Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s644.php3

Internet jako líheň nových nápadů, koncepcí i problémů

Snad největší přínos Internetu je dnes v tom, že dokázal fakticky zrealizovat to, o co se lidé dříve marně pokoušeli - možnost skutečně celosvětové komunikace, a možnost snadného přístupu k nejrůznějším informacím a službám. Tím pak doslova otevřel vrátka tolika novým možnostem, že je dnes ani zdaleka nedokážeme docenit. Na druhé straně nemá cenu si zakrývat ani fakt, že doširoka otevřenými vrátky se k nám dostávají i takové problémy, kterým dosud ani nerozumíme, natož abychom je dokázali řešit.

Zajímavé je, že Internet se stal doslova fenoménem, který podnítil celou řadu dalších aktivit. Stal se ostatně i platformou, na které jsou tato řešení postupně zkoušena a postupně prosazována. Do budoucna tento jeho vliv jistě ještě poroste, ale velmi bude záležet i na tom, jak se dokážeme vyrovnat snově se rodícími problémy. Zda například nenecháme zákonodárce, aby ve snaze eliminovat některé objektivně existující nevhodnosti nezlikvidovali i mnohem početnější a významnější pozitiva, která Internet přináší.

Zkusme se raději podívat, jaké zajímavé koncepce a trendy Internet přináší.