Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s645.php3

Elektronická pošta a zpřístupnění informací v Internetu

Elektronická pošta je příkladem služby, která může úspěšně fungovat i mimo Internet, obecně v kterékoli rozlehlé i lokální síti. Teprve v Internetu však získala patřičnou užitnou hodnotu, díky obrovskému dosahu této sítě sítí, umocněné ještě návazností Internetu na další sítě, které nejsou jeho součástí, a to na úrovni poštovní brány. Právě díky Internetu se elektronická pošta stala doslova fenoménem moderní doby, a velmi úspěšně konkuruje dosavadním metodám mezilidské komunikace - telefonu, faxování apod. V prostředí Internetu se elektronická pošta navíc stala univerzálním přenosovým mechanismem, schopný přenést (ve formě přílohy ke zprávě) skutečně cokoli, co lze "zabalit" do podoby souboru.

Důvody úspěšnosti elektronické pošty lze hledat v mnoha aspektech. Nejvýznamnějším je ale zřejmě fakt, že elektronická pošta nefunguje v reálném čase - nenutí komunikující strany k tomu, aby se účastnily vzájemné komunikace ve stejném čase. Místo toho můžete komukoli napsat zprávu tehdy, kdy se to hodí vám,kdy na to máte náladu, čas a myšlenky, a stejně tak příjemce si může vaší zprávu vyzvednout ze své poštovní schránky, přečíst si ji a zareagovat na ni až tehdy, když se to bude hodit zase jemu.

Vedle elektronické pošty je dnes další nejvýznamnější službou Internetu služba World Wide Web. Je zajímavá tím, že řeší otázku přístupu uživatelů k informacím, takovým způsobem, který je dobře škálovatelný, a je použitelný i v situaci, kdy informací je opravdu velké množství - což je právě případ dnešního Internetu a jeho nezměrného informačního bohatství. Služba World Wide Web totiž vychází ze zásady, že vznikající informace by se měly ponechávat na jednom místě (nejlépe tam kde vznikají), a uživatelům by se měla dát šance "si pro ně dojít" - tehdy, až o to oni sami budou mít zájem, v takovém množství a rozsahu, který si budou určovat uživatelé sami.

World Wide Web vychází těmto aktivitám uživatelů v mnoha směrech vstříc. Například tím, že to co sám uživatelům nabízí (na jednotlivých WWW stránkách) dokáže velmi atraktivně zabalit, tak aby to bylo nejen přehledné a šikovně uspořádané, ale i hezké. Velmi podstatný je i fakt, že práce se službou WWW (resp. s jednotlivými WWW stránkami) může být velmi jednoduchá a intuitivní, na principu "ukaž na to, co chceš". Právě díky této intuitivnosti a jednoduchosti Web dokázal téměř nemožné: z Internetu jen pro odborníky, kteří museli znát často dosti složité ovládání různých služeb, udělal Internet doslova pro každého.