Tutoriál Malý síťový tutoriál (1998)
Tento výukový materiál pochází z roku 1998 a vzniknul pro potřeby zkráceného kurzu, orientovaného na problematiku počítačových sítí
1. Historie výpočetních modelů
Jak se postupně vyvíjel výpočetní model - od dávkového zpracování, přes model host terminál, příchod (izolovaných) osobních počítačů, vznik prvních sítí LAN, vznik modelu klient/server, přechod na tříúrovňovou architekturu klient/server, novější výpočetní modely
2. Systémové platformy a jejich koexistence
Vymezení systémových platforem, historie Unixu, NetWare a Windows, otázky interoperability a koexistence různých platforem ....
3. Bezpečnost dat
Zajištění technické bezpečnosti dat - skrze různé techniky práce s disky (mirroring, duplexing, striping, clustering), fault tolerance, RAID ...
4. Architektura počítačových sítí
O tom, co je síťová architektura, v čem se konkrétní architektury liší, RM ISO/OSI a TCP/IP ...
5. Internetworking
O potřebě propojování sítí, o řešení propojení na různých úrovních (opakovače, mosty, směrovače, brány) ...
6. Služby Internetu
Základní přehled služeb Internet, charakteristiky jednotlivých služeb
7. World Wide Web
Podrobněji o službě WWW.