Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s606.php3

Host/terminál a vzdálené přihlašování

Výpočetní model host/terminál má jednu zajímavou výhodu, která se šikovným způsobem využívá i v prostředí počítačových sítí. Vzájemná komunikace mezi aplikací a terminálem totiž nemusí probíhat jen v rámci jediného počítače - v tom smyslu, že aplikace běžící na určitém konkrétním počítači zasílá své výstupy jen na terminály tohoto počítače a analogicky přijímá své vstupy. Pokud je daný počítač propojen s jiným počítačem a ten je také vybaven terminály (nebo se alespoň sám chová jako terminál, jako tzv. emulovaný terminál), pak je možné zařídit věci tak, aby aplikace běžela na jednom počítači v síti, ale její výstupy se přenášely po síti k jinému počítači a zde zobrazovali na jeho terminálu (analogicky pro opačný směr, při kterém jsou přenášeny vstupy od uživatele a jsou doručovány běžící úloze).

Právě naznačená možnost je označována jako tzv. vzdálené přihlašování - to proto, že uživatel se ze svého terminálu přihlásí k operačnímu systému vzdáleného počítače, a dostane se tak do stejného postavení, jaké by měl kdyby seděl přímo u některého z terminálů vzdáleného počítače. Výsledný efekt je pak takový, že uživatel má přístup prakticky ke všem systémovým zdrojům vzdáleného počítače - k jeho výpočetní kapacitě, programům, datovým souborům atd. - a může s nimi pracovat "na dálku".