Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s637.php3

Od X.25 až k ATM

Po technické stránce byly veřejné datové sítě zpočátku řešeny jako velmi robustní sítě, které dělají vše proto, aby svěřená data přenesly bez jakéhokoli poškození. Souviselo to i s určitým psychologickým momentem: ve sféře spojů převládal názor, že nikdo by si nejspíše nekupoval služby takové sítě, která by fungovala nespolehlivě a víceméně náhodně mohla ztrácet přenášená data.

Daní, kterou se za robustnost veřejných datových sítí platilo, byla jejich pomalost a malá efektivnost. Právě pro potřeby veřejných datových sítí byly například vyvinuty přenosové protokoly X.25, jejichž osud se stal téměř učebnicovým příkladem. Byly to protokoly, které předpokládaly že samotné přenosové cesty hodně chybují (tj. jsou hodně nespolehlivé), a proto tyto protokoly obsahovaly velmi účinné a silné mechanismy pro nápravu nejrůznějších chyb. V době, kdy přenosové cesty skutečně byly velmi nespolehlivé, to bylo rozumné řešení. S postupem času se ale kvalita přenosových cest začala zlepšovat, jejich chybovost klesala, a silné opravné mechanismy v protokolech X.25 začaly být na obtíž. Vytvářely totiž režii, která byla čím dál tím více zbytečná. Na druhé straně se stále jasněji ukazovalo, že veřejné datové by chtěly využívat i takové aplikace, které mají poněkud odlišné představy: některé požadují dokonce větší spolehlivost, než jakou jsou veřejné datové sítě schopné nabídnout, a tak si ji musí zajišťovat znovu a samy. Ještě jiné aplikace pak před spolehlivostí dávají přednost jiným vlastnostem, například pravidelnosti doručování dat (typicky různé multimediální aplikace).

Prvním krokem na cestě k celkovému zefektivnění veřejných datových sítí bylo odstranění opravných mechanismů, zabudovaných do protokolů X.25. Jelikož ale tyto mechanismy byly v protokolech X.25 velmi hluboce zakořeněny, nebylo možné je odstranit - místo toho bylo nutné vytvořit celý nový protokol, který se jmenuje Frame Relay. To však byl pouze přechodný krok na cestě k zásadnímu řešení, kterým je technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Nástup ATM však souvisí i s mnoha dalšími zajímavými aspekty, mezi jinými i s vývojem veřejné telefonní sítě. Pojďme si proto nejprve popsat, co se odehrálo zde.