Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s651.php3

Network Centric Computing

Domyslíme-li si celou myšlenku tzv. proveditelného obsahu (a konkrétně možnosti jazyka Java) až do konce, musí nám z toho vyjít úplně nový výpočetní model - neboli zcela nová představa o tom, kde a jak budou uchovávány a provozovány jednotlivé aplikace, kde se budou nacházet jejich data, kde budou zpracovávána atd. Podle této nové představy se bude vše nacházet "v síti", ve vhodné centrální lokalitě, která ale nebude z pohledu uživatele detailně patrná. Z pohledu uživatele celá "síť" splyne v jediný "oblak", ze kterého si uživatel bude podle momentálních potřeb stahovat vše potřebné, a po použití to nebude vracet, ale jednoduše vše smaže. Vše se tedy bude odehrávat kolem sítě, která se stane zdrojem všeho potřebného. Ne nadarmo se proto této představě (resp. novému výpočetnímu modelu) říká Network Centric Computing.

Výhody koncepce Network Centric Computing jsou zejména ve snazší správě, neboť centrálně umístěné aplikace i centrálně umístěná data lze spravovat snáze a s menšími náklady, než kdyby vše bylo distribuované.