Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s601.php3

Úvod

Ve světě počítačových sítí, podobně jako ve světě lidí, o skutečně podstatných věcech, zásadních změnách a výrazných trendech většinou nerozhodují náhody, osamocení jednotlivci, ani sebegeniálnější myšlenky. Skutečný úspěch obvykle slaví až souběžné působení více faktorů, mezi které typicky patří určitá úroveň technologické základny, poptávka po uspokojivém řešení konkrétního problému, snaha zefektivnit dosavadní způsob fungování, existence dosud naplněného segmentu trhu, manažerské schopnosti, ekonomické zázemí, odvaha, správné načasování, a mnoho dalších faktorů. Technické detaily bývají zajímavé, ale pro pochopení zákonitostí vývoje jsou mnohem důležitější souvislosti a vazby mezi nejrůznějšími vlivy. Poslyšte proto příběh o historii dvou nejvýznamnějších rodů ze světa počítačových sítí, rodů LAN a WAN. Příběh záměrně oproštěný od unavujících technických detailů, a zaměřený naopak na rozhodující momenty historie báječného světa počítačových sítí.

Sága rodů LAN a WAN se začala psát již v době, kdy lidé poprvé dokázali svěřit rutinní numerické výpočty báječným počítacím strojům. Z dnešního pohledu ovšem byly tyto první počítače značně nedokonalé - hodně velké, drahé, pomalé, nespolehlivé, a ani s jejich výpočetními schopnostmi to nebylo nijak slavné. Přesto ale zájem o ně byl obrovský. Mnoho vědců, ekonomů, učitelů i lidí dalších profesí nesmírně prahlo po možnosti využít jejich výpočetních schopností. Samozřejmě nebylo možné každému zájemci postavit jeho vlastní počítač, a tak se rychle muselo přijít na nějaké jiné řešení, které by umožnilo více lidem využívat schopností jednoho a téhož počítače. Tehdejší technologická základna ani úroveň lidských dovedností však ještě nebyly na takové úrovni, aby dokázaly zajistit současný přístup všech zájemců k výpočetním schopnostem jednoho a téhož počítače. A tak se našlo alespoň takové řešení, které umožnilo přístup "nesoučasný".