Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s615.php3

Přílišná decentralizace škodí!

Nástup osobních počítačů si z jednoho velmi specifického důvodu doslova vynutil zavádění sítí LAN: šlo o potřebu napravit vysokou míru decentralizace, ke které s nástupem osobních počítačů došlo. Lidé si možná původně mysleli, že je možné každému dát jeho vlastné exemplář toho, co bude ke své práci potřebovat - záhy se ale ukázalo, že v některých případech to dost dobře nejde. Například u dokumentů či databází, které využívá více lidí současně: není sice principiální problém dát každému uživateli vlastní exemplář jakýchkoli dat, ale co když půjde o data která uživatelé potřebují také měnit? Příslušné změny je pak třeba promítnout všem uživatelům, kteří mají mít ke společným datům přístup - a naopak není možné přistupovat k celé záležitosti tak, že jednotliví uživatelé si budou aktualizovat pouze své lokální kopie, které se tak záhy stanou nekonzistentní a budou se čím dál tím více "rozcházet" vůči sobě. Pro názornost si stačí představit firmu se dvěma sekretářkami, které obě mají mít právo sjednávat svému šéfovi obchodní schůzky a zanášet je do jeho diáře, vedeného "na počítači".

Řešením právě naznačeného problému přílišné decentralizace je buď zavedení vhodných replikačních mechanismů (které počítají s existencí lokálních exemplářů společných dat ale dokáží udržet jejich konzistentnost), nebo určitý návrat k původní centralizaci, spočívající v ponechání společných dat v jediném exempláři na jediném společném místě. Obojí však vyžaduje fungující propojení zúčastněných osobních počítačů, a tudíž existenci vhodné lokální sítě.