Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s614.php3

Osobní počítače a sítě LAN

Celkově lepší přizpůsobivost protokolů TCP/IP se velmi brzy uplatnila i v souvislosti s tzv. lokálními sítěmi (sítěmi LAN, Local Area Networks). Jejich příchod na scénu přitom souvisí s celkovým trendem k fyzickému zmenšování a zlevňování výpočetní techniky, které vyústilo až do nástupu tzv. osobních počítačů - tedy počítačů, které se již vyplatí dát každému uživateli k výhradnímu využití. Lokální sítě sice nejsou nutně vázány na osobní počítače, ale teprve a příchodem osobních počítačů a potřebou jejich vzájemného propojování získaly na důležitosti a významnosti.

Jednou ze zajímavých odlišností lokálních sítí od sítí rozlehlých přitom byla i hlavní motivace k budování těchto sítí. Jestliže v případě sítí WAN šlo zejména o sdílení výpočetní kapacity a aplikací formou vzdáleného přihlašování a o potřeby komunikačního charakteru (přenosu souborů a elektronické pošty), v případě sítí lokálních je hlavní motivací sdílení zdrojů - typu sdílení souborů, tiskáren a dalších periferií. Důvodem byla především skutečnost, že ani v době osobních počítačů ještě není ekonomicky únosné dát každému uživateli k výlučné dispozici úplně všechno, co by kdy mohl potřebovat. Co se dostatečně zlevnilo, je například "holá" výpočetní kapacita, resp. cena procesorů - proto je vůbec možné vyrábět osobní počítače. Ale například výkonnou a kvalitní laserovou tiskárnu není a dlouho ještě nebude únosné dát každému.