Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s652.php3

Pervasive Computing

Dalším příjemným důsledkem koncepce Network Centric Computing a snahy ponechávat všechno "v síti" (zatímco na okrajích sítě budou jen jednoduché koncové uzly charakteru terminálů) je možná nezávislost uživatele na místu, odkud k síti přistupuje. Pokud totiž budou veškerá jeho data uchovávána centrálně, pak skutečně není podstatné, ze kterého uzlového počítače si je v určitý okamžik stáhne a zpracuje (a výsledky následně vrátí zpět do sítě). V důsledku toho je zřejmě možné perspektivně očekávat, že vstupní body do takto koncipované sítě (resp. koncové uzly v podobě jednoduchých terminálů) budou čím dál tím více dostupné, v nejrůznějších lokalitách - podobně, jako jsou dnes všeobecně dostupné například telefonní přístroje. Stejně tak lze asi očekávat i masivní nástup bezdrátových přípojek a možnost používání mobilních terminálů, které umožní přístup "do sítě" skutečně komukoli, kdykoli a odkudkoli, tak jak to již dnes umožňují například mobilní telefony. Práce uživatelů s počítači a počítačovými sítěmi, jejich vzájemná komunikace v elektronické formě i využívání všech dalších služeb dostupných v síti se tak dostanou do stádia skutečně masového využití, a hlavně také do stádia zcela běžné dostupnosti - uzly Sítě budou skutečně všude, kde je budeme chtít využívat. Již dnes se tomu začíná říkat "Pervasive Computing".