Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s605.php3

Model host/terminál

Snad nejvýrazněji se existence terminálů podepsala na celkové koncepci systémových a aplikačních programů - přesněji na tom, co se dnes neformálně označuje jako tzv. výpočetní model, a co je ucelenou představou o tom, kde a jak jsou skladovány soubory s programy i datové soubory, kde dochází k jejich zpracování, jakým způsobem uživatelé komunikují se svými úlohami apod. Původní dávkové zpracování bylo také jedním možným výpočetním modelem, ale pro prostředí pracující v režimu sdílení času bylo samozřejmě nevhodné.

Pro počítače, pracující v režimu sdílení času, se vyvinul nový výpočetní model, označovaný dodnes jako model host/terminál. Termín "host" zde přitom vyjadřuje roli samotného počítače, který má k dispozici všechny významné systémové zdroje, jako je procesor, paměť, programy, data. Přesnější by možná bylo říci, že centrální počítač má všechny tyto zdroje "u sebe", resp. že je jejich "hostitelem" - v angličtině se ale "hostitel" řekne host (tedy přesně opačně než v češtině). Z angličtiny přejaté označení host/terminál je tedy třeba chápat tak, že jde o soužití centrálního "hostitelského počítače", vlastnícího všechny zdroje, a relativně jednoduchého terminálu, bez významnějších vlastních zdrojů.

Výpočetnímu modelu host/terminál se samozřejmě musí přizpůsobovat i jednotlivé aplikace. Ty například nesmí posílat své výstupy na pevně danou systémovou konzoli či monitor (jako to s oblibou činí například programy psané pro počítače PC pod MS DOSem). Místo toho musí počítat s existencí terminálů, a své výstupy směřovat právě na tato zařízení - samozřejmě s pomocí operačního systému, který zde vystupuje jako zprostředkovatel vzájemného kontaktu mezi běžícími úlohami a jednotlivými terminály). Přitom konkrétní přiřazení "úloha-terminál" není předem známé a musí tudíž mít dynamickou povahu. Důvod je mimo jiné i ten, že žádná úloha předem neví, ke kterému terminálu si její uživatel sedne (a ze kterého si ji spustí) - toto se i samotný operační systém dozvídá až v okamžiku, kdy se mu konkrétní uživatel přihlásí z konkré