Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s613.php3

Internet se rodí na platformě TCP/IP

Mezi referenčním modelem ISO/OSI a rodinou protokolů TCP/IP existuje mnoho koncepčních rozdílů - například v tom, zda preferují tzv. spojovaný či naopak nespojovaný přenos, zda od přenosové sítě požadují pouze to, aby co možná nejrychleji přenášela data, nebo od ní požadují ještě další věci (například nápravu chyb při přenosech) apod.

K celkovému úspěchu rodiny protokolů TCP/IP přitom významně přispěla i jedna jejich zajímavá "povahová vlastnost": protokoly TCP/IP od začátku počítají s tím, že na světě již mohou existovat četné fungující sítě, a jejich vlastníci (provozovatelé) mohou mít zájem je vzájemně propojit a zajistit, aby si dobře rozuměly (místo toho aby si budovali sítě zcela nové). Naproti tomu referenční model ISO/OSI spíše počítá s tím, že se rovnou (a nejlépe od základu) vybuduje ideální síť, která vyhoví všem potřebám všech svých uživatelů.

Přizpůsobivost protokolů TCP/IP a jejich a podpora vzájemného propojování jinak dosti odlišných dílčích sítí se nakonec velmi dobře uplatnila při postupném vzniku dnes tak dobře známého Internetu - jestliže ten byl na svém počátku pouze relativně malou zárodečnou sítí (sítí ARPANET), pak postupem času se k této zárodečné síti připojovaly další a další sítě, až nakonec vzniknul dnešní monstrózní Internet. Společným pojivem, které jednotlivé části Internetu drží pohromadě, jsou právě protokoly TCP/IP.