Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s621.php3

XNS, IPX/SPX a NETBIOS

Jestliže pro rozlehlé sítě byly vyvinuty dvě ucelené soustavy názorů na to, jak by tyto sítě měly vypadat a jak by měly fungovat (referenční model ISO/OSI a TCP/IP), jak tomu bylo v případě sítí lokálních?

Zde se postupně prosadila poněkud širší paleta názorů a řešení. Například referenční model ISO/OSI se díky své komplexnosti, těžkopádnosti a přílišné bohatosti v oblasti lokálních sítí prakticky vůbec neuplatnil. Naproti tomu model TCP/IP se ukázal jako mnohem přizpůsobivější, a ve světě lokálních sítí našel stejně dobré uplatnění jako ve světě sítí rozlehlých, pro které byl původně vyvinut.

Pro lokální sítě však vznikla i některá další řešení. Například firma Xerox vyvinula vlastní soustavu názorů na řešení lokálních sítí (s názvem XNS, Xerox Networking System), koncepčně blízkou přístupu TCP/IP, ale nikoli identickou. Významnějšího komerčního využití se tato koncepce nedočkala, ale stala se základem pro jinou koncepci, která již byla výrazně úspěšnější. Jde o soustavu protokolů, které pod označením IPX/SPX použila ve svých sítích firma Novell. Zajímavé přitom je, že protokoly IPX/SPX jsou optimalizovány pro nasazení v prostředí lokálních sítí, a v prostředí sítí rozlehlých jsou prakticky nepoužitelné.

Ještě další koncepcí , která se také prosadila v oblasti lokálních sítí, je protokol NETBIOS (resp. NETBEUI), který byl vyvinut jako "ten správný" způsob řešení sítě pro prostředí MS DOSu, a dodnes je základním (nativním, implicitním) síťovým protokolem i v dnešních Windows. Také tento protokol je silně optimalizován pro prostředí lokálních sítí, a v sítích rozlehlých není z principiálních důvodů použitelný (mj. proto, že nepočítá s existencí síťové vrstvy, jak později uvidíme).