Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s653.php3

Epilog

Náš příběh o dvou nejznámějších rodech světa počítačových sítí zde již ukončíme. Ne snad proto, že by na jejich historii, současnosti a perspektivách nebylo už nic zajímavého. Právě naopak, plány obou rodů do budoucna by si spíše zasloužily zcela samostatné povídání, rozsahem jistě ne menší než to, které jste právě dočetli. Bylo by to ale již povídání o společných plánech obou rodů, protože v poslední době dochází k jejich výraznému prolínání - příslušníci obou rodů mezi sebou uzavírají pevné partnerské svazky, a pro nezasvěceného vnějšího pozorovatele může být už dnes dosti obtížné určit, ze kterého rodu kdo původně pochází. Velmi početnému rodu Uživatelů, kteří mají již odnepaměti velmi úzké vztahy s rody LAN a WAN, to naštěstí příliš nevadí, a mnohým Uživatelům to naopak vysloveně vyhovuje. Vcelku kladný vztah má ke splývání rodů LAN a WAN také málo početný rod Správců, ze kterého se nejvíce rekrutují lékaři, pečující o zdraví celé společnosti. Velkou neznámou ale bude chování ambiciózního a dosti nevyzpytatelného rodu Politiků. Ti až dosud spíše přehlíželi existenci rodů LAN a WAN, a na jejich příslušníky se dívali s naprostým nezájmem. Snad také díky tomu rod Politiků, i přes své světovládné ambice dosud nijak výrazněji nezasahoval do záležitostí rodů LAN a WAN, ani do jejich vztahu s dalšími rody. Do budoucna se to ale může výrazně změnit, protože soužití spojených rodů LAN a WAN se stále početnějším rodem Uživatelů může dát vzniknout i zcela novým konfliktům, a rod Politiků se jistě bude cítit nejvíce povolán k jejich řešení. Nepředbíhejme ale událostem, zvláště když ještě nemáme zcela jasno o tom, co všechno splynutí rodů LAN a WAN přinese, v dobrém, i v tom méně dobrém.