Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s600.php3
Saga rod; LAN a WAN

Obsah


Hlavní článek


Vložený box: Terminál, X-terminál, Windowsovský terminál, internetový terminál


Vložený box: Koncepce ISO/OSI
Vložený box: Koncepce TCP/IP
Vložený box: Přepojování okruhů vs. přepojování paketů