Počítačové sítě

Balada o zlém bitu
Bezpečnost v celém on-line světě je čím dál tím větším problémem. Přitom existují poměrně jednoduché postupy pro odlišení toho, co je a co není bezpečné. Stačilo by jen dodržovat existující standardy a řešení, konkrétně RFC 3514. (iHNed.cz, 19.11.2012)
Kam se ztratilo IP verze 5?
Jeden otřelý počítačový vtip říká, že nejjednodušším přechodem z IPv4 na IPv6 je přechod postupný: nejprve z IPv4 na IPv5, a teprve pak z IPv5 na IPv6. Vypadá to vcelku logicky, ale vznáší to jednu zajímavou otázku: co je s IPv5? Kam se ztratilo? (iHNed.cz, 31.10.2012)
Báječný svět počítačových sítí
Nový seriál o architektuře počítačových sítí, vychází v měsíčníku PC World od února 2005.
EU slavnostně spouští IPv6
V Bruselu probíhá tento týden akce s názvem "Global IPv6 Service Launch Event". Vysocí představitelé evropské komise a evropského parlamentu na ní promluví k problematice zavádění IP protokolu verze 6. Slavnostně spuštěna bude také nová evropská síť, fungující již na bázi tohoto nového protokolu. (Lupa, 16.01.2004)
Internet ze zásuvky 230V?
Co by mohl obnášet budoucí "Internet ze zásuvky" od Českých radiokomunikací, který minulý týden avizovali na Mobil.cz? Určitě ne to, že by náhle z každé zásuvky 230 V po celé České republice kromě proudu tekl také Internet. Spíše půjde o řešení, které dokáže "hustě" pokrýt určité lokality s větší koncentrací potenciálních uživatelů, například sídliště. (Lupa, 08.09.2003)
CeBiT 2003: Co nového ve světě Wi-Fi?
Organizace WECA se přejmenovala na Wi-Fi Aliance a přestala používat značku Wi-Fi5. Specifikaci kompatibility hodlá řešit pomocí "nálepky schopností", a chce také identifikovat místa veřejného přístupu k Internetu, udělováním loga Wi-Fi Zones. Své vlastní programy testování kompatibility a označování míst veřejného přístupu hodlá spustit také Intel. (Lupa, 17.03.2003)
Ovládnou Web služby?
V prostředí Internetu se dají provozovat tradiční monolitické aplikace i aplikace v modelu klient/server. Díky webu jsou dnes nejrozšířenější aplikace v třívrstvé architektuře klient/server, využívající web jako svou prezentační vrstvu. Čemu ale patří budoucnost? Webovým službám? (Lupa, 25.11.2002)
Od starého dobrého telefonu až k ADSL - V.
Praktické použití ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) technologií vyžaduje, aby na místní smyčce byly nasazeny ADSL modemy, tzv. splittery a DSLAMy, tj DSL Access Multiplexory. Jaká je role a funkce těchto zařízení? A jaké možnosti připadají v úvahu, aby mohla existovat konkurence v oblasti ADSL služeb? (Lupa, 04.07.2002)
Od starého dobrého telefonu až k ADSL - IV.
Technologie ADSL dosahuje přenosových rychlostí až 7 či dokonce 9 Mbit/s, byť jen v jednom směru (a v opačném pouze desetinu této rychlosti). Je to možné díky tomu, že využívá podstatně větší šířku přenosového pásma na místní smyčče. V praxi ale velmi záleží i na délce a celkové kvalitě místní smyčky. (Lupa, 26.06.2002)
Od starého dobrého telefonu až k ADSL - III
Dalším vývojovým stádiem veřejné telefonní sítě je síť ISDN (Integrated Services Digital Network). Ta dokáže využít existující místní smyčky rychlostí 160 kbps a svým uživatelům nabízet přenosové kanály o rychlosti 64 kbps. Na rozdíl od ADSL však ISDN kanály stále ještě prochází skrz telefonní síť i skrz její ústředny. (Lupa, 17.06.2002)
Od starého dobrého telefonu až k ADSL - II.
Největší událostí v dějinách telefonní sítě byla její digitalizace. Postupovala od středu telefonní sítě směrem k jejím okrajům, které ale dosáhla až s nástupem sítí ISDN. Jak se to projevilo na možnostech přenosu dat skrz telefonní síť? Proč je vnitřek telefonní sítě dimenzován na rychlosti v celistvých násobcích 64 kbps? (Lupa, 10.06.2002)
Od starého dobrého telefonu až k ADSL - I.
Technologie ADSL nespadla z nebe, ale je dalším postupným krokem na cestě k co nejefektivnějšímu využití již existujících zdrojů, v daném případě tzv. místních smyček. Zde je první díl malého seriálu, který se snaží popsat principy a myšlenky, ze kterých ADSL vychází. (Lupa, 03.06.2002)
Jaké je IOL Platinum?
Kolik stojí IOL Platinum? Kolik zaplatíte navíc za pronájem ADSL modemu? Jaká data se počítají a jaká ne? Jaký obsah dostanete v rámci IOL Platinum? Jaké jsou zaváděcí ceny? Jak dlouho si na zavedení počkáte? Jakému okruhu zákazníků jsou služby ADSL Českého Telecomu určeny? Zde jsou přehledné faktografické údaje. (Lupa, 31.05.2002)
ATM - technologie která nezvítězila
O principech technologie ATMN, o jejím vzniku, současnosti a budoucnosti (IT-NET, březen 2002)
Layer 2/3/4-7 switching
O principech směrování a přepínání na různých úrovních, od linkové vrstvy až po aplikační. (IT-NET, únor 2002)
MMT - SMS po modemu za 2,50
Technologie MMT (Microcom Messaging Technology) umožňuje odesílat SMS zprávy, loga, obrázky i zvonění na mobilní telefony přes klasickou (pevnou) telefonní síť. V ČR spouští firma Fincom službu, která takovéto zasílání zprostředkuje za 2,50 Kč za jednu SMS zprávu. Vše ale bude dostupné jen pro majitele modemů značky Microcom. (Lupa, 07.02.2002)
MMT - SMS po modemu za 2,50
Technologie MMT (Microcom Messaging Technology) umožňuje odesílat SMS zprávy, loga, obrázky i zvonění na mobilní telefony přes klasickou (pevnou) telefonní síť. V ČR spouští firma Fincom službu, která takovéto zasílání zprostředkuje za 2,50 Kč za jednu SMS zprávu. Vše ale bude dostupné jen pro majitele modemů značky Microcom. (Lupa, 07.02.2002)
Bohatství místních smyček
3-dílný seriál, věnovaný možnostem využití místní smyčky pro hlasové i datové přenosy, fungování modemů, podstatě unbundlingu. Vyšlo na podzim roku 2001 v měsíčníku Telefon Plus.
Co je a k čemu lze použít ISDN?
Přehledový článek o podstatě sítí ISDN, způsobu a příčinách jejich vzniku, i jejich dalším vývoji. (Softwarové noviny, červen 2001)
Co jsou zač EuroRingy?
Ve třetím čtvrtletí t.r. by měl být "nasvícen" tzv. východní EuroRing, protínající ČR a dále procházející Německem, Rakouskem a Slovenskem. Jedná se o optickou kruhovou síť s výchozí přenosovou kapacitou 96 terabitů za sekundu. Buduje ji společnost KPNQwest v rámci ambiciózního projektu, který propojí na 50 evropských měst takto dimenzovanými spoji. (Lupa, 11.05.2001)
HP NetAction a HP OpenView - ekosystém e-služeb
Zhruba před dvěma lety firma Hewlett-Packard vsadila na tzv. e-služby a začala se mnohem více orientovat i na poskytování softwaru. V únoru představila nové přírůstky do svého portfolia, kterými zabydluje celý rozsáhlý "ekosystém e-služeb", jak sama označuje vše potřebné pro jejich fungování. Jde o zcela nový balík NetAction, pokrývající potřeby vývoje, integrace, nasazení i rutinního provozování e-služeb, a dále o doplněný balík OpenView, který nyní zahrnuje i prostředky pro správu aplikací. (IT-NET, květen 2001)
Powerline, aneb přenos dat po 220 voltech
Myšlenka přenášet data po rozvodech napájecí sítě je ve světě počítačů a datových komunikací už úplným evergreenem. Diskutuje se o ní již celou řadu let, a za tu dobu si našla velmi mnoho zastánců a nadšených propagátorů, stejně jako opačně naladěných skeptiků až zapřisáhlých odpůrců. (IT-NET, květen 2001)
Když ne WAP, tak ICA?
Protokol WAP zatím nesplnil enormní očekávání, která do něj byla vkládána. Na obzoru je ale principiálně jiné řešení, které by mohlo dosti podstatně zamíchat kartami na mobilním hřišti. Jde o protokol ICA firmy Citrix, jehož klient se nyní dostává i do mobilních telefonů z kategorie komunikátorů. (Lupa, 17.04.2001)
Datové přenosy po 220 voltech
Na letošním CeBITu byla k vidění zajímavá řešení pro přenos dat po silových rozvodech napájecích sítí. Dokonce zde byla celá tematická expozice Powerline Center, věnovaná těmto technologiím. Jak to ale ladí s tím, že největší obdobně zaměřené projekty ve světě, jako např. Nor.Web, skončily krachem? (Lupa, 9.04.2001)
Content switching
Tradiční přepínač pracuje na úrovni 2. vrstvy ISO/OSI, ale dnes již existuje přepínání na úrovni 3 a 4. vrstvy, a dokonce i na úrovni 7. vrstvy, označované nejčastěji jako "content switching". O co jde a jaký problém to řeší? (ISDN server, 22.01.2001)
Principy firewallů
Úvod do problematiky firewallů - jaký je jejich hlavní úkol a jaké další funkce dnes firewally plní, na jakém principu pracují, jaké druhy firewallů existují (paketové filtry vs. aplikační brány, proxy brány a cache, stateless a statefull inspection, demilitarizovaná zóna). (Softwarové noviny, leden 2001)
Content networking - budoucnost širokopásmových sítí?
Čemu se říká "content networking"? Jak to souvisí s nástupem vysokorychlostních technologií pro překlenutí poslední míle? Změní se způsob fungování rozlehlých počítačových sítí? (ISDN, 16.01.2001)
Optická revoluce
o přenosových schopnostech optických vláken, o čistě optických aktivních prvcích, o technologii DWDM, o ATM Over DWDM a IP over Lambda (IT-NET 12/2000)
Co je konvergence?
o podstatě konvergence, o jejích hnacích silách a konvergovaných sítích (IT-NET 12/2000)
Směrovače nebo přepínače?
Série článků věnovaných problematice přepojování na 2 a 3. vrstvě ISO/OSI modelu. Zahrnuje i vývoj obvyklého řešení lokálních sítí, které původně vycházelo z "modelu 80:20". Dále popisuje dnešní požadavky a způsob jejich řešení. (IT-NET, červenec 2000),
Co jsou datové sítě?
Série článků, představující úvod do problematiky veřejných datových sítí, včetně pohledu na jejich historický vývoj, používané protokoly i obvyklou terminologii. (IT-NET, březen 2000),
Layer 4 switching
O technologiích přepínání na úrovni transportní vrstvy (CHIP, 6/99, rubrika: Komunikace),
“Nonsens”, nebo skutečný přínos?
O přepojování (switchingu) na úrovni síťové vrstvy - o tom, zda to má nebo nemá smysl, a zda jde jen o marketingový tah nebo o skutečně novou techniku. (CHIP, 6/99, rubrika: Komunikace),
Co všechno už víme
o přenosových schopnostech optických vláken a o technologiích WDM, které umožňují výrazně zvyšovat přenosové kapacity u optických vláken (CHIP, 6/99, rubrika: Komunikace)
Základní podoby internetové telefonie
Uplatnění sítě Internet pro realizaci telefonních hovorů a rozbor tří základních variant, podle typů koncových terminálů (spojení mezi dvěma počítači, počítačem a telefonem, dvěma telefony). (ICT revue, 1/99, rubrika: Internet a intranet),
Co je „datová“ telefonie?
Poskytování hlasových služeb již nabízí i kdysi striktně oddělené datové sítě jako byl například Internet, a proto také vznikají nové protokoly, např. VoIP (Voice over IP). Jaká jsou úskalí? Nové a neplánované služby v datových sítích samozřejmě vyžadují i poskytnutí garance zákazníkovi pomocí tzv. QoS (Quality of Services). (ICT revue, 12/98, rubrika: Internet a intranet),
Co pořídit do kanceláře: hub, nebo switch?
přehledový článek o podstatě rozbočovačů (hub-ů) a přepínačů, o jejich rozdílech a o volbě mezi nimi v konkrétních situacích (CHIPweek, květen 1998)
Sága rodů LAN a WAN
rozsáhlý přehledový článek o vývoji počítačových sítí, od dávkového zpracování až do současnosti. SWN 8/97
Pomalý nástup rychlého Ethernetu
Zamyšlení nad dalšími směry vývoje klasického Ethernetu a perspektivami jeho stomegabitových verzí. Vyšlo ve speciálním čísle týdeníku Computerworld u příležitosti Invexu 1994.
Quo vadis, Ethernet?
Pojednání o historii, současnosti a perspektivách Ethernetu. Vyšlo v časopisu Computer Echo 3/94

Sága rodů LAN a WAN
V měsíčníku Softwarové noviny (č. 8 z roku 1997), jako tzv. cover story, vyšel obsáhlý přehledový článek s příznačným názvem Sága rodů LAN a WAN. Snaží se o ucelený přehled vývoje počítačových sítí, od dávkového zpracování až po nejnovější trendy kolem Internetu. Jednotlivé části obsahují i odkazy na další články tohoto archivu, pojednávající o stejné problematice (obvykle více do hloubky).
Principy počítačových sítí (CHIPweek, 1996-1997)
tutoriálový seriál, seznamující se základy počítačových sítí. Pokrývá problematiku ISO/OSI i TCP/IP, Ethernetu, ATM, i teoretické základy, přenosové techniky a internetworking.
Co je čím ... v počítačových sítích (Computerworld, 1991-1994, celkem 85 dílů)
seriál tutoriálového typu, zpočátku se zabýval obecně problematikou počítačových komunikací a sítí, později problematikou tzv. referenčního modelu ISO/OSI, a posléze rodinou protokolů TCP/IP.
Počítačová encyklopedie (CHIPweek, 1998)
seriál, vycházející ve formě "vystřihovánky" na str. 29 a 30 CHIPweeku.
Velký síťový tutoriál
tento všeobecně zaměřený tutoriál o počítačových sítích vzniknul již v roce 1994. Jeho první část je spíše uživatelsky orientovaná, se zabývá službami počítačových sítí, základy datových komunikací, nejznámějšími přenoovými technologiemi atd. Druhá část je spíše techničtější, a věnuje se se nejznámějším síťovým architekturám (ISO/OSI a TCP/IP), problematice vzájemného propojování sítí (internetworkingu), problematice síťových ovladačů, otázkám adresování atd.
Síťový tutoriál
Středně rozsáhlý síťový tutoriál z roku 1998. Zabývá se historií výpočetního modelu, systémovými platformami a jejich vývojem (Unixc, netWare, Windows), bezpečností dat, architekturou počítačových sítí, otázkami internetworkingu, službami Internetu obecně a službou WWW konkrétně
Počítačové sítě jako důsledek vývoje
téma týdne věnované vývoji výpočetního modelu a vztahu člověka k výpočetní technice, který vyústil ve vznik počítačových sítí (1994)
Aktivní síťové prvky
téma týdne věnované problematice opakovačů, mostů, směrovačů, přepojování v Ethernetových sítích ....(1994)
Rodina protokolů TCP/IP
Přehledový kurz, zaměřený hlavně na celkovou koncepci TCP/IP a filosofii nejdůležitějších protokolů této rodiny.
Počítačové sítě (nová verze)
Aktuální verze mé dvousemestrální přednášky o počítačových sítích na MFF UK
Počítačové sítě (stará verze)
První verze dvousemestrální síťové přednášky (používaná do konce šk. roku 1995/96)