Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s683.php3

Přístup ke standardizaci

Velmi markantní rozdíl je mezi světem TCP/IP a světem ISO/OSI i v jejich přístupu ke standardizaci. Standardy ISO/OSI jsou poměrně velmi drahé dokumenty, které si i dosti majetné firmy kupují jen v omezeném počtu exemplářů. Řečeno také jinými slovy: chce-li se někdo dozvědět, co se po něm ve světě ISO/OSI požaduje, musí za to nejprve zaplatit (a ne málo). Naproti tomu ve světě TCP/IP se vychází z opačného předpokladu: je-li zájem na tom, aby se určité standardy co možná nejvíce dodržovaly, pak nechť má každý co možná nejsnazší přístup k jejich plnému znění. Standardy TCP/IP jsou proto k mání zdarma, ve formě volně šiřitelných dokumentů (dostupných například prostřednictvím Internetu). Praxe přitom sama jednoznačně ukázala, který přístup je efektivnější.

Skutečnost, že standardy TCP/IP jsou dostupné zadarmo, je možná i díky jedné užitečné zásadě, kterou mají v USA: jakmile zde daňový poplatník jednou něco zaplatí, již to nemusí platit podruhé (nezapomínejme, že protokoly TCP/IP byly vyvinuty z vědeckovýzkumných grantů amerického ministerstva obrany, a tudíž z peněz daňových poplatníků).

Další rozdíl mezi koncepcí protokolů TCP/IP a ISO/OSI je i v tom, jak se stavět k řešením které vytvořil někdo jiný než autoři TCP/IP, resp. ISO/OSI. Tedy například k Ethernetu jako přenosové technologii, pro kterou vydala potřebný standard společnost IEEE. Ve světě ISO/OSI je považováno za nutné všechny "externí" řešení převzít (formálně posvětit) a vydat je jako vlastní standard - proto také existuje standard Ethernetu od společnosti ISO (standard ISO/IEC 8802.3).

Naproti tomu v světě TCP/IP se vychází z předpokladu, že není nutné znovu vynalézat již jednou vynalezené - resp. formálně přejímat standardy připravené někým jiným a vydávat je jako své standardy. Místo toho se respektuje kompetentnost jiných vydavatelů standardů, a veškerá energie zaměřuje spíše na to, jak tato "externí" řešení co možná nejlépe využít: v případě Ethernetu to znamená, že se tato samotná technologie použije přesně takovým způsobem, jak ji definuje standard IEEE, a pouze se najde (a standardizuje) způsob "navázání" Ethernetu na prostředí TCP/IP (což v tomto konkrétním případě znamená přesně stanovit, jakým způsobem mají být pakety protokolu IP vkládány do rámců Ethernetu a jím přenášeny).