Vyšlo na Lupě, 9.8.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0709001.php3

Zakázané ADSL: co bude dál?

Současný zákaz ADSL od regulátora má pouze charakter dočasného pozastavení, na základě předběžného opatření. Správní řízení, které regulátor v "kauze ADSL" zahájil, však běží dál a teprve jeho výsledek by měl definitivně rozhodnout. I pak ale může dojít na přezkoumání rozhodnutí regulátora soudem.

Dění kolem "regionálně omezeného testovacího provozu" ADSL, který nezávislý regulátor zakázal svým předběžným opatřením ze 27.6.2002, koncem minulého týdne dále eskalovalo. K hlasům, které krok regulátora hodnotí kladně, se 2.7. svým prohlášeními přidala mj. společnost Contactel, která

toto rozhodnutí vítá a vnímá jej jako pokus vytvořit prostředí skutečné konkurence na nově se rodícím trhu širokopásmového přístupu k internetu

O den později se přidala i společnost Nextra, která rozhodnutí regulátora považuje za

jediné správné řešení současné situace

a dodává že

verdikt ČTÚ bude mít pozitivní dopad nejen na právě probíhající liberalizaci, ale v konečném důsledku toto rozhodnutí ocení také zákazníci. Budou totiž moci využít zdravého konkurenčního prostředí na telekomunikačním trhu a budou si moci vybrat nabídku operátora, která bude nejlépe odpovídat jejich telekomunikačním potřebám

Hodnocení, se kterým ve středu 3.7. přišel Český Telecom, je podle očekávání přesně opačné:

Uvedené absurdní rozhodnutí regulátora významně zbrzdí zavádění služeb na bázi ADSL v celé České republice a bude mít negativní vliv na rozvoj internetu a využívání moderních technologií v ČR

Současně Telecom ve svém prohlášení avizoval, že se "v nejkratší možné době" proti rozhodnutí regulátora odvolá. Ke komu se ale může odvolat? A jaký bude další postup a jaký může být vývoj celé situace?

ADSL z pohledu regulátora

Ke "kauze ADSL" se včera vyjádřil i sám regulátor, na své druhé (a doufám že již pravidelné) tiskovce pro novináře. Popsal zde svůj pohled na věc, který vypadá následovně.

Regulátor zahájil správní řízení ve věci "Poskytování veřejné telekomunikační služby a přístupu k ní za podmínek stanovených v § 38 odst. 2 zákona o telekomunikacích" dne 12.6.2002 na základě vlastních zjištění a oznámení některých alternativních operátorů.

Důvodem zahájení řízení bylo zajištění konkurenčních podmínek na telekomunikačním trhu v situaci, kdy ČESKÝ TELECOM tuto službu, založenou na technologii xDSL (ADSL), nabízel v rámci tzv. "omezeného testovacího provozu", avšak nestanovil obchodní podmínky pro využití v rámci propojení s ostatními provozovateli veřejných telekomunikačních sítí. Tím nebyly vytvořeny podmínky pro naplnění požadavku zákona o telekomunikacích na otevřený přístup k veřejným telekomunikačním sítím a k veřejným telekomunikačním službám.

Důležité ale je, že dosavadní verdikt je pouze předběžným opatřením (tedy z principu něčím, co má zabránit nevratným dějům do vynesení konečného rozhodnutí). Samotné správní řízení pokračuje dál, a o jeho očekávaném výsledku předseda ČTÚ samozřejmě odmítnul jakkoli spekulovat. Jeho úřad přitom má na rozhodnutí ve správním řízení lhůtu 30 dnů, u zvláště složitých případů až 60 dnů. Pokud tyto lhůty dodrží, měli bychom se dočkat definitivního rozhodnutí do poloviny července (cca 30 dnů od 12.6.), resp. do poloviny srpna (což je zřejmě pravděpodobnější). Součástí tohoto rozhodnutí by také mělo být vyřešení již avizovaného odvolání Telecomu - ten se totiž v první instanci probíhajícího správního řízení odvolává k předsedovi ČTÚ (jde samozřejmě o odvolání pouze vůči rozhodnutí o předběžném opatření z 27.6.).

Ani výsledné rozhodnutí ČTÚ v právě probíhajícím správním řízení by však nemuselo být konečné. Je možné ( a osobně to považuji za pravděpodobné), že když Telecom nebude spokojen s výsledným verdiktem, nechá jej přezkoumat soudem. Tuto eventualitu včera připustil i předseda ČTÚ Stádník v souvislosti s tím, že jeho úřad musí připravit konečné rozhodnutí velmi pečlivě - aby pak při soudním přezkoumávání nerozhodovaly formální záležitosti místo věcných aspektů.

Na včerejší tiskovce ČTÚ padla zmínka i o jednom dalším možném vyústění celé "kauzy ADSL". Tím je eventualita, že ještě před ukončením správního řízení pominou důvody, které k němu vedly. V daném případě by to znamenalo, že Telecom by přišel s velkoobchodní nabídkou ADSL služeb (jejíž neexistence je jádrem sporu). V diskusi pak ze strany ČTÚ zaznělo ujištění, že by nestačila pouze "jakákoli nabídka", ale že by regulátor posuzoval také obsah nabídky a to, jak podporuje konkurenci na trhu. A právě to je oč tu běží.