Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s628.php3

Virtuální sítě LAN

Konkrétní rozčlenění na jednotlivé dílčí sítě se v případě sítí WAN řídí především technickými důvody (včetně prostorové dislokace, výkonnosti, dostupnosti přenosových cest apod.), a sleduje také vysloveně technické cíle, především pak korektní způsob fungování výsledného celku. V případě sítí lokálních však hrají největší roli důvody charakteru "logického", zejména příslušnost k určité skupině uživatelů, zatímco věcné aspekty typu dislokace (umístění počítače) by naopak neměly hrát roli: jednotlivé uzlové počítače by měly být rozdělovány podle toho, k čemu (či komu slouží), a ne podle toho, kde se nachází - například podle toho, že daný uživatel je účetní, a ne podle toho, že má kancelář ve druhém patře na konci chodby.

V praxi ale o rozdělení jednotlivých uzlů do konkrétních sítí rozhodují spíše fyzické dislokace, než důvody logického charakteru - typicky to, že daný počítač se nachází v dosahu jednoho směrovače, a ne jiného.

Dnes však již existují i taková řešení, která umožňují rozdělovat jednotlivé uzlové počítače do konkrétních sítí skutečně bez ohledu na to, kde se fyzicky nachází, a dokonce je pouhým konfiguračním zásahem i logicky "přesouvat" z jedné sítě do druhé, aniž by se přitom příslušný počítač fyzicky pohnul z místa. Výsledkem pak jsou takové sítě, kterým se ne nadarmo říká virtuální sítě LAN (VLAN, Virtual LAN)- virtuální proto, že jejich existence je dána pouze obsahem konfiguračních tabulek.