Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s664.php3

internetové terminály

Velkým šlágrem poslední doby jsou takzvané síťové počítače, někdy označované také jako internetové terminály. Jejich myšlenka souvisí s koncepcí tzv. proveditelného obsahu, o které jsme se zmiňovali již v hlavním článku v jeho závěru: po síti budou cestovat nejen "samotná" data, ale i vše potřebné pro jejich provedení. To, kam tato kombinace data+kód dorazí, pak může být poměrně jednoduché zařízení, schopné data i jejich doprovodný kód přijmout a spustit. Odsud také označení "internetový terminál", které má zdůraznit, že vše podstatné se v duchu nového výpočetního modelu (Network-Centric Computing) odehrává uvnitř sítě, zatímco na jejích okrajích jsou pouze relativně jednoduchá "zakončující" (terminálová) zařízení s omezenými funkcemi.

Někdy se takovýmto zařízením říká také Javovské terminály či Javovské stanice (Java stations) - to proto, že jazyk Java se dnes asi nejčastěji používá pro konkrétní "přibalení" kódu k datům, tak aby výsledný celek mohl cestovat sítí, doputovat na koncová zařízení (terminály, stanice), a zde byl spuštěn.

Obrázek 1.
Představa fungování internetového terminálu (na bázi jazyka Java)
Jiné označení tohoto druhu zařízení - síťové počítače, alias počítače NC - zase staví na určitém protikladu ke stávající koncepci osobních počítačů (počítačů PC), a především pak jejich čím dál tím větší složitosti a celkové "mohutnosti", vykazující zvýšené nároky na systémovou údržbu a správu. Síťové počítače (počítače NC) jsou naopak prezentovány jako zařízení eliminující narůstající složitost a umožňující výrazně snížit náklady na svou správu - sama o sobě to budou víceméně "nerozbitná" zařízení, bez jakýchkoli nastavovatelných či konfigurovatelných prvků, které by uživatel mohl pokazit. Díky jejich způsobu fungování (jako "hloupé" terminály "chytré" sítě") bude moci být veškerá složitost přesunuta do centrálních lokalit uvnitř sítě, kde je možné ji zvládnout s menšími náklady. V dnešní době, kdy pořizovací ceny výpočetní techniky jsou čím dál tím méně významné oproti průběžným nákladům na systémovou údržbu a správu sítě, je tento moment velmi podstatný.

Teprve budoucnost ale ukáže, zda se internetové terminály, alias počítače NC skutečně prosadí. Na potřebu snížit náklady na správu a údržbu totiž mezitím zareagovala i dosavadní větev počítačů PC, a to filosofií NetPC (filosofií počítače PC, uzpůsobeného pro fungování v prostředí sítě a s minimalizovanými nároky na místní údržbu a správu). Budoucnost je tedy stále otevřená.