Vyšlo na isdn.cz, 29.8.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0829002.php3

Eurotel: vlastní PDA, nové služby

Eurotel se chystá uvést na náš trh pod vlastní značkou zařízení PDA, kombinované s telefonem. Kromě toho již nyní přichází se dvěma novými datovými službami pro vzdálený mobilní přístup a skupinou nových aplikačních služeb.

Společnost Eurotel včera představila novinářům své novinky v oblasti služeb pro firemní zákazníky. Ty vychází z průzkumu, který si Eurotel již dříve udělal, a ze kterého mu vyšlo že na trhu je největší poptávka:

 • V horizontálním segmentu (tj. mezi službami určenými pro široké použití) po:
  • mobilním přístupu k elektronické poště
  • mobilním přístupu k firemnímu intranetu
 • ve vertikálním segmentu ( tj. mezi službami pro specifické použití) po:
  • upozorňování na význačné události (notifikace) pomocí SMS zpráv
  • sledování polohy
  • upozornění na neoprávněné vniknutí
  • mobilní zadávání objednávek
  • mobilní přístup do skladové agendy
  • potvrzování faktur, docházky atd.

Do takto vymezené oblasti pak směřují dvě skupiny novinek, které Eurotel včera představil.

Transparentní přístupové služby

První skupinou datových jsou služby umožňující mobilní transparentní přístup. Tím se v zásadě rozumí propojení mezi dvěma body, z nichž jeden je pevný (typicky půjde o firemní intranet), a druhý mobilní (může jít např. o notebook s mobilním telefonem, zařízení PDA apod.). Transparentností jejich propojení se pak rozumí to, že zde vzniká souvislý přenosový kanál, v daném případě na bázi protokolu IP (tedy vlastně tzv. IP tunel). Ve skutečnosti je realizován skrze GSM síť pomocí GPRS (a zpoplatňován specifickým tarifem podle objemu přenesených dat), případně pomocí HSCSD (a zpoplatňován podle doby přenosu).

Jako typický příklad využití si lze představit mobilního zaměstnance firmy, který cestuje se svým notebookem ale potřebuje být stále propojen s firemním intranetem na úrovni protokolu IP. Důležité je, že toto propojení jej nijak neomezuje v tom, jaké aplikace bude na svém notebooku (či jiném koncovém zařízení schopném komunikace pomocí protokolu IP) používat.

Eurotel představil dvě varianty takovéto služby:

 • Standard Access, u které IP tunel může (ale nemusí) být šifrován. Výhody šifrování jsou jistě zřejmé, předností nešifrovaného kanálu je menší obejm přenesených dat (díky absenci režie, připadající na šifrování)
 • Advanced Access, kde k šifrování mohou být používány klíče o velikosti 56 nebo 168 bitů, ale především je k této službě dodáván i kompaktní firewall (CISCO PIX 501), pro umístění na rozhraní k firemní síti. Tento firewall pak může chránit i jiné vstupy do této sítě.

Aplikační přístupové služby

Druhou skupinou datových služeb, které včera Eurotel představil, jsou aplikační přístupové služby. V čem se liší od "transparentních"? V tom, že jsou vázány na konkrétní aplikace, které běží ve firemním intranetu, a mobilní zařízení vůči nim se chová jako jejich klient. V praxi to znamená, že pro každou konkrétní aplikaci musí být takto vyvinuta specifická aplikační služba - což na jedné straně není ani jednoduché ani laciné, ale na druhé straně to je možné (lze takto vyvinout např. aplikační přístupové služby pro specifické firemní aplikace). Výhodou naopak je to, že klientem může být i značně jednoúčelové zařízení - například pouhý mobilní telefon podporující WAP či dokonce jen SMSky, nebo mobilní PDA na kterém běží plnohodnotný softwarový klient.

Eurotel včera představil jedno konkrétní řešení takovéto aplikační služby, a sice navazující na aplikaci MS Exchange (pod názvem Eurotel Mobile Exchange). Ta musí běžet v síti zákazníka, a kromě ní je zde nezbytný také MS Mobile Information Server 2002. Na straně mobilního uživatele pak připadají v úvahu tři varianty:

 • použití mobilního telefonu s WAPem - pak uživatel využívá služeb MS Exchange skrze klasický WAP
 • použití obyčejného telefonu, na který uživatel dostává upozornění (notifikace) ve formě SMS zpráv. Jde o upozornění na různé předem definované události (např. příchod zprávy od konkrétního uživatele apod.)
 • použití vhodného zařízení PDA, v daném případě na bázi MS Pocket PC, s možností synchronizace dat s obsahem serveru MS Exchange. Právě tato varianta poskytuje nejplnohodnotnější možnost využití, na druhou stranu je na straně mobilního uživatele vázána na dostatečně inteligentní zařízení PDA s patřičným přednastavením a další softwarovou výbavou.

Nové vlastní PDA

Právě v souvislosti s třetí citovanou možností, neboli s využitím zařízení PDA, představil Eurotel zajímavou novinku, kterou se chystá uvést na náš tuzemský trh, zřejmě někdy v září. Jde právě o zařízení typu PDA, kombinované ovšem s GSM telefonem, které Eurotel samozřejmě nebude fakticky vyrábět, ale bude jej prodávat na našem trhu pod svou vlastní značkou (brandem). Skutečným výrobcem bude firma HTC z Taiwanu, která již funguje jako výrobce známých iPAQu pro firmu Compaq. Příbuznost nového PDA Eurotelu s iPAQy je ostatně na první pohled patrná (k dispozici mám jen scan z tiskových materiálů, nicméně na včerejší prezentaci byly tyto přístroje k vidění ve funkční prototypové verzi).

Dotazy na cenu nového zařízení byly zodpovězeny tak, že tato by neměla překročit 30 tisíc, ale hodně prý bude záležet na konkrétních cenových programech, které zákazník zvolí. Cílovou skupinou uživatelů takovéhoto zařízení přitom nejsou pouze firemní klienti (v rámci služby Eurotel Mobile Exchange), ale prý i širší uživatelská veřejnost.

Pokud jde o parametry nového zařízení, zde je jejich přehled:

 • OS Microsoft PocketPC 2002 Phone Edition
 • podpora GPRS 4+1
 • plně barevný dotykový displej 240x360 bodů
 • 32 MB paměti RAM, rozšiřitelné pomocí karet SD/MMC
 • hlasitý odposlech telefonních hovorů
 • plná integrace mezi telefonní částí a adresářem a emailem (SMS)
 • možnost práce s Wordem, Excelem, obrázky
 • email včetně příloh, kalendář, úkoly, adresář, plnohodnotná podpora služby Eurotel Mobile Exchange
 • Internet explorer včetně prohlížeče WAPu, MSN Messenger pro chat
 • přehrávání zvuku (MP3) a videa (MPEG4)
 • jednoduchá synchronizace s PC (Microsoft ActiveSync)
 • váha 200 gramů, rozměry 192x72x18 mm