Kč za jeden impuls. To by mělo platit během přechodného období, pak nejspíše dojde k dalším změnám, v souvislosti s přechodem na časovou tarifikaci.

Zvláštní situace zřejmě nastane u karet TRICK za 175 a 320 Kč, určených na výměnu za stávající. Z následující tabulky, pocházející ze včerejší tiskové zprávy Telecomu, vyplývá že z těchto dvou "přechodných" karet by se zřejmě měly strhávat poněkud jiné částky za jednotlivé impulsy. Jinak by totiž výměna staré karty za novou byla pro zákazníka dosti prodělečná! Jestliže na kartě za 320 korun bylo 100 impulsů, a z karty TRICK za 320 Kč by se v přechodném období odečítalo 3,60 Kč za každý impuls, vydržela by tato karta jen na 88 impulsů a ne na 102, jak uvádí tabulka Telecomu!

Karty TRICK
Prodejní cena Skutečná cena při prvním použití Porovnání počtu impulsů původní telefonní karty s kartami TRICK na výměnu
   Původní karty Karty TRICK
TRICK 150 Kč 151,20 Kč
TRICK 200 Kč 201,60 Kč
TRICK 300 Kč 302,40 Kč
TRICK 175 Kč 175,00 Kč 50 51
TRICK 320 Kč 320,00 Kč 100 102

Ceny za SMSky a emaily

Oficiálně oznámeny byly včera i ceny za odesílání SMS zpráv a emailů z nových veřejných automatů. Zde bude standardní cena 1,80 Kč za odeslání "tuzemské" SMSky, a 10,80 Kč za SMSku do zahraničí. Během měsíce června však budou platit zvláštní zaváděcí ceny (pouze pro "domácí" SMSKy), v poloviční výši: odeslání 1 SMS zprávy z telefonního automatu tak do konce června přijde na 0,90 Kč.

Pokud jde o odesílání emailů, zde jsem se v odpovědi na svůj dotaz dozvěděl, že každý email je považován za "tuzemskou" SMSku, a bude tedy stát 1,80 Kč (resp. 0,90 Kč do konce června).

Uváděné ceny se přitom vztahují na SMS zprávy do maximální velikosti 150 znaků (delší zprávy zřejmě bude nutné zadávat a platit jako samostatné SMSky). V případě emailu se max. velikost 150 znaků vztahuje na zprávu včetně adresy.

Odesílání emailu se přitom bude lišit od odesílání běžné SMSky pouze v tom, že se neuvede telefonní číslo adresáta, a naopak na začátku zprávy se uvede emailová adresa, následovaná mezerou a pak tělem zprávy.

Pro koho to bude?

Již v minulém článku o "SMSkách z budky" jsem se zamýšlel nad tím, pro koho je vše určeno - při dnešní vysoké penetraci mobilních telefonů. Představy Telecomu zazněly včera hned na úvod tiskové konference. Hlavní cílovou skupinou mají být následující tři skupiny obyvatel:

  • lidé, kteří z jakéhokoli důvodu nechtějí používat mobilní telefony
  • lidé "ekonomicky slabší", kteří nemají na vlastní mobilní telefon
  • lidé starší, kteří se mobilních telefonů bojí, neumí s nimi pracovat atd.

plus lidé, pro které půjde o "nouzové řešení" (např. při vybité baterii jejich mobilu, vyčerpaném kreditu, zapomenutí mobilu doma apod.).

Za sebe bych k tomuto výčtu přidal ještě cizince právě se vyskytující v ČR, kteří si včas nezařídili roaming (či nevzali sebou svůj mobil apod.). Není právě na ně namířeno oněch 10,80 Kč za 1 SMS zprávu do zahraniční sítě?

Zajímavý byl i odhad samotného Telecomu ohledně toho, kolik lidí bude "SMSky z budky" používat. Podle průzkumů, které si Telecom nechal udělat, je prý v ČR na 1 800 000 "loajálních uživatelů veřejných telefonních automatů". Od nich Telecom očekává, že odešlou nejméně 100 000 SMS zpráv za měsíc - v diskusi však ze strany Telecomu zazněl názor, že jde o spodní odhad, zatímco optimistický horní odhad je až 3x vyšší. Celý systém přitom má být koncipován tak, že si na sebe vydělá již při 150 000 SMS zpráv za měsíc.

Nové automaty

Zavedení nových multifunkčních karet TRICK samozřejmě vyžaduje adekvátně vybavené telefonní automaty. Telecom v současné době dokončuje jejich obměnu, v cílovém stavu by mělo být instalováno na 14200 automatů podporujících používání karet TRICK a odesílání SMS a emailů. Mělo by se jednat o 5000 kusů automatů Axelit, a 9200 kusů značky Proxim. K 1. červnu by ještě mělo být v provozu cca 1000 až 1500 starších telefonních automatů Landis&Gyr BTE 6011, které nepodporují ani kartu TRICK a ni SMSky a emaily. Tyto automaty by měly být vyměněny do 15.6.2002.